Baybaşin: getapt en gesnapt?

September 2012 verscheen een reeks artikelen van de hand van de journalist Harry Lensink in Vrij Nederland. Het was de start van mijn betrokkenheid bij de zaak Baybaşin. Sedert september 2012 is er wel veel gebeurd, maar is er ook vooruitgang geboekt? Jazeker, Baybaşin heeft gisteren de zaak tegen Demmink gewonnen met het keiharde bewijs dat deze zijn dossier uit zijn cel had opgevraagd.

Het duurt allemaal wel lang, veel te lang. En daarin zit’em de kneep. Als ik terug kijk op mijn commentaren dan zie ik nuchtere analyses, maar ook boosheid en voel ik verdriet over hoe het gaat en is gegaan.

Ik neem u mee naar september 2012 ‘ De jacht op Joris Demmink’  en mijn commentaar daarop.

Ik schreef op:

26 september 2012 Liever had ik hier boven het artikel gelezen “de jacht op de waarheid mbt Joris Demmink”, want dat is wat er bij het gros van de burgers leeft. Er zijn beslist zaken rond deze meneer gaande die op zn minst vragen oproepen en die niet door de betrokkenen fatsoenlijk worden beantwoord.

Ik heb 42 jaar fulltime gewerkt en sinds een paar jaar ben ik uit het arbeidsproces, zodat ik meer tijd heb om me te verdiepen in kwesties die er zo spelen. En daar word ik bepaald niet vrolijker of optimistisch van. In tegendeel, ik heb daarom ook besloten niet teveel meer op het internet te zijn en zeer beperkt te reageren. Maar dit is een belangrijk item, want er is ook nog het belang van Baybaşin die op dit moment de uitkomst afwacht van het Herzieningsverzoek. En laten we niet vergeten dat levenslang heel lang is.

Wat in dit stuk niet naar voren komt is het belangrijkste bewijs dat het OM aanvoerde voor de veroordeling tot levenslang en dat waren de transcripties van de afgeluisterde gesprekken die Baybasin voerde. De man is tot levenslang veroordeeld op het volgende zinnetje: “Make him cold” Wat vertaald werd in de opdracht tot moord. Terwijl Baybasin heeft gezegd: ‘Make him call.’ En dan blijkt ook nog eens dat het: ‘Maak hem koud’, typisch een Nederlandse uitdrukking is. Dit is toch alleen al verbijsterend!… Dan hoef ik helemaal verder niet te denken aan complottheorieën.

Ten aanzien van Demmink vind ik dat hij van onbesproken gedrag moet zijn en dat is hij niet. Dat hij door deze en gene overheidsambtenaar en de politiek wordt afgeschermd pleit niet voor hem, want de man zelf houdt zich muisstil. Toen Micha Kat hem opwachtte en hem confronteerde had ik een ander gedrag verwacht van de man met de meeste macht hier in Nederland. Niet een man te zien die er als een wezel vandoor gaat en in de klaarstaande limousine duikt achter zijn krantje. Bovendien, ieder onschuldig mens zou toch woedend reageren op dergelijke beschuldigingen!…
Het feit dat hij zo wordt afgeschermd en de wijze waarop hij wordt afgeschermd geeft alleen maar voer voor meer en meer agitatie. terecht!…

Het pikmeerarrest en de wetsvoorstellen om de WOB te veranderen en niet te vergeten de denkbeelden over de democratie zoals verwoord door bijvoorbeeld Donner. Een Donner die ons voorhoudt dat we niet zozeer moeten vertrouwen in de overheid als de grote probleemoplosser, maar moeten bouwen aan vertrouwen in onszelf en eigen kracht.Dat klink heel mooi, maar de realiteit is dat wij als burgers niet in staat zijn onafhankelijk van de overheid te functioneren. De regelgeving is zodanig uitgebreid dat zij ons gedrag stuurt en het gedrag van de overheid onschendbaarheid verleent. En dat is wat knaagt aan de fundamenten van het democratisch bestel.

29 september 2012   Wat mij het meest ontstelde was het feit dat de vermeende 
opdracht tot moord door Baybasin nooit tot uitvoering is gekomen. Er is dus geen 
slachtoffer en ondertussen zit er een man een levenslange straf uit. En wat de man dan op zn kerfstok mag hebben, dit grote onrecht moet 
uiteraard hersteld worden of er moet zo’n helder verhaal tegenover staan
dat het voor mij en velen met mij bevredigend wordt onderbouwd, want we
mogen niet vergeten dat rechters rechtspreken namens het volk. En ik 
wil dat er recht wordt gedaan.

Dan wil ik nog iets kwijt over de vermeende complottheorie. Stel nu dat er geen sprake is van een complot zoals geschetst door de advocaat Van der Plas namens Baybasin, hoe kan het dan dat dat verband toch is gelegd?

Als Baybasin ten onrechte levenslang heeft gekregen dan kan ik mij voorstellen dat 
gezocht is naar een motief, immers als je onschuldig bent aan het delict 
denk je toch dat de rechters op zn minst misleid zijn door de opgevoerde
 bewijzen van het OM destijds.

En stel nu dat je kennis hebt van politiek gevoelige informatie en dat je op de hoogte bent van chanteerbare feiten van deze en gene. Dan is het heel begrijpelijk dat 
er verbanden worden gelegd, zonder dat die verbanden er wellicht zijn. Dat terwijl de vermeende pedofiele escapades van Demmink opzichzelfstaand kunnen zijn. Zowel het één als het ander kan waar zijn zonder dat er sprake is van een verband.
Uiteraard heb ik inmiddels door alle informatie op het internet en aan de andere 
kant het zwijgen van de media mijn twijfels bij Demmink gekregen.

Losgekoppeld van een complottheorie zou de handel en wandel van Demmink 
grondig onderzocht moeten worden en zeker na zijn pensioen. De 
aanklachten van de Turkse mannen zijn niet verder onderzocht omdat 
Demmink in die periode niet in het Turkije zou zijn geweest. Dat gevoegd
bij het feit dat meneer Demmink volgens Donner geen administratie 
bijhield vind ik dat beslist geen ontlastend argument. Laat hij maar 
bewijzen waar hij dan wel was. Bovendien vind ik dat veel te gemakkelijk de aanklachten terzijde zijn geschoven. Althans die indruk krijg je bij de summiere informatie die het OM hierover kwijt wil.

Voor het herstel van het vertrouwen in de Rechtsstaat is het van het allergrootste belang dat  deze zaak wel voor de rechter komt en aangezien er een proef komt met 
het uitzenden van rechtszaken op tv, doe ik bij deze de suggestie deze 
rechtszaak daarvoor te gebruiken.
Voor Baybasin hoop ik met heel mijn hart dat hem recht wordt gedaan. De rechters moeten wat mij betreft met overtuigende argumenten komen om zijn levenslange gevangenisstraf te rechtvaardigen. Het idee alleen al dat de man  wellicht ten onrechte een levenslange straf uitzit vind ik  verschrikkelijk!…

4 oktober 2012  Er moet toch nog iets van mijn hart mbt de inhoud van de brief van de heer Demmink:
‘Zoals u terecht constateert heb ik er de afgelopen jaren voor gekozen geen directe contacten met de media te onderhouden. Het heeft mij altijd minder passend geleken als persoon naar buiten te treden, waar de aandacht zich vooral op de functie zou behoren te richten. En daarvoor was en is een uitstekende Directie Voorlichting beschikbaar, die zeer in staat is vragen te beantwoorden. Ook aan het eind van mijn ambtelijke loopbaan zie ik geen reden op dit punt van standpunt te veranderen, hoezeer ik mij ervan bewust ben dat ik u en uw collega’s daarmee teleurstel.
Ik zou overigens over de door u genoemde “affaires” bijzonder weinig kunnen zeggen. In het zg Rolodex-onderzoek komt mijn naam, voor zover ik weet, in het geheel niet voor, in het Anne Frank Plantsoen heb ik nooit een voet gezet en de activiteiten die mij door of namens de heer Baybaşin in de schoenen worden geschoven bestaan alleen in de fantasie van degenen die ze aandragen. Aan gissingen omtrent de motieven achter dit alles zal ik mij niet wagen.’

Nu waren er wel degelijk twijfels bij de AIVD, althans zo heb ik dat gelezen, voordat tot zijn benoeming tot procureur generaal is overgegaan door indertijd minister Donner. De twijfels zijn door Donner zonder verhelderende argumentatie terzijde geschoven.

De twijfel die dan nog steeds niet is weggenomen is de kwestie of de heer Demmink functie en persoonlijke gedragingen gescheiden heeft weten te houden en of zijn gedrag in de persoonlijke sfeer hem en daarmee de staat mogelijk chantabel maken, wat voor dit hoge ambt absoluut uitgesloten moet worden. Immers besluitvorming over tal van nationale-, internationale- en criminele zaken kunnen daardoor worden beïnvloed.

Hoe dan ook, op een dergelijk niveau zijn functie en persoonlijke integriteit nauw met elkaar verbonden en gaat de aloude managementwijsheid, die Demmink hier er bij haalt van het scheiden van functie ( in feite zaak, immers dat suggereert de combinatie) en persoon niet meer op.

Dat de heer Demmink suggereert dat functie en persoon wel te scheiden zijn is op zn minst naïef te noemen voor iemand juist op die positie en dat werkveld en een ontkenning van de kwestie zoals die zich aandient. Pas wanneer Demmink met pensioen gaat worden functie en persoon gescheiden. Maar daarmee is de kwestie nog niet opgelost.


5 oktober 2012
 Gisteravond heb ik het optreden van een ambassadeambtenaar in de commissie van Helsinki mogen aanschouwen. Het was een zeer beschamende vertoning. Ik denk niet dat dat goed is gevallen bij de commissieleden noch bij de toeschouwers. Het bewijst wel de stelling van advocaat Adele van der Plas dat zij al jaren opbokst tegen de arrogantie van de macht. Nee hiermee heeft de Nederlandse Staat een zeer slecht visitekaartje afgegeven bij de commissie en ik kijk er dan ook met mixed feelings naar.

Dan zou op 31 oktober 2012 uitspraak worden gedaan in de zaak Baybasin met de verwachting dat hij in ieder geval op vrije voeten zou komen. Nu is dit van de rol omdat er nader onderzoek wordt gedaan door Aben. Daar is wat verwarring over: is het gunstig of is het de zoveelste streek? Ik heb geen idee, ik weet alleen dat het voor Baybasin waarschijnlijk weer een klap moet zijn, dat uitstel, tenzij hij in vrijheid dit proces verder mag volgen. Op dat verzoek is echter nog geen beslissing genomen. Alleen al uit humanitaire overwegingen zou hij onmiddellijk vrij moeten komen.

5 oktober 2012 
Stel dat er sprake is van een streek. Dan moet er over nagedacht zijn door verschillende partijen. Dan moet er sprake zijn van samenwerking tussen de Hoge Raad, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en de Raad van State.

Hoe zou die streek dan in elkaar zijn gezet: wel, Aben, de Advocaat generaal, schrijft een advies dat aan de vragende partij Baybasin en zijn advocaat Van der Plas hoop geeft. Tegelijkertijd wordt een datum afgegeven, dat wekt vertrouwen, waarop de Hoge Raad een uitspraak zal doen: 30 oktober. De dag voordat Demmink met pensioen gaat nl 31 oktober.

Dat advies is bij nader bekijken echter zodanig vaag opgesteld dat de Hoge Raad kan zeggen: Het rechtvaardigt een nader onderzoek. Om het onderzoek te delegeren en zodoende als Hoge Raad de handen vrij te houden cq de uitspraak vooruit te schuiven, dus van de rol te halen, iseen wetswijziging nodig.

Het ministerie in samenwerking met de Raad van State voorziet daar in door precies op tijd door middel van een besluit van demissionair
minister Opstelten, op de valreep in het Staatblad geplubliceerd na uiteraard  een positief advies van de Raad van State, Donner.

Nu kan de Hoge Raad met de wet in de hand een opdracht geven aan Aben tot nader onderzoek. Het onderzoek kan achter gesloten deuren plaatsvinden en in het eeuwige doorgaan. De geplande datum van uitspraak is van de rol gehaald. En als dat zo is gegaan dan is er sprake van een streek.

Het zou mij heel veel waard zijn als ik kon zeggen, het is een aluhoedje die dat bedenkt, maar zo langzamerhand denk ik dat niet meer. Ik heb geen hoedje, laat staan een aluhoedje, ik ben een zeer verontruste burger die niet zo gelooft in toevalligheden.

Ik heb aan mevrouw Van der Plas gevraagd de Helsinki commissie te vragen om het vertrouwen tussen burger en staat, de rechten van de mens en de rechten van het kind in het bijzonder hier in Nederland te helpen herstellen. ( klik als u het vervolg hiervan wilt lezen )

(6 oktober 2012 erik de ruiter Ik krijg een beetje rare smaak in de mond door de toonzetting van dit artikel.De rook rond Demmink is er al jaren en waar rook is, is vuur. Demmink had gewoon kunnen zeggen; “Jongens, ik ben onschuldig, maar ik trek me tijdelijk terug, zodat jullie de zaak tot op de bodem kunnen uitzoeken en mijn onschuld aantonen”. Dat heeft hij niet gedaan. Hij bleef op zijn post en frustreerde elk onderzoek. Dat is veelzeggend. De politiek dekt hem consequent af, minister Donner deed dat en ook nu roept minister Opstelten voor 100% achter deze man te staan, omdat er geen bewijzen zijn gevonden. Dat die bewijzen er niet zijn is vrij logisch, aangezien Demmink baas was over het onderzoek naar zijn eigen handelen. Hoe corrupt moet je zijn, voordat de Nederlandse journalist over je gaat schrijven? .Op het moment dat justitie in handen is van criminele pedofielen heb je wel een heel erg groot probleem. Onze kinderen zijn blijkbaar vogelvrij, terwijl criminelen beschermd worden. Heeft Nederland een Franse revolutie nodig?)

9 oktober 2012  Precies Erik de Ruijter. Ik begrijp niet waar al die mensen de zekerheid vandaan halen dat Demmink onschuldig is. Er is nog nimmer een spatje bewijs van de onschuld van Demmink geleverd. Geen spatje bewijs van de onschuld van Demmink!!!!!!

Kritische mensen worden voortdurend weggezet en soms weg geschreeuwd als complotdenkers. En alle getuigen als leugenaars. Ik snap niet waar die mensen het lef vandaan halen, want verder komen ze nooit, niet de ministers, niet de politici, en vooral niet Peter R. de Vries etc. zoals ik hem zag optreden bij de wereld draait door. Wat een aanfluiting. Dat ik die De Vries ooit heb geloofd, dat vind ik echt een misser van mij. En nu ik op een andere manier naar deze figuur kijk kan ik het mij steeds minder voorstellen.

Als Demmink wordt verdacht zijn functie te hebben misbruikt voor zijn privé-pedo-escapades, dan verwijst hij doodleuk naar de voorlichter omdat hij vindt dat privé en functie niet met elkaar in verband mogen worden gebracht. Wat een kromme redenatie: en dat wordt gepikt blijkbaar.
Laat hij dan ook maar uit eigen portemonnee de rechtszaak tegen het AD aanspannen en niet op onze kosten de landsadvocaat inschakelen. Bovendien wil ik graag dat ze het gaan uitzenden op tv in het kader van de door de rechters aangekondigde broodnodige educatie van het volk.

Maak ons maar wijzer in deze kwestie, zou ik zo zeggen.

(6 oktober 2012 Hague Much ado about ‘hearsay’. Geen greintje bewijs.De heer Docters van Leeuwen is weer de verstandigste van allemaal.)

7 oktober 2012  Dat geldt in ieder geval voor de veroordeling van Baybasin, allemaal gebaseerd op hearsay. Wellicht een man uit het oosten van het land, die de transcripties van de afgeluisterde gesprekken heeft gemaakt. Van make him call, maakten ze ‘ make him
cold. Kan ik me iets bij voorstellen. Als ze het daar in het oosten van ons land koud hebben dan zeggen ze: ik heb ’t kolt. In ieder geval is er geen lijk*. Wordt ook niet aangegeven wie het lijk had moeten zijn. Geen naam, geen greintje bewijs, maar wel levenslang. Hoe is het mogelijk hè Hague. En dan zie je maar weer waar hearsay toe
kan leiden.

*: dit schreef ik op het moment dat ik de zaak nog niet zo grondig kende, dit betrof de Kentuckymoord, die volgens het OM door hen was voorkomen. Er was nog een andere moord die plaatsvond in Turkije. Lees ook de constructie van een moord.

L.D.Broersma