WAS GETEKEND

VERKIEZINGSUITSLAG 2017 RUTTE3

DE CLUB

VERKIEZINGSUITSLAG 2021 RUTTE4

Het kon niet anders dan dat deze voor Rutte uit moest komen op 34, immers dat staat voor het concept van de vrijmetselarij, het logo met de passer staat voor 3 en de winkelhaak staat voor de 4. D66 met Kaag waren ook voorbestemd om te winnen met 24 zetels wordt D666

RUTTE en KAAG MAKEN HET KARWEI AF

INDERDAAD: RUTTE en KAAG PREMIER EN EERSTE VICEPREMIER