HUGO DE JONGE GAAT HET DOEN: VAN EIGEN HUIS NAAR EIGEN THUIS

HUGO DE JONGE LIET HET WETEN: “HET ‘HERPAKKEN’ VAN DE CENTRALE REGIE EN HET ORGANISEREN VAN EEN DOORZETTINGSMACHT”

“Het herpakken van de centrale regie betekent meer regie en ik ben zo vrij om dat te interpreteren met meer ingrijpen met wet- en regelgeving. Het organiseren van een doorzettingsmacht betekent tempo maken met de uitvoering.”

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING met zijn wij-zijn-OK opening:

“De kop is eraf, de start is gemaakt en het is fantastisch om hier zo warm te worden ontvangen en meteen aan de slag te kunnen gaan met een fantastisch team aan hele capabele en deskundige mensen.”

De minister heeft met zijn team 2 grote opdrachten mee gekregen.

DE EERSTE GROTE OPDRACHT is Volkshuisvesting

We moeten met meer regie met meer tempo meer woningen bouwen voor:

  1. starters
  2. ouderen
  3. gezinnen met middeninkomens
  4. leraren en verpleegkundigen”

Plus de grote instroom van plusminus 1 miljoen die Hugo de Jonge verwacht.

De minister: “Mensen moeten kunnen rekenen op de zekerheid van een eigen thuis.”

RESHAPING THE FUTURE: EEN EIGEN THUIS

Heel subtiel doet Hugo de Jonge dat, het is maar 1 letter verschil: van een eigen huis naar een eigen thuis. “That’s one small step for man, one giant leap for mankind.” Wat wil een mens nog meer, nietwaar, immers “thuis is waar je hart ligt”. Als het aan de groene planeetridders ligt is dat niet je eigen huis.

De minister: “DE TWEEDE GROTE OPDRACHT is ruimtelijke ordening

Op dit hele kleine stukje aarde moeten we ruimte houden en ruimte creëren om al die dingen te doen die WE belangrijk vinden:

  1. ruimte om te wonen (citystate Holland)
  2. ruimte voor de natuur (parken om te recreëren)
  3. ruimte om ons geld te verdienen ( in de cyberindustrie)
  4. ruimte voor de boeren ( voedselproductie volgens de groene doelstellingen)
  5. ruimte voor onze (greendeal zon en -wind) energievoorziening

En op dat hele kleine stukje aarde moet je die ruimte goed zien te verdelen. Ik denk dat we allemaal mensen kennen die snakken naar een nieuwe woning en ongelooflijk aan het zoeken zijn, maar er niet in slagen. Dat is een extra drive om met alle energie die ik in me heb aan de slag te gaan om te zorgen dat we meer gaan bouwen.”

Tot zover de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening.

RUIMTE OM GELD TE VERDIENEN

WORDT NEDERLAND EEN STADSTAAT?

Denk het wel.

BOEREN WEF STIJL

NOG EEN SAMENVATTING

Oh ja, en over dat hele kleine stukje aarde waar Hugo de Jonge het over heeft, kwam me zo bekend voor.

“Waar betaalt de buurman de huur van?”, zingt het duo Fluitsma& Van Tijn.