Carbon Credits

Een gouden (wind)handel

Elk land heeft dus CarbonCredits toegewezen gekregen op basis van landoppervlakte, volgens het Kyoto Protocol.

Een eenvoudige rekensom laat zien of een land teveel carbon produceert ten opzichte van de toegekende credits of dat een land credits overhoudt die het land tegen een leuk prijsje kan verhandelen met landen die extra credits nodig hebben, zoals Nederland. De Beurs voor de handel in carboncredits is in Singapore gevestigd.

https://www.cnbc.com/2021/05/21/a-new-global-carbon-exchange-will-be-launched-in-singapore-this-year.html

Hierna een uitleg van Dr Shiva

Rypke Zeilmaker, die blijkbaar in de veronderstelling verkeert dat nu pas, in september, het vliegverkeer op gang is gekomen omdat hij wat zogenaamde “condensstrepen’ in de lucht heeft gezien, geeft hier een lezenswaardige toelichting op de “handel in hete lucht”.