HET BASTION VAN DE MACHT LAAT ZICH DE WET NIET VOORSCHRIJVEN MAAR LAAT ZICH ADVISEREN

OUDRECHTER MOLLEMA BIJ ZIJN AFSCHEID

TWITTER ALS INSPIRATIEBRON

Zo kwam ik daar de volgende tweet tegen: “wie het wetenschappelijke adviesorgaan beheerst, beheerst de rechter”

BENT U OP ZOEK NAAR EEN VAKBEKWAME DESKUNDIGE?

DE MACHTIGE NRGD IS ZELFS DE RUSSEN DE BAAS

DE WETTELIJKE BASIS

STAATSMONOPOLIE OP ONDERZOEK

DE VERHOUDINGEN IN DE RECHTSZAAL

DE REGIE OVER HET RECHT IS AAN DE STAAT

REORGANISATIE EEN BEPROEFDE METHODE

HUGO DE JONGE LIET HET WETEN: “HET ‘HERPAKKEN’ VAN DE CENTRALE REGIE EN HET ORGANISEREN VAN EEN DOORZETTINGSMACHT”

De gecentraliseerde macht dwz de ministerraad voert de regie. Zij legitimeert haar beleid en financiert haar plannen vertaalt dit in raamwetgeving (met ruimte voor nadere invulling) met de steun van adviesorganen, modellen, en het parlement en laat de uitvoering en naleving over aan lagere overheden, instanties, overheidsmarketeers, media als influencers en handhavers.

En dat was het voor vandaag.