hoe gaat het met de belangstelling

Dat zal ik u vertellen, mijn website en blogs genieten vooral belangstelling van hackers. Zij overtreffen dagelijks de bezoekers die mijn beschouwingen lezen. Je zou zeggen dat qua hoeveelheid echte bezoekers deze website geen bedreiging kan vormen en toch vinden er dagelijks talloze hackpogingen plaats.

Vanmorgen lag de verhouding, geteld in een tijdbestek van 24 uur, als volgt: 29 bezoekers die geinteresseerd zijn tegenover 101 blokkeringen van hackpogingen. En dan denk ik: Wat heeft het voor zin? Ik bedoel er wordt door de provider regelmatig een back-up gemaakt. Met behulp van de provider is de website zo weer in eigendom genomen en de inhoud hersteld.

De laatste tijd ben ik weer een heel klein beetje actief en heb ook weer eens naar de blogs gekeken. Ik heb de website opgeschoond en heel wat blogs op privé gezet. Met name de blogs over Demmink, Poot en de Micha Kat kliek. Een aantal blogs over Baybasin heb ik laten staan omdat ik daarin de werking van ons rechtssysteem heb geanalyseerd.

De sociale media laat ik zoveel mogelijk links liggen, hoewel ik mijn twitteraccount in eerste instantie had opgezegd heb ik hem net op tijd weer hersteld. Dat heb ik gedaan omdat ik nogal wat tweets in mijn beschouwingen heb verwerkt.

Tot slot, iedereen die werkelijk belangstelling heeft is welkom. De hackers, die volg ik want het zegt natuurlijk iets over het belang van de inhoud, althans van wat ik in het verleden heb geschreven. Waarover ik in de toekomst ga schrijven weet ik nu niet, wat er maar in mij opkomt.

U bent weer op de hoogte.