Het Herenakkoord tussen Turkije en Nederland

In de kranten en tijdschriften valt keer op keer de volgende zin te lezen:
– In 1995 kwam de Koerd Baybaşin in Nederland terecht en vroeg asiel aan.
– De Koerd Baybaşin bevond zich in Nederland en vroeg asiel aan.
– PKKsympathisant Baybaşin kwam in 1995 naar Nederland en vroeg asiel aan.

Maar zegt een vluchteling of asielzoeker dat zo?
Ik kwam (toevallig) in Nederland terecht en dacht kom laat ik hier eens asiel aanvragen? Of: Nu ik me toch in Nederland bevind kan ik net zo goed asiel aanvragen?

Nee, normaal is dat je schrijft: Baybaşin een Koerdische vluchteling kwam naar Nederland om asiel aan te vragen. U zult het nergens lezen. Ik ben het in ieder geval nergens tegen gekomen.Een vlucht naar Nederland wordt in de drie bovenstaande zinnen weliswaar niet letterlijk zo geschreven, maar wel als motief voor zijn aanwezigheid in Nederland gesuggereerd.

Een vlucht als motief is, als je kijkt naar zijn situatie op dat moment volstrekt onlogisch, immers hij woonde en had zich gevestigd met zijn gezin in Engeland. Hij was niet meer op de vlucht.

Baybaşin vertelt in het eerste radio interview bij Talk2Myra, dat hij in feite een bespreking had in Brussel en op  voorstel van iemand uit het gezelschap naar Nederland vertrok voor een ontmoeting met mensen in Nederland. Direct over de grens werd hij, zo vertelt hij, aangehouden door een Nederlands arrestatieteam en naar een detentiecentrum gebracht. Pas daarna heeft hij, om uitlevering naar Turkije te voorkomen, want dat betekende een zekere dood, asiel aangevraagd. Een heel wijs besluit, hoewel hij op dat moment niet kon bevroeden wat hem hier in Nederland te wachten stond.

De vragen die mij na dat interview bezig hielden waren:

Waarom Nederland, waarom niet België of Engeland? Waarom Nederland?
Hoe is die arrestatie eigenlijk tot stand gekomen? Dat moet toch zijn voorbereid?
Heeft hij dat arrestatiebevel onder ogen gekregen? Wat staat er eigenlijk in die asielaanvrage van hem?

Via een WOB procedure is Ton Hofstede er achter gekomen dat een internationaal aanhoudingsbevel of arrestatiebevel niet bestaat. Het blijkt dat er een diplomatiek verzoek van de Turkse overheid is uitgegaan om Baybaşin aan te houden. Niet meer dan dat.

Nederland had een akkoord gesloten met Turkije om Baybaşin op te pakken en uit te leveren aan Turkije. Laten we het alsjeblieft geen complot noemen, maar een Herenakkoord. In het Engels wordt het een Gentlemen’s agreement genoemd. En daarvan komt nooit iets op papier.

Zijn eerste interview van 23 april 2013 gaf al veel duidelijkheid. De eerste keer dat hij zelf zijn verhaal kon vertellen.

https://youtu.be/CrFDkQASRds

Wie is bereid te zorgen voor de Nederlandse vertaling.