Het Nieuwe Normaal op Wereldschaal

Kom dacht ik begin dit jaar laat ik de draad weer oppakken met het wekelijks er, op zn minst, tweemaal op uit te trekken. Vorig jaar is ’t er niet van gekomen in verband met mijn verhuizing van mn appartement naar een huis met een tuin. Nu met de huidige beperkende maatregelen in verband met de Coronahysterie, laat ik maar meteen duidelijk zijn, kan ik er niet op uit. Wat ben ik daarom juist nu gelukkig met mijn tuin. Zo zie je maar weer.

Nu ik thuis meer tijd doorbreng kan ik het schrijven van beschouwingen over ‘wereldse’ zaken weer oppakken. Tot nu toe gebruikte ik Twitter om mijn kijk daarop te delen.

DE VRIJMETSELARIJ

In 2016 ben ik begonnen met het schrijven over het fenomeen van de Vrijmetselarij. Natuurlijk was ik op de hoogte van het bestaan van Loges, maar ik hield het er op dat het een wat elitaire club was voor heren en dames. Tot op zekere hoogte is dat tot graad 3 op de carrièreladder, naar wat ik tot nu heb gelezen, waar. Verder besteedde ik er, en zoveel anderen met mij, nauwelijks aandacht aan, laat staan dat ik in de gaten had dat het zo’n impact heeft op het reilen en zeilen in de wereld. Want het is een grote club en “you ain’t in it” , zei een zekere Carlin tegen zijn publiek in het theater. En zo is het.

Ik ben er dus ingedoken. Wilde het doorgronden, wat hoe waarom en waartoe. In deze ruim vier jaar ben ik wel iets wijzer geworden maar zeker geen expert.

De vrijmetselarij, en al die ordes die je daartoe kunt rekenen, presenteren zich niet als zodanig aan het publiek maar via geaccepteerde organisaties. Sommigen daarvan op de voorgrond, anderen meer op de achtergrond. Het meest in het oog springend is nu de wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, immers die heeft de Corona pandemie ingeluid, de starter voor introductie en implementatie van het Nieuwe Normaal op Wereldschaal.

DE AGENDA VAN DE WERELDREGERING

U moet bij het Nieuwe Normaal op Wereldschaal denken aan agenda21 en agenda 2030 en dan gaat het om: De herstructurering en de herverdeling van de voedselproductie, de cashless society met een nieuwe manier van bankieren, de AI gedreven maatschappij mogelijk gemaakt door een fijnmazige infrastructuur in stedelijke gebieden (smartcities) met 5G en blockchaintechnologie, de regenboogcultuur met haar genderideologie en het seksonderricht aan kinderen vanaf de peuterleeftijd. Het gaat heel ver dat Nieuwe Normaal op Wereldschaal. En zoveel meer.

DE MAATREGELEN

De lockdown die we nu ervaren kunt u zien als een (harde) reset. Ze willen dit jaar, 2020, een heel bijzonder jaar voor de wereldheersers, doorpakken. Tegen alle logica en redelijkheid in wordt obsessief vastgehouden aan standpunten en daarop doorgegaan. Ondanks alle onderbouwde kritiek, alle aantoonbare bewijzen dat het beleid gebouwd is op ondeugdelijke gronden, of het nu klimaatmaatregelen betreft of de perikelen rond dit COVID19 virus, het maakt niets uit. Stoïcijns wordt doorgegaan op de ingeslagen weg richting de doelstellingen van de Wereldregering.

De middelen die de wereldregering inzet zijn gericht op het destabiliseren van: de economie, de sociale verbanden, en op individueel niveau het gevoel van welbevinden. We worden sowieso in de basisvoorwaarden van ons bestaan belaagd door allerlei maatregelen ingegeven door de creatie van onzichtbare ‘vijanden’ co2 en corona.

MASLOW EN ZIJN BEHOEFTEPIRAMIDE

Wanneer je het hebt over het destabiliseren van de economie dan moet u aan het volgende denken: De economie als wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de mens in zijn streven naar welvaart en welbevinden en zijn handelen als er schaarste aan goederen en diensten dreigt voor hem en zijn gezin, daarna familie en daarna in bredere zin de gemeenschap waar hij deel van uitmaakt.

De psychologie van de economie heeft Maslow vervat in zijn beroemde behoeftepiramide:

CORONA OP DE BUIS #BLIJFTHUIS

Op het meest basale nivo ziet u als eerste staan breathing, ofwel ademhalen. Deze behoefte is door de bestuurselite zeer doortrapt gekozen als middel om u van uw sokken te blazen, immers CORONA, als het u treft, doet een aanval op uw vermogen tot ademhalen, althans dat is het verhaal dat door de WHO, de regering en daarop aansluitend de kranten, de tv, en de sociale media groots en meeslepend werd gebracht. Zelfs via standaardberichten als #BlijfThuis werden we er voortdurend aan herinnerd. Het moet er vooral ingehamerd worden.

KRITIEK VAN DE MEDICI

Specialisten die melding maken dat het niet gaat om de longen maar om een gebrek aan zuurstof in het bloed, dat de ademhalingsapparaten zelfs een desastreus effect hebben met vaak de dood tot gevolg worden genegeerd of zelfs gecriminaliseerd.

HET SPEL VAN DE POLITIEK

Na het startschot van de pandemie door de WHO volgde het spel van de politiek. Eerst het slome reageren van Rutte op de ontwikkelingen van het Coronavirus, waarop PVV en FvD, luidkeels konden reageren met actie van de regering te eisen. Ook in het Coronadebat stelden deze twee partijen zich op als de counterpartner van de regering. We noemen dat ook wel gecontroleerde oppositie. Rutte nam de ‘moeilijke’ beslissing, het inmiddels opgefokte volk wil ’t, voor een ‘intelligente’ lockdown en de introductie van de anderhalve meter maatschappij. Hij gaat nu zelfs zover om ‘noodmaatregelen’ wettig te regelen, om daarmee ’tijdelijk’ persoonlijke rechten op te schorten. Maar, laat hij het volk voortdurend weten, het oude normaal komt nooit meer terug.

DE IMPACT OP DE SAMENLEVING

De beperkende maatregelen hebben hoe dan ook een desastreuze uitwerking op alle contactberoepen en in het bijzonder de restaurants en café’s. Een hapje eten buitenshuis is er niet meer bij. Psychologisch gezien is dit meteen een voltreffer, immers voedsel is na ademhalen het tweede item op de onderste trede van de piramide van Maslow en meest basale behoefte van de mens.

#NOCONSENT

Klimaat en Coronamaatregelen zijn bedoeld om wereldbevolking gewillig te maken en akkoord te laten gaan met het Nieuwe Normaal op Wereldschaal, uitgedacht door heren en dames op hoog niveau met obscure ideeën is mijn overtuiging.

Ik ga niet akkoord. #noconsent is het nieuwe woord om te protesteren. Daarmee wil ik deze beschouwing vandaag besluiten.