#Baybasin en het jaar 1995

Volgens Jolande Van der Graaf in de Telegraaf volgt dus binnenkort de ontknoping in het Herzieningsverzoek van Huseyin Baybasin, die zijn advocaat namens hem in april 2011 indiende bij de Hoge Raad. Diederik Aben is er dan ruim 4,5 jaar mee bezig geweest.

Ik heb begrepen uit een artikel van Ton Hofstede van Het Haagse Complot dat er twee gespreksonderwerpen tussen de Advocaat Generaal Aben en Baybasin zullen zijn:

 1. het 25 pagina’s tellende rapport van Bas van den Heuvel en
 2. de illegale arrestatie in 1995

En dat laatste onderwerp tot mijn verrassing. Bijgaande email van 21 december 2013 maakt denk ik e.e.a. duidelijk. Om de leesbaarheid te vergroten kunt u op de afbeelding klikken.

Baybasins arrestatie 1995-2

Baybasins arrestatie in 1995-2

Van der Plas had ik indertijd via email laten weten dat ik met name ook voor haar mijn beschouwingen op de zaak Baybasin gaf bij Vrij Nederland en later bij de Roestige Spijker. Waarom niet persoonlijk. Wel omdat ik absoluut onafhankelijk wilde blijven en vrij in het becommentariseren van wat zich aandiende.

Voor mij begon de zaak Baybasin echt interessant te worden toen ik het eerste radio-interview van Talk2Myra van 23 april 2013 beluisterde waarin Baybasin zijn arrestatie indecember van dat jaar  1995 schetst. Dat triggerde mij meteen.

Nu vind ik het uiteraard interessant of bij de aankomende ontknoping de vragen die ik indertijd bij de Roestige Spijker stelde, of daar een antwoord op komt via De Hoge Raad of rechters het mee gaan nemen in hun oordeel over het herzieningsverzoek.

Voordat ook De Roestige Spijker van het web verdwijnt heb ik een deel mijn commentaren aldaar voor de ‘geschiedenis’ bewaard. U kunt ze hieronder lezen. Deze reeks bestrijkt de periode april 2013 tot maart 2014. Ik maakte mijn beschouwingen persoonlijk en richtte mij meestal tot Robert Rubinstein, de voorzitter van de stichting:

– door ldbroersma op maandag 29 april 2013 om 14:09

Sinds een kleine twee jaren volg ik met interesse de kwestie Demmink en met name ook de veronderstelling dat hij namens de staat en onder druk van de Turkse overheid t.a.v. Baybasin smerig spel heeft gespeeld.

In de vorige uitzending van talk2myra, waar u vanavond te gast bent, was Baybasin zelf aan het woord en ik was meteen getriggerd toen hij vertelde dat hij een zakelijke bespreking had in Belgie maar op verzoek meegegaan was naar Nederland om daar te worden opgewacht door een arrestatieteam. Dat was in 1995, pas daarna heeft hij om uitlevering naar Turkije te voorkomen, asiel aangevraagd.

Volgens Baybasin is hij dus in de val gelopen door in 1995 naar Nederland te reizen. Dat betekent dat er vanuit Nederland een organisatie is opgezet om hem hier naar toe te lokken. Want toevallig is er niet een arrestatieteam op de been.

Wie heeft hier in Nederland een arrestatiebevel uitgevaardigd en wat was de inhoud daarvan. Wie heeft de arrestatie mogelijk gemaakt en wanneer is de Nederlandse overheid hiermee gestart en waarom Nederland? Had hij in Nederland een wet overtreden?

De Turkse overheid heeft in 1995 ook om uitlevering gevraagd. Dat heeft Baybasin kunnen voorkomen door een asielprocedure op gang te zetten en op 28 oktober 1997 heeft de rechter uitlevering verboden en is hij in vrijheid gesteld. Om in 1998 opnieuw gearresteerd te worden maar nu met als gevolg dat hij tot levenslang is veroordeeld.

Het arrest zoals opgesteld door rechter Davids heb ik met ontsteltenis gelezen. Het was niet mijn gewoonte om arresten te lezen, maar vanwege de interesse heb ik me er toch maar eens toe gezet. En juist daardoor ben ik in de onschuld van Baybasin gaan geloven en kwade opzet van de Nederlandse Staat. Als je het arrest goed leest dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat hij veroordeeld is voor het geven van een opdracht tot moord op iemand die niet is vermoord, ja waar zelfs de naam niet van bekend is. Bovendien zijn de analyses van de banden door professionele derden, anders dan de hofleverancier het NFI, niet als tegenbewijs door de rechter Davids geaccepteerd. Kortom een specifiek geval van barbertje moet hangen. Ik vond het shocking en heb een tijd nodig gehad om dit te verwerken. Gelooft u mij, ik lieg daar niet over, want het werd voor mij zeer aannemelijk dat de staat wel degelijk gechanteerd werd door de Turkse overheid. Eerst al om Baybasin in 1995 te arresteren en direct uit te leveren aan Turkije, maar toen dat plan in duigen viel moest Baybasin opnieuw worden gearresteerd en voor zijn leven worden opgeborgen.

De Nederlandse Staat heeft veel uit te leggen:
Waarom hebben zij Baybasin, die in feite niet in Nederland moest of wilde zijn, gearresteerd in 1995? Ze stonden hem al op te wachten. Hoe zit dat? Wie heeft dat zo bedacht? Waarom Nederland, waarom niet Belgie of Engeland? Waarom Nederland? Was Nederland dat verplicht aan Turkije?

– door ldbroersma op dinsdag 30 april 2013 om 11:37

Wat ik er ook op na lees, in Volkskrant, Trouw noem maar op overal lees ik datzelfde zinnetje: In 1995 kwam Baybaşin in Nederland terecht waar hij politiek asiel aanvroeg.

Dat zinnetje wekt de suggestie dat Baybasin willens en wetens met een vooropgezet plan naar Nederland ging om daar asiel aan te vragen. Maar tijdens het radiointerview verklaart Baybasin het tegendeel.

En kijk dan eens naar die vreemde zinsconstructie: In 1995 kwam Baybasin in Nederland terecht.’ Je zou dat een ‘Knijffje’ kunnen noemen. Demmink had nooit een voet in het Anne Frank plantsoen gezet. Nee daar liegt Knijff niet mee,want Demmink kwam zijn limosine niet uit. Het laat dus in het midden hoe Baybasin in Nederland terecht kwam en al helemaal de rol van de Nederlandse overheid daarin. Maar dat is dan ook de bedoeling van deze formulering.

Kortom Baybasin werd onder valse voorwendselen naar Nederland gelokt, waar dus het arrestatieteam hem opwachtte. Die volgorde is van cruciaal belang, immers dat werpt een totaal ander licht op de rol van de Nederlandse staat.
Pas daarna heeft hij asiel aangevraagd om uitlevering aan Turkije te voorkomen, immers er werd door Turkije jacht op hem gemaakt. Volgens Wikipedia is Baybasin van de oprichters van het Koerdisch Parlement in Ballingschap te Brussel. En volgens Turkije was dat een terroristische daad.

Voorafgaande aan zijn eerste arrestatie in 1995, waar dus niet meer over wordt gesproken, vond er in Nederland een belangrijke gebeurtenis plaats tot grote woede van de Turkse overheid.

Op 14 april 1995 schrijft Trouw het volgende: Turkije is boos omdat Nederland toestemming heeft gegeven voor de oprichting van een Koerdisch parlement in ballingschap, woensdag in het Congresgebouw in Den Haag. Het ministerie van buitenlandse zaken in Ankara zei dat er nog geen sprake was van ’terugroepen’ van de ambassadeur, maar van ‘een blijk van onze afkeuring’. Het ministerie ontbood gisteren de Nederlandse ambassadeur voor een formeel protest. Volgens een Turkse regeringsverklaring, verspreid door de Turkse ambassade in Den Haag, heeft Nederland zijn internationale verplichtingen om terrorisme te bestrijden geschonden. “Wij verwachtten zo’n actie, die de Turkse natie schade heeft berokkend niet van Nederland, een land waarmee we tot vandaag relaties van nauwe vriendschap en samenwerking hebben onderhouden”, aldus de verklaring, die het wel degelijk heeft over het terugroepen van de Turkse ambassadeur, tot zover.

Er waren grote belangen in het spel en Turkije had er alle belang bij om Baybasin te elimineren, omdat hij teveel wist? omdat hij immens populair was? Wie zal het zeggen. In ieder geval is in dat cruciale jaar 1995 door onderhandelingen tussen Turkije en Nederland, wat de wederzijdse belangen dan ook geweest mogen zijn, het lot bezegeld van Baybasin.

De Turkse journalist Burhan Kazmali schrijft het volgende daarover: Dat er onderhandelingen hebben plaatsgevonden tussen Nederland en bevoegde personen die betrekkingen hadden met de criminele organisatie in Turkije wordt bewezen in een document met het briefhoofd van het Nederlandse Ministerie van Justitie. De onderhandelingen worden bewezen met de verklarende passage in het op 15 juli 1997 gedateerde document met briefhoofd van het Nederlandse Ministerie van Justitie, waaruit blijkt dat er telefonisch contact is geweest met het team dat de operatie binnen het ministerie leidt, “dat er momenteel wordt onderhandeld om de zaak Baybaşin ten opzichte van de Turkse autoriteiten als drukmiddel in te zetten, om daar een andere zaak mee geregeld te krijgen. Aangezien de heer Demmink donderdag met vakantie gaat, zullen wij proberen de ministeriële verordening voor donderdag rond te krijgen.

Waarschijnlijk dacht Nederland er gauw vanaf te zijn door Baybasin naar Nederland te lokken, te arresteren en hem snel op het vliegtuig naar Turkije te zetten. Die asielaanvraag heeft dat echter verhinderd. De uitspraak van de rechter heeft het onmogelijk gemaakt, maar daarmee was het verhaal niet af.
Maar wat zijn ze er druk mee geweest om Baybasin in 1998 te kunnen arresteren. Overheidsambtenaren in Turkije waren uitermate verbaasd dat de Nederlandse autoriteiten zo’n inspanning pleegden om belastende informatie te verzamelen. Blijkbaar meenden ze voldoende verzameld te hebben om in 1998 dan opnieuw tot arrestatie over te gaan.

Burhan Kazmali schrijft het volgende daarover: Het berechtingsmechanisme van de Nederlandse rechtbanken en zelfs van de meest achtergebleven landen in de wereld zal zowel voor doodgewone zaken als voor de meest belangrijke zaken eerlijk en rechtvaardig moeten werken. Dat is trouwens eveneens een vereiste voor de superioriteit en de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Een Nederlandse rechtbank mag geen partij zijn in een zaak waarin met Turkije onderhandelingen hebben plaatsgevonden onder het mom van het landsbelang. Als er sprake is van een delict, behoort dat zeker te worden bestraft, maar een niet gepleegd delict mag niet worden bestraft. Het geheel heeft inmiddels plaatsgevonden en is afgewerkt. Als de Nederlandse rechtbank gewild zou hebben, had zij een speciaal team kunnen formeren en in Turkije serieus onderzoek kunnen laten doen bij de rechtbanken naar zaken met betrekking tot de affaire Baybaşin. Zij had dan op een fatsoenlijke manier documentatie kunnen vergaren. Als het in deze zaak niet om Hüseyin Baybaşin maar om iemand anders zou zijn gegaan, had men hem zelfs geen dag vast kunnen houden. Niemand zou dat zelfs maar gedurfd hebben, schrijft hij.

Niemand? Hier in Nederland wel hoor. Rechter Davids heeft dat aangedurfd. En ondertussen zit Baybaşin in de gevangenis. Al zoveel jaren! Vorig jaar rond oktober zou er uitspraak worden gedaan in het herzieningsverzoek. Precies een dag van te voren werd een wet bekrachtigd die het de Hoge Raad op de valreep mogelijk maakte zelf onderzoek te doen. Hoera, maar de vraag is voor wie, want de zitting werd uitgesteld naar december en weer uitgesteld tot nader te bepalen datum. Kortom tot in de pruimentijd.

Het kan inderdaad niet anders zijn dan dat de belangen veel groter zijn dan wij kunnen bedenken, meneer Rubinstein. U spreekt erover dat we niet verontwaardigd genoeg zijn. Mijn verontwaardiging laat ik blijken door mij goed in te lezen en mijn bevindingen te delen op het internet. Want die verontwaardiging komt pas op gang als het besef doorbreekt welk een smerige zaak hier aan de orde is.

Nogmaals dat jaar 1995 krijgt veel te weinig aandacht want voorzover als ik het kan bekijken is daar die onderhandeling begonnen. Waarom liet Nederland zich in 1995 betrekken in de zaak Hüseyin Baybaşin?

– door wim op dinsdag 30 april 2013 om 12:21

`Kortom Baybasin werd onder valse voorwendselen naar Nederland gelokt, waar dus het arrestatieteam hem opwachtte. Die volgorde is van cruciaal belang, immers dat werpt een totaal ander licht op de rol van de Nederlandse staat.`

Waar is deze conclusie op gebaseerd? Waaruit blijkt het lokken en de valse voorwendselen?

– door ldbroersma op dinsdag 30 april 2013 om 14:43

wim
Op basis waarvan ik tot de conclusie kom dat Baybasin onder valse voorwendselen naar Nederland is gelokt?

Dat is een kwestie van logisch beredeneren. Als Baybasin verklaart dat hij onverwacht met zijn gezelschap naar Nederland reisde, dan mag je er van uit gaan dat hij niet op de hoogte was van het feit dat een arrestatieteam hem daar zou opwachten.

Een arrestatie is geen toevalligheid. U kunt vrijwel uitgesloten achten dat een arrestatieteam toevallig de auto, waarin Baybasin met gezelschap zich bevond, staande houdt en dan tot arrestatie overgaat. Zo gaat dat niet. Daar gaat een voorbereiding aan vooraf. Dan moet er sprake zijn van een arrestatiebevel.

Dat hij is gearresteerd op de dag -dat hij terecht kwam in Nederland- vind ik bevestigd in een boek van de Belg Peter Edel met als titel De diepte van de Bosporus, waarin een hoofdstuk gaat over Baybasin. Edel schrijft in zijn boek:

Hüseyin Baybasin werd in 1995 door de Nederlandse politie gearresteerd en later tot een lange gevangenisstraf veroordeeld voor drugshandel en het opdracht geven tot drie moorden. Velen betwijfelen zijn schuld echter en menen dat hij onder Turkse druk in Nederland gevangen wordt gehouden. Tot zover.

De Nederlandse overheid wil ons via de media doen geloven dat Baybasin een asielzoeker was, waarvoor in de periode van de procedure een verzoek binnen kwam om hem uit te leveren. Dat wordt niet letterlijk zo gezegd, maar wel gesuggereerd, wat ik dus een Knijffje noem.

Uiteraard wil de overheid deze gang van zaken liever niet communiceren met het Nederlandse volk, want dat zou vragen oproepen, nietwaar?
Ik hoop dat ik hiermee uw kritiek voldoende heb beantwoord.

– door ldbroersma op dinsdag 30 april 2013 om 14:47
Hoewel, ik vraag wel nu af of er wel een arrestatiebevel was. Zo nee, dan zou het helemaal een illegale actie en onrechtmatige daad zijn geweest en terecht dat Baybasin dan vindt dat hij door de Nederlandse overheid is gegijzeld.

– door Wim op dinsdag 30 april 2013 om 14:48
@ Id Broersma

Ik begrijp u logica wel maar ik vond nergens valse voorwendselen waarmee betrokkene zou zijn gelokt. Het ging bij aankomst wellicht niet zoals hij verwachtte maar dat impliceert niet dat niet niet vanwege een asielmotief afreisde.

– door ldbroersma op dinsdag 30 april 2013 om 14:52
Het zou interessant zijn om zijn asielaanvraag in te zien.

– door Wim op dinsdag 30 april 2013 om 15:53
@ Ids,

Voor de goede orde. Ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat Demmink zich schuldig maakte aan seks met minderjarigen. Ik meen ook dat een grondig onderzoek het rechtsgevoel van velen zou dienen.
Ik weet echter niet waar ik me het meest aan erger, de lakse houding van de overheid in het nalaten van serieus onderzoek naar deze voortziekende zaak of het leger idioten van het kaliber Micha Kat dat verhalen rondstrooit waarin Demmink in satanische rituelen zowel Vaatstra als Anass liet verkrachten om en passant prins Friso te laten vermoorden omdat hij teveel zou weten.
Ook deze Stichting is volgens mij niet handig bezig door zich te laten meeslepen in al te sterke verhalen waardoor niet het recht maar een heksenjacht de drijfveer lijkt te zijn.

– door ldbroersma op dinsdag 30 april 2013 om 18:15

De tijdslijn zoals geschetst door alle media:
1995 – Baybasin komt in Nederland -terecht?- waar hij politiek asiel vroeg
1995 – in hetzelfde jaar vraag Turkije om uitlevering

Datums worden specifiek:
28-10-1997 rechter verbiedt uitlevering aan Turkije
27-03-1998 wordt gearresteerd
30-07-2002 tot levenslang veroordeeld
07-10-2004 bevestiging van de veroordeling tot levenslang

Vragen: hoe kwam Baybasin in Nederland terecht, wanneer was dat en onder welke omstandigheden.

Kwam hij zichzelf melden of lag het initiatief bij de Nederlandse Overheid en werd hij gearresteerd, wanneer en hoe en op welke gronden?

Wanneer kwam het verzoek om uitlevering. Was dat voor of na de asielaanvraag?

Ik weet niet wie mijn vragen kan beantwoorden, misschien kunt u de vragen doorspelen meneer Rubinstein. Alvast bedankt.

– door ldbroersma op woensdag 1 mei 2013 om 13:08

Voor Wim en andere bezoekers van dit blog nog even het herzieningsverzoek zoals opgesteld door de advocaat Van der Plas:

Toch vind ik ook hierin geen informatie over het waarom van zijn aanwezigheid in Nederland in 1995 en hoe de asielaanvraag tot stand is gekomen.

In het herzieningsverzoek staat dat Baybasin zich in 1995 in Nederland -bevond- toen het uitleveringsverzoek uit Turkije kwam. Meer niet over deze episode.

In de tijdlijn vindt ik de volgende data

1992 – Baybasin ontvlucht Turkije
1992 – 1994 Verblijf in Zuid-Afrika
1994- Baybasin -vestigt- zich in Engeland en richt samen met andere Koerden in Brussel het Koerisch Parlement in Ballingschap op.
1995- Baybasin bevindt zich in Nederland. (waarom? waartoe? )
1995- uitleveringsverzoek Turkije
24-12-1995 tot 17-12-1996 in detentie

Baybasin zelf vertelt in het radioprogramma dat hij dus helemaal niet de bedoeling had om in 1995 naar Nederland te reizen, maar dat hij door zijn gesprekspartners werd overgehaald om mee te gaan naar Nederland.

Wel lees ik in het herzieningsverzoek dat een zekere Koers verklaart dat Baybasin vanaf 1993/1994 het doelwit van de Turken was en dat vanaf 1994 in samenwerking met Nederland de jacht, mijn samenvatting, op hem werd geopend.

Dus blijft dat jaar 1995
Volgens de media komt Baybasin in Nederland: terecht?
Volgens Van der Plas -bevindt- Baybasin zich in 1995 in Nederland?
Volgens Baybasin, in dat radiointerview, had hij een zakelijke bespreking in Belgie, werd hij overgehaald naar Nederland te reizen en werd hij daar door een arrestatieteam opgewacht.

Wie weet hoe het zit mag het zeggen, maar dit is een belangrijke episode in 1995 en opheldering is volgens mijn schatting van groot belang, immers pas dan wordt de rol van Nederland inzichtelijk.

– door ldbroersma op woensdag 1 mei 2013 om 16:17
Nu ik toch aan het struinen ben kan ik net zo goed wat interessante artikelen hier naar toe linken.

https://www.groene.nl/2002/25/aftappers-in-het-nauw

Hij is dus voor 100% veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf op basis van telefoontaps. En hij heeft niet de kans gekregen om zich te verdedigen. Wat een onrecht.

Ik weet niet wat we kunnen doen om de magistraten te bewegen hem in vrijheid te stellen. Ze doen gewoon niks, daar bij die Hoge Raad. Er zal toch werkelijk iemand iets moeten doen.

Hoe dan ook meneer Rubenstein ik denk dat in het jaar 1995 de sleutel ligt waarmee die gevangenisdeur kan worden geopend.

– door ldbroersma op woensdag 1 mei 2013 om 18:38
https://www.advocatie.nl/ag-aben-herziening-zaak-baybasin-complottheorie-onwaarschijnlijk

Aben bevestigt dat in 1994 het aftappen van de telefoon al begon. Hij denkt daarmee de complottheorie van de advocaat te ontkrachten want die start met de druk op Sorgdrager in 1997.

Voor mij wordt de complottheorie alleen maar aannemelijker, immers waarom ging de Nederlandse overheid zich in 1994 al bemoeien met Baybasin. Die bevond zich niet in Nederland.

Ergens staat dan ook dat de advocaten zich afvroegen of Nederland wel bevoegd was om onderzoek naar Baybasin te doen.

Precies, op basis waarvan achtte Nederland zich bevoegd. Wat was de aanleiding/reden dat Nederland zich in 1994 ging bemoeien met Baybasin. En wat is daarna gebeurd? En hoe is de man in Nederland -terecht- gekomen?

– door ldbroersma op woensdag 1 mei 2013 om 19:13
Sorry dat ik hier nu wat vaker informatie geef, maar ik begin steeds kwaaier te worden. Zo’n zinnetje als deze:
PKK-sympathisant Baybasin heeft altijd beweerd slachtoffer te zijn van een complot tegen hem door de Turkse staat.

Het gaat om dat eerste stukje =PKK-sympathisant Baybasin.= Toevallig heb ik namelijk ergens gelezen dat hij weliswaar voor een onafhankelijk Koerdistan was maar zich juist wilde distantieren van de PKK. En hier wordt hij zo en passant weggezet als PKK sympathisant. Dit zijn geen eerlijke zaken! Dit zijn smerige zaken.

Kijk ik ben het eens met die Turkse journalist, die schreef dat iemand moet boeten voor misdaden, maar wel door een eerlijk proces. Maar dit klopt van geen kant. Helemaal van geen kant. Wat zijn de Nederlands gemeen. Gewoonweg minderwaardig. Ik heb er geen woorden voor.

Beste meneer Rubinstein, ik hoop dat er mensen te vinden zijn die antwoord kunnen geven op de vragen die ik hier stel.

– door ldbroersma op donderdag 2 mei om 08:21

Goedemorgen zonder zorgen meneer Rubinstein. Nu ik toch in de materie zit ben ik zo vrij om even door te gaan.

De advocaat generaal van de Hoge Raad doet voorkomen alsof de zaak Baybasin heel complex is, het tegendeel is waar, de zaak zoals aan ons gepresenteerd is, ik mag wel zeggen, onstellend simpel. Men tracht het te verbergen door een hoop hoogdravende juridische prietpraat, maar een serieuze lezer die na lezing zichzelf de vraag stelt, en wat is nu volgens de rechter het bewijs, komt tot de ontdekking dat de hele veroordeling gebaseerd is op zeer smalle grond, namelijk telefoontaps. Met doorslaggevende bewijs als ‘to make him cold’. Ik heb naderhand gedacht dat het waarschijnlijk een rechercheur is geweest uit het oosten die het het kold ofwel koud had die dag.

Rechter Davids verontschuldigde zich in het arrest door daarin op te nemen dat hij zijn oordeel uitsluitend baseerde op de aangeleverde tapverslagen van het NFI. En dat het zijn recht was om bewijzen wel of niet toe te staan. En hij stond de bewijsvoering buiten het NFI niet toe. Ik vond het opvallend vreemd dat hij dat in het arrest opnam. Het is ongebruikelijk en juist daardoor verraadt het dat er iets verborgens is.

Na het acteertalent van rechter Davids een nieuwe ster aan het firmament advocaat generaal Aben. Maar bovenal, schrijft hij, lijkt het manipuleren van telefoontaps ‘een nogal omslachtige manier om Baybasin effectief uit te schakelen, temeer daar onvoorspelbaar was of de Nederlandse rechter een levenslange straf ook zou opleggen.

Maar meneer Aben toch, 100% effectief, de man zit een levenslange straf uit. En de vraag is inderdaad of de rechters onafhankelijk waren. Na wat ik heb gelezen durf ik dat zeker te betwijfelen.

Ook de rechter, gaat Aben verder, zou dan in het complot betrokken moeten zijn, en in dat geval was het toch makkelijker geweest om Baybasin meteen al uit te leveren aan Turkije, waar de geheime connecties van Çiller wel raad wisten met iemand als Baybasin.

Die Aben, dat was namelijk ook de bedoeling, en dan had Ciller inderdaad wel raad met Baybasin, geweten. Daarom was het een slimme zet van Baybasin om asiel aan te vragen.

Dat hele betoog van die Aben is niets anders dan een staaltje framework. Als er geen bewijzen zijn voor misdaad, dan heeft de beschuldigende partij het moeilijk. Die moeten dan met heel veel bombarie het volk overtuigen en de beschuldiging optuigen. Dat lees je dan ook in al die stukken.Maar wat ontbreekt is consistentie en logica, chronologie en een deugdelijke bewijsvoering voor en tegen, immers de verdediging krijgt geen ruimte om met tegenbewijzen te komen. Leest u vooral het stuk van Aben, dat bol staat van de retoriek.

We kunnen ons inderdaad verliezen in de complottheorieen. En ongetwijfeld heeft zich achter de schermen op hoog niveau het een en ander voltrokken. En ongetwijfeld zal ook Demmink daar een rol in hebben gespeeld. Maar nu gaat het om een man die veroordeeld is tot levenslange gevangenisstraf op basis van telefoontaps waaruit gedestilleerd is dat hij leiding gaf aan een criminele organisatie en als zodanig 20 kg heroine verhandelde en opdrachten gaf tot moord.

De bewijsvoering blijkt uitermate discutabel en mager te zijn. Als je je daar alleen op focust dan ben je er snel uit. Maar de verdediging stuit op een onbegrijpelijke onwil en heeft getracht met nog meer bewijzen te komen en dat is, voor zover ik het kan bekijken, een valkuil gebleken.

De Hoge Raad is muisstil. Ze schuiven het blijkbaar voor zich uit. Daaruit blijkt voor mij ook de onwil om werkelijk recht te spreken.

Baybasin moet vrijgesproken worden. Dat is gewoon een logisch gevolg. Dat dat in onze rechtsstaat tot grote onrust zal leiden is niet het probleem van Baybasin. Die heeft er niet om gevraagd. Waar zijn de rechters met rechte rug.

– door Frans op vrijdag 3 mei 2013 om 23:33
Idbroesma@, leuke stuk. Wat de rechter Davis betreft ziet er naar uit dat hij onderdruk staat hij handel tegen zijn zin in maar laat tussen de regels in doorschemeren dat hij niet anders kan.ik ken destukken niet,maar het alles klinkt heeeeel vreemd

– door ldbroersma op zaterdag 4 mei 2013 om 09:31

Die gedachte heeft ook bij mij gespeeld, Frans. Kijk, dat kan een keer gebeuren maar als er een patroon is dan zet ik daar mijn vraagtekens bij en zie ik het als zijn valkuil.

Maar eerst, dit is de passage in het arrest:
=Vooropgesteld moet worden dat het aan de rechter die over de feiten oordeelt, in casu dit hof, is voorbehouden om, binnen de door de wet getrokken grenzen, van het beschikbare materiaal datgene tot het bewijs te bezigen hetwelk hem uit een oogpunt van betrouwbaarheid daartoe dienstig voorkomt en datgene terzijde te stellen wat hij voor het bewijs van geen waarde acht. Deze beslissing behoeft, behoudens bijzondere gevallen, geen motivering.=

Simpelweg gezegd, ik rechter Davids bepaal wat ik dienstig acht om tot een oordeel te komen en de wet geeft mij daartoe de macht.

Het is deze rechter Davids van de commissie Davids die onderzoek deed naar onze deelname aan de Irakoorlog en waarover Arnold Heertje het volgende schreef:’

=De commissie Davids heeft er bewust voor gekozen niet te spreken met de soldaten en korporaals op de militaire werkvloer, die in het veld staan en uitvoerend bezig zijn. Door die werkwijze stond de conclusie dat geen bewijzen zijn gevonden bij voorbaat vast.=

Dat doet toch denken aan de passage in het arrest van Baybasin, waarin deze rechter dezelfde truc toepaste.

Het is deze rechter Davids die Baybasin heeft veroordeeld tot levenslang op basis van materiaal dat hij als bewijs dienstig achtte om tot dat oordeel te komen. Door geen bewijzen van het tegendeel toe te laten stond de conclusie bij voorbaat vast.

En dat is wat mij betreft, met alles wat ik de laatste jaren zo heb gelezen, de staat van onze rechtsstaat.

– door ldbroersma op zaterdag 4 mei 2013 om 12:04
nog even dat laatste zinnetje
– de beslissing behoeft, behoudens bijzondere gevallen, geen motivering.-

komt dat even goed uit. de rechter beslist wat wel, wat niet en hoeft dat niet te motiveren, behoudens in bijzondere gevallen, maar deze zaak van Baybasin was blijkbaar niet bijzonder.

en dan kijk ik weer eens naar de titel van het artikel hierboven, als u begrijpt wat ik bedoel, Frans.

– door Frans op zaterdag 4 mei 2013 om 23:06
IdBroersma, Dit werp een ander licht op de zaak. Het is mij nu duidelijk dat de rechter partijdig was en zijn handel en doen in strijd met artikel 6 Europese hof is geweest. Hij kan het nog winnen.

– door ldbroerma op zondag 12 mei 2013 om 09:25

Precies Frans, we kunnen rustig stellen dat hij geen eerlijk proces heeft gehad.

Ik ben nog steeds verbijsterd, want Baybasin wordt ons gepresenteerd als de Escobar van Turkije. Zoiets als GrootCrimineel Bruinsma der Nederlanden. En dan moeten we geloven dat deze man via de telefoon zijn handel in heroine regelt, maar ook via de telefoon, opdrachten geeft tot moord aan zijn companen. En de man denkt dan niet, gunst ik zou wel eens afgeluisterd kunnen worden. Nee hoor, als een zieltje zonder zorg runt hij zijn GrootGruttersbedrijf via de telefoon. En dan denkt u wellicht, ze maakt hier gein. Nee Frans, dit is wat het Justitiebedrijf ons wil doen geloven. Sorry, maar daar ben ik echt te nuchter voor.

Ik ben trouwens wel benieuwd op welke data hij die opdrachten zou hebben gegeven. Ook voor de record, zullen we maar zeggen.

Meneer Rubinstein, u noteert toch wel al mijn vragen!…

– door ldbroersma op dinsdag 14 mei 2013 om 07:33

Gisteravond naar de internetradio Talk2Myra geluisterd, waar Baybasin opnieuw te gast was. Op niet mis te verstane wijze maakte hij duidelijk dat hij nu al 18 jaren door Nederland in gijzeling is genomen, want zo beschouwt hij zijn gevangenschap.

Hij is veroordeeld op een armoedig geconstrueerde beschuldiging waarop, door de almachtige positie van justitie en de rechtspraak in dit land, geen verdediging werd geduld, omdat de conclusie al vaststond. Het onderliggende motief was een deal tussen Turkije en de Nederlandse regering.

Een kliek rond het koningshuis heeft de macht gegrepen en zorgt ervoor dat door het creëren van een netwerk van loyalisten, chantabelen en onderdanigen op belangrijke posities, de wetten van dit land zijn herschreven op een zodanige manier, dat zij zich een status van koninklijke onschendbaarheid hebben kunnen toe eigenen.

Baybasin stelt de essentiële vraag: wat is het belang?

Langzamerhand wordt duidelijk dat het belang de machtselite zelf betreft , en -afgezien van het geldelijk gewin- hun sadistische pedofiele genoegens.

In het torentje en de werkkamer van de premier hangt het symbool van deze zogenaamde magie, een Baphomet. Gewoon de kale schedel van een geitenkop. Niks geen magie, maar het zegt uiteraard iets over de instelling van de machtselite in dit land, dat het er überhaupt hangt.

Het merendeel van de bevolking kan zich daar niets bij voorstellen, immers die gaan naar de sportclub en worden niet uitgenodigd in het soort obscure clubs dat zo’n grote aantrekkingskracht uitoefent op deze mensen. Met magische rituelen en mens -en kindoffers denken ze zich onkwetsbaarheid toe te eigenen.

Maar de magie werkt blijkbaar toch niet zo goed, want deze bestuurderskliek heeft normale menselijke wetten nodig om hun misdadige gedragingen af te dekken en onderhandeld met partijen om hun misdragingen af te kopen.

De doorsnee burger kan zich niet voorstellen dat wetten niet in het algemeen belang worden gemaakt, maar in het belang van zo’n kleine groep.

Maar kijk nu eens naar de wet die op de valreep, een dag voor de zitting van de Hoge Raad mbt Baybasin, is aangenomen. Die wet is bedacht, daar ben ik van overtuigd, en nog net van de nodige handtekeningen voorzien, om tijd te rekken. Daarmee kan de Hoge Raad het probleem Baybasin voor zich uitschuiven en uitschuiven. En tijd is winst nietwaar, in deze meer dan onverkwikkelijke, beter gezegd, misdadige affaire.

De Hoge Raad met al die deftige hooggeleerde heren weten zich geen raad, want de zaak is geen zaak. De zaak is een povere constructie, en Baybasin de prijs die de overheid moest betalen voor het veilig stellen van het belang van een bestuurselite.

– door ldbroersma op donderdag 16 mei 2013 om 08:34

Goedemorgen meneer Rubinstein,

Elders las ik dat precies in het jaar 2002 toen Harro Knijff ineens een tiental aardige bijverdiensten kon noteren in zijn c.v. dat precies in dat jaar Demmink werd geïnstalleerd als de almachtige procureur generaal van Veiligheid en Justitie. Aangesteld door Donner, ons Nationale Repelsteeltje. Die naam heb ik hem gegeven naar aanleiding van zijn lezing aan het Montesquieu instituut. Hij propageerde daar de totale controle over het land en haar burgers en afschaffing van de Wet Openbaarheid van Bestuur, zodat we internationaal ons mannetje kunnen staan en we 1 nationaal front vormen. Je moet maar durven, nietwaar. Nou ja, in een land waar Machiavelli prijzen worden uitgereikt kun je alles verwachten.

Op 30 oktober 2012 zou door de Hoge Raad uitspraak worden gedaan in het herzieningsverzoek van Baybasin, dat in januari 2012 ter zitting van de Hoge Raad was indiend, met de verwachting dat hij in ieder geval op vrije voeten zou komen. De zitting kon door een wetswijziging precies een dag ervoor, van de rol gehaald voor nader onderzoek door Aben. De advocaat reageerde in eerste instantie positief op dat besluit, maar er waren toch ook twijfels.

Stel dat er sprake was van kwade opzet. Dan moet er ook sprake zijn geweest van samenwerking tussen de Hoge Raad ( Corsten en Aben)), het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Opstelten en Demmink) , en de Raad van State ( de koningin en Donner)
Hoe zou die streek dan in elkaar zijn gezet: wel, Aben, de Advocaat Generaal, schrijft een advies dat aan de vragende partij Baybasin en zijn advocaat Van der Plas hoop geeft. Tegelijkertijd wordt om vertrouwen te wekken een datum afgegeven, waarop de Hoge Raad een uitspraak zal doen: 30 oktober. De dag voordat Demmink met pensioen gaat nl 31 oktober.
Dat advies van Aben is bij nader bekijken echter zodanig vaag opgesteld, meer een filosofische verhandeling als u het mij vraagt, dat de Hoge Raad kan zeggen: het rechtvaardigt een nader onderzoek.

Om het onderzoek te delegeren en zodoende als Hoge Raad de handen vrij te houden, de uitspraak vooruit te schuiven en van de rol te halen, was een wetswijziging nodig.

Het ministerie, in samenwerking met de Raad van State, heeft daar in voorzien: precies op tijd en op de valreep , immers 1 dag voor de zittingsdatum, door middel van een besluit van demissionair minister Opstelten, gepubliceerd in het Staatsblad, na positief advies van de Raad van State, Donner, en bekrachtiging door de koningin met een ferme handtekening.

Toen kon de Hoge Raad met de wet in de hand een opdracht geven aan Aben tot nader onderzoek. Het onderzoek mag achter gesloten deuren plaatsvinden en in het eeuwige doorgaan.

De geplande datum van uitspraak voor de volgende dag, werd van de rol gehaald. Ook de volgende geplande datum 17 december 2012 is van de rol gehaald. En een volgende datum heb ik nergens kunnen lezen.

Meneer Rubinstein, de overheden moeten met hele goede argumenten komen om mij te overtuigen dat er geen kwade opzet is geweest.

Voorlopig hou ik het bij mijn eigen inzichten, die ik voor eerst zeven maanden geleden in de Elsevier( correctie: was Vrij Nederland), naar aanleiding van een aantal artikelen, plaatste. Door het afstellen van de zittingsdata en nu tot een nader te bepalen datum, zijn mijn ideeën alleen maar bevestigd. Voor mij is er sprake van kwade opzet, wat de reden ook mag zijn van de handelswijze van onze regering.

– door ldbroersma op vrijdag 17 mei 2013 om 11:46

Vorig jaar juni 2012 dus, n.a.v. een opmerking op het Boublog, dat het zo lang duurde voordat de Hoge Raad met een antwoord kwam op het herzieningsverzoek van Baybasin, heb ik in mijn naïviteit een brief gestuurd naar de heer Corstens van de Hoge Raad met het verzoek, om humanitaire redenen, haast te maken met de zaak Baybasin. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik gewoonweg ook nieuwsgierig was.

Ik kreeg per omgaande een vriendelijke brief terug dat de zaak zeer complex was, en de advocaat generaal nog tijd nodig zou hebben om het e.e.a. uit te zoeken, maar dat hij toch dacht dat in het najaar van 2012 de rechters van de Hoge Raad tot een uitspraak zouden kunnen komen. Ik was erg verheugd over dat bericht en heb dat meteen gecommuniceerd naar de mensen op Boublog die zich daar zorgen over maakten.
In feite had ik me tot dan , behalve het lezen op een aantal sites over de zaak, niet concreet verdiept in de stukken. Ook hier moet ik eerlijk zijn, ik ben nogal lui van aard, ik ben tenslotte met pensioen en dan heeft de doorsnee mens toch ook wel plezantere dingen om te doen, nietwaar meneer Rubinstein.

Niettemin, ik ging er dus vanzelfsprekend vanuit dat de heer Corstens mij te goeder trouw had geïnformeerd en had tot dan geen reden om anders te denken. Totdat ik me toch eens dieper ging inlezen in die stukken en vooral dat arrest van Davids was shocking.

Begrijpt u nu mijn fanatisme af en toe. Ik kan er niet tegen om besodemieterd te worden en dat hebben ze gedaan met die brief aan mij.

Maar het besef dringt ook door dat de complexiteit waar Corstens het over heeft, achter de schermen plaatsvindt. En misschien zullen ze opgelucht zijn als er eens flink de bezem doorgaat. Wie weet, want ook zij aan die andere kant kunnen gevangenen zijn van de affaire Demmink waarin ze misschien wel ongemerkt in zijn beland en deelnemer van zijn geworden. Wie weet wat ook hen is wijsgemaakt in het zogenaamde landsbelang. Wie het weet mag het zeggen.

UIteraard is dat geen excuus om Baybasin nog langer vast te houden, in tegendeel. Elke dag dat zij deze man langer gegijzeld houden, maakt hen schuldiger aan de rechteloosheid in dit land.

– door ldbroersma op vrijdag 17 mei 2013 om 15:31
En dan moet er nog 1 ding van het hart en dan stop ik er weer een tijdje mee:

in dit land mag je nooit ergens iets van denken. Zo vond ik het dus niet normaal dat die kale geiten- of ramsschedel, wat het ook mag zijn, boven de ingang van de werkkamer van de premier van dit land hangt. Het zou een jachttrofee moeten voorstellen en hangt daar als decoratieve versiering, volgens Rutte dan wel te verstaan.

Als ik aan jagerstrofeeën denk, dan zie ik die opgezette koppen van een wild zwijn of een hert met gewei aan de muur hangen, maar geen kale schedels. Die vind je bij die obscure clubs-en religies, zoals daar is de satanskerk. Je hebt jagers en jagers.

Hoe zou de Amerikaanse bevolking reageren als Obama een schedel van een ram boven de ingang van zijn Oval office zou hangen, meneer Rubinstein. Dan zou volgens mij de hel losbreken.

Hier niet, hier moet je er gewoon niks van denken, al is het in de wereld HET symbool van het aanbidden van Baphomet en alle duistere zaken die daarmee samenhangen, zoals ik het hier en daar lees.

Rutte staat erbij, haalt zijn schouders op en lacht eens schaapachtig.

– door ldbroersma op zondag 19 mei 2013 om 08:05

Goedemorgen zonder zorgen meneer Rubinstein. Omdat ik het niet laten kan:

Ben toch even op zoek gegaan naar die brief van de Hoge Raad aan mij en dan blijkt dat ik die brief over de planning al in april van het vorige jaar (2012) heb ontvangen , juni zou de voorlopige eindconclusie aangeleverd kunnen worden, op basis waarvan 6 weken later, de gebruikelijke periode die daar voor staat, de uitspraak kon volgen. Juli/augustus dus.

Vanwege de complexiteit en zorgvuldigheid zou deze periode langer kunnen worden, werd mij verteld, en daarom moest er rekening worden gehouden met een datum in het najaar van 2012. We zijn nu ruim een jaar verder 2013

Nogmaals wanneer de Hoge Raad zich beperkt tot het arrest en de onderliggende bewijsvoering, dan zijn de volgende onderwerpen relevant:

De originele tapbestanden ( uiteraard want het oordeel is 100% gebaseerd op de tapverslagen).

Het oordeel van zowel het NFI als de oordelen van alternatieve specialisten op de originele onderdelen. Dat kan niet zo moeilijk zijn om deze onderdelen er uit te halen, we mogen aannemen dat een logboek werd bijgehouden.

Vandaar, waar is het logboek met de data wanneer deze gesprekken zijn opgenomen.

Op welke data heeft Baybasin de vermeende gesprekken ( o.b. waarvan hij is veroordeeld) gevoerd en waar bevond hij zich.

Waar en hoe zijn die gesprekken opgenomen, met welke apparatuur.

Wanneer is de recherche daarmee begonnen ( volgens Koers in 1994) en op wiens verzoek.

Wanneer en hoe is Baybasin in 1995 gearresteerd en op welke gronden (=arrestatiebevel) .

Wanneer heeft Baybasin asiel aangevraagd.

Wanneer kwam het verzoek om uitlevering en wat was de argumentatie van de Turkse regering.

Waarom heeft de rechter er bijna twee jaar over gedaan om tot een uitspraak te komen dat Baybasin niet uitgeleverd mocht worden. Wat was de complexiteit daarbij.

Wat is het verband tussen die twee arrestaties zowel in 1995 als in 1998. En waarom is hij tussentijds 3 maanden vrijgelaten.

Waarom heeft hij bijna vier jaar in voorarrest gezeten om voor 100% veroordeeld te worden op een paar transcripties van telefoontaps.

Is het juist dat in 2006 is onderhandeld met Baybasin over zijn vrijlating als hij zou tekenen om geen rechtsprocedures tegen de staat te ondernemen?

Het zijn de vragen waar ik nergens informatie over heb kunnen vinden. Daar wou ik het dan mee besluiten.

– door ldbroersma op zaterdag 1 juni 2013 om 10:47

Uiteraard komen de antwoorden niet, althans niet van de onderzoeker Aben van de Hoge Raad, immers door de vragen te beantwoorden wordt klip en klaar hoe corrupt de rechtsstaat der Nederlanden is. Dus Aben zwijgt stil.

Inmiddels worden we geregeerd bij koninklijk besluit, immers waarom moeilijk doen als het gemakkelijk kan met de juiste man op de juiste plaats heb je het parlement, laat staan de democratie, niet nodig nietwaar.

Toch beste Raad van State met Donner en Maxima, Ministerie van Veiligheid en Justitie met Opstelten, en adviseur Demmink, Hoge Raad met Corsten, Aben,….

wie een kuil graaft voor een ander kan er zelf ook in vallen.

Alleen het idee al is voor mij een aanlokkelijk perspectief. O wat heerlijk , ik zie ze er allemaal invallen. Het is wel triest he meneer Rubinstein dat ik daar nog enigszins een genoegdoening uit put.

Tja

– door ldbroersma op donderdag 6 juni 2013 om 12:06

Met heel veel aandacht heb ik opnieuw geluisterd naar de uitzending van Talk2Myra, waar Baybasin opnieuw uitgebreid aan het woord kwam.

In feite komt het er op neer dat we geregeerd worden door de Pedophile Party Boys club, zoals Baybasin Demmink en trawanten noemt. En hoe grappig dat ook moge klinken, het is helaas de bittere waarheid, ben ik inmiddels wel achter. Ik leer snel.

We kunnen tot dat illustere gezelschap al die mensen rekenen die hebben meegewerkt aan het faciliteren en de cover-up van de activiteiten van deze club. De club bestaat uit select groepje dat de dienst uitmaakt en een grote groep gelovigen die zolang ze ruimhartig worden gevoed niet in de hand bijten van het selecte gezelschap, maar die hand verdedigen tegen alles wat maar in die richting wijst. De voorbeelden kennen we.

Wat hebben ze deze man Baybasin onder druk gezet, eerst al door hem, te isoleren, te martelen, en 10 jaar lang bij wet het zwijgen op te leggen. Maar de perversiteit gaat verder: Hillenaar moest onder ede toegeven dat ze hem in de periode dat hij vrij was, weet u nog wel die drie maanden waar ik mij over verbaasde , geen bescherming hebben gegeven omdat ze er van uitgingen dat hij, Baybasin, zichzelf wel kon beschermen tegen moordaanslagen. Maar Baybasin noemt het geluk dat hij een moordaanslag heeft overleefd. Daarnaast wordt nog altijd onrechtmatig beslag gelegd op zijn vermogen, omdat er in zijn boekhouding geen onrechtmatigheden zijn gevonden. Baybasin heeft zich niet laten chanteren en heeft niet onderhandeld over zijn vrijlating.

Koers die niet wilde meewerken aan onrechtmatige acties jegens hem werd dan ook meteen op de zijlijn is gezet en is opgevolgd door Hillenaar. Ook een man die de misdaden van het OM wel heel ziekelijk probeert te verdedigen zoals te zien in de recente documentaire bij de EO. Overduidelijk behoort deze man bij de PPB-club. De doortraptheid om Baybasin dus drie maanden in vrijheid te stellen om daarmee de weg vrij te geven aan de moordbrigade de Grijze Wolven. Dat zijn dus de praktijken van onze rechtsstaat.

Baybasin heeft het steeds over de onrechtmatigheid. Maar deze mensen, hoe crimineel ook, wassen erg graag hun bloedhanden schoon in onschuld. Dat doen ze door de wetten naar hun hand te zetten, zodanig dat zij uiteindelijk in control zijn.

Teeven heeft nu weer een wetsvoorstel ingediend om de advocatuur onder controle te brengen van de staat of beter gezegd van het ambtenarenapparaat van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Die wens bestaat al veel langer, maar nu wordt van een aantal incidenten gebruik gemaakt om het voor elkaar te krijgen. De bestaande wetgeving zou er niet in voorzien om advocaten aan te pakken? Nee, dat kan pas al de hele beroepsgroep onder controle komt van de staat. Zo worden ook kleine wijzigingen voorgesteld ten aanzien van de WOB. Het verhaal is dat wanneer de ambtenaren vinden dat een vraag terecht is zij uiteraard de informatie aan de burger ter beschikking stellen. Maar uiteraard niet als de vraag om informatie niet relevant of overdreven zou zijn. Dat kost klauwen met geld en ambtenaren hebben wel iets beters te doen, nietwaar.

Kortom de staat bepaalt wanneer wel en wanneer niet. Zoals rechter Davids bepaalde wat wel wat niet en dat recht had hij gekregen van de wet, dus wie maakt je wat.

De Staat als rechter. En al we dan weten dat die rechten zijn opgeëist door de Pedophile PartyBoys club dan zijn wij, als we dit accepteren, niet meer dan een zombiestaat.

– door ldbroersma op zaterdag 6 juli 2013 om 17:11

Nu de buit binnen is vwb de Vaatstra zaak wordt nog eens uit de doeken gedaan hoe men dat communicatief naar het publiek heeft aangepakt en de publieke opinie succesvol heeft beïnvloed.

De publieke opinie is een belangrijke graadmeter voor de bestuurselite om te kijken in hoeverre men nog kan gaan en rekenen op publieke draagkracht, want hoe gek het ook klinkt en hoe zwijgzaam men vanuit die zijde ook is, men wil graag weten hoe de burger er over denkt. En, het moet gezegd, die is tot op heden nog sterk op de hand van de bestuurselite. En dat moet zeer geruststellend zijn.

Vanwege diezelfde behoefte zagen we Jan Vlug ook nog eens acte de présence geven in een landelijk blad met een soort van evaluatie van zijn werkwijze in de zaak Vaatstra voor zijn client Jasper. Ook die is niet zo zeker van de stand van zaken vwb de publieke opinie en heeft behoefte aan geruststelling. Eerlijk gezegd schat ik dat hij voor de bestuurselite voorlopig heeft afgedaan, na geleverde diensten, uiteraard. Het is wel interessant om te zien waar en wanneer deze man weer opduikt.

Hoe dan ook, naarmate er meer aandacht in de media komt over de affaires, zoals Demmink zal die behoefte aanwezig zijn aan geruststellende feedback. Daarvoor wordt de media gebruikt, door de gewenste gedachten voor te programmeren.

Ik vraag me af of Demmink het briefje, hieronder, zelf heeft geschreven of samen met zn vriend Knijff. Goed beschouwd is het wel vermakelijk.

brief Demmink in VN

Hoe dan ook, er staat bijvoorbeeld dat hij er voor heeft gekozen geen ‘directe’ contacten met de media te onderhouden. Maar er zijn toch aanwijzingen dat hij indirect zijn invloed op de media heeft doen gelden, via zn kameraden zoals daar zijn, Opstelten, Donner en Hirsch Ballin en niet te vergeten zn grote vriend en blufhufter (grapje moet kunnen) Knijff.

En vindt u het ook niet opmerkelijk dat hij zich, als lid van de Nederlandse Helsinki commissie niet grondig verdiept in de affaires en er juist het nodige over weet te melden. Nee, Demmink weet van niks, zijn naam is haas. En als heel voorzichtig man waagt hij zich niet aan gissingen omtrent motieven voor de fantasieën over hem.

Wat vind u daar nu van meneer Rubinstein. Als iemand zulke fantasieen over u had, zou u dan als hoogste baas, als procureur generaal, de man met de meeste macht, die berichten zo lankmoedig, zo theatraal zachtmoedig, zo slachtofferig over u heen laten gaan? Nee, uiteraard niet.

Ook Demmink niet, gezien het feit dat hij dankzij zijn overmacht en tegen alle regels in een bezoek bracht aan Baybasin in zijn cel en zelfs het dossier van hem uit de gevangenis meenam. Maar wel stiekem. We hebben hier dus simpelweg te maken met een stiekemerd. Ik kan er niets anders van maken.

– door ldbroersma op zondag 7 juli 2013 om 08:49
Ik zou dus beslist willen weten, waarom en met welk doel hij, Demmink, een onreglementair bezoek bracht aan Baybasin en waarom hij het dossier onreglementair meenam. Wat heeft het hem aan inzichten opgeleverd.
Weliswaar vond het plaats tijdens een ambtelijk werkbezoek, althans dat wordt beweerd, aan de inrichting, maar dat verklaart niet dat initiatief.

Ook zou ik willen weten hoe vaak hij in zijn tijd Procureur Generaal werkbezoeken aflegde aan penitiaire inrichtingen, immers als dit de enige keer was, kun je toch niet meer volhouden dat het niet fungeerde als middel tot het eigenlijke doel, namelijk het bezoek aan Baybasin.

– door ldbroersma op maandag 8 juli 2013 om 09:52
Feitelijk kunnen we dus constateren dat Donner indertijd, met het dreigen van de media met kostbare rechterlijke procedures, als ze het waagden over Demmink te schrijven, een -naar nu blijkt- zeer effectieve aanval heeft ingezet op de vrije nieuwsgaring en daarmee de opdracht die de onderzoeksjournalist bij uitstek heeft, namelijk het controleren van de macht.

In 2011 beweerde ons nationale Repelsteeltje en durfal op de dag van de persvrijheid het volgende:

=Het in zijn ogen ‘oneigenlijk’ gebruik van de wob zou ambtenaren teveel tijd en werk kosten en een te grote openbaarheid zou schadelijk zijn voor het werk van de overheid.
Tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Persvrijheid op 3 mei liet Donner weten dat hij de wob wil aanpassen om ambtenaren te ontlasten. Journalisten vuren volgens de bewindsman ‘een schot hagel’ af op de overheid in de hoop dat één klein element van het aangevraagde materiaal nieuwswaarde heeft of een primeur oplevert. Volgens Donner zou het geen efficiënte tijdsbesteding zijn voor ambtenaren om zich met deze aanvragen bezig te houden. Een ander probleem is dat de te sterke controle van de overheid door journalisten veel ambtenaren en ministers te voorzichtig maakt.
Naast het beperken van het aantal aanvragen in het kader van de wob wil Donner beraadslagingen voorafgaand aan overheidsbesluiten niet meer openbaar maken.=

zie verder: de Nederlandse grondwet 

Het Nederlandse volk moet goed beseffen dat de huidige WOB nog een laatste strohalm is om de macht te controleren in een staat waar de bestuurselite van Nederland een gokpaleis hebben gemaakt en zich als regelrechte mafioso verschuilen achter gespiegeld glas om het volk te monitoren en via roeptoeters in de media met moralististische en zorgvuldig georchestreerde communicatie de spiegel voor houden, gedachten en schuld inclusief complex aanpraten.

We weten dat de WOB een doorn is in het oog is van de bestuurselite, omdat die wet ons een kijkje gunt achter de spiegelgalerij. Daarom is het kortgeding dat nu is gestart van veel groter belang dan de zaak Demmink, hoewel het heel goed mogelijk is dat het allemaal om Demmink en wat hij vertegenwoordigt, draait.

Donner heeft heel duidelijk gemaakt in zijn montesquieulezing dat hij uit is op total control, verpakt uiteraard als ware hij de barmhartige Samaritaan zelve, voor de benefit van het Nederlandse volk, zodat onze bestuurselite, niet gehinderd door volkse twisten over kruimels, ons kunnen beschermen in de grote boze wereld.

Voelt u zich beschermd, nou ik niet. Eerder gealarmeerd en dat zouden meer mensen moeten zijn, en zeker de onderzoeksjournalisten. Wel ben ik het met Donner eens dat we professioneel met de WOB om moeten gaan en dat gebeurt nu. Ik moet u daarvoor complimenteren meneer Rubinstein. Mag ik dan nog een kleine suggestie doen. Ik ben erg benieuwd hoe die wet voor de Hoge Raad tot stand is gekomen. Dat is bij mijn weten zeer snel gegaan, maar hoe is die besluitvorming gegaan, wie waren betrokken, wie nam het initiatief. Misschien kan ook nog eens een WOBje naar BoemBoemBobje worden gedaan.

Ja want we blijven toch wel lachen he meneer Rubinstein. Als ik aan Opstelten, en daar heb ik het over, denk en wat die man vertegenwoordigt, dan zie ik hem altijd voor me in zo’n botsautootje op de kermis en als ik die houtenkop dan van hem zie dan denk ik altijd: kijk daar heb je boemboembobje weer. Je kunt er wel een strip van maken: BoemBoemBobje werpt zich op als beschermer van de Pizzakoeriers. Geeft trouwens te denken, maar dat is een heel ander verhaal. Nee, nee, nee, nu hou ik op. Heel flauw van mij. Even serieus, succes met het het kortgeding meneer Rubinstein!…

– door ldbroersma op zondag 14 juli 2013 om 15:44

Wat een interessante ontwikkelingen beleven we vandaag weer. Zo lees ik dat er een rechtszaak is geweest mbt het onreglementair opvragen van het dossier door Demmink en ik begrijp dat de rechters dit keer aandachtig hebben geluisterd naar de toelichting daarop van Baybasin.

Maar daarna volgde ik een link die een wel zeer verrassende bekentenis vrijgeeft. Het OM laat via het ANP weten dat in het landsbelang in het verleden strafbare zaken zijn geseponeerd en in datzelfde landsbelang daar geen nadere toelichting op wil geven.

klik op: twaalf keer geen vervolging in landsbelang

Bij mijn weten is dit nog nooit eerder zo expliciet in de media gekomen. Ik vind het een heel interessante mededeling. Jammer dat verder geen toelichting wordt gegeven. Maar ongetwijfeld heeft de mededeling een bedoeling die ergens in het verlengde van iets ligt of beter gezegd aan iets vooraf gaat.

Als ik dan toch een beetje mag gissen dan denk ik dat we hier ‘ the making of an excuse’ meemaken. Denkt u ook niet meneer Rubinstein?

Ik hoop het, want dat zou een doorbraak betekenen. We lopen uiteraard niet op de zaken vooruit en wachten af.

– door ldbroersma op maandag 22 juli 2013 om 18:48

De minister begint wanhopig te worden. Ik heb begrepen dat twee agenten op bezoek zijn geweest bij Baybasin met het verzoek een papier te ondertekenen zodat hij uitgezet kan worden naar Turkije met de belofte ??? dat hij dan snel in vrijheid zal worden gesteld.

https://crimesite.nl/dossier/baybasin/26762-minister-vraagt-baybasin-weg-te-gaan

Nederlandse regering om je er zo van af te maken: schande!…

– door ldbroersma op maandag 22 juli 2013 om 19:14

Boeven zijn het meneer Rubinstein, boeven in een mooi pak. Geen geweten en daar moeten wij vertrouwen in hebben? Nee toch zeker.

Om die man alsnog op zo’n slinkse manier proberen over te halen met een zogenaamd aanlokkelijk perspectief: Vrijheid in Turkije.

Nee,er hoort hier opnieuw een rechtszaak gehouden te worden met maar 1 uitkomst en dat is vrijheid en eerherstel voor Baybasin.

En in vrijheid moet hijzelf kunnen kiezen waar hij zich wil vestigen. Niks niet uitzetten of op het vliegtuig zetten. Geen sprake van!…

– door ldbroersma op maandag 29 juli 2013 om 21:58
Baybasin heeft het in zijn radio uitzending er telkens over dat hij door de Nederlandse overheid is gegijzeld. Dat woord gebruikt hij niet voor niets. Het slaat terug op de onrechtmatigheid van zijn arrestatie in 1995.

In de media wordt voortdurend en nog steeds gesuggereerd dat het allemaal begon met de asielaanvraag van Baybasin in 1995 en wat ik ook lees men neemt het klakkeloos over. Maar het begon met zijn arrestatie, op verzoek van de Turkse overheid. Baybasin zegt dat hij in de val is gelopen. Ook dat woordgebruik is veelzeggend. En het lijkt me zeer aannemelijk.

1. op welke datum kwam Baybasin Nederland in 1995 binnen
2. in gezelschap van wie
3. waar is hij gearresteerd en door wie
4. wat stond in het arrestatiebevel en heeft hij die überhaupt onder ogen gehad en/of is hem dat meegedeeld
5. waar is hij vastgehouden of was hij vrij om te vertrekken?
6. wanneer heeft Baybasin asiel aangevraagd en was hij toen vrij of in detentie en waar bevond hij zich.

Waarom en op basis waarvan voelde Nederland zich gerechtigd om tot arrestatie over te gaan en hoe wisten ze hem te vinden.

Baybasin brengt het terug naar de essentie van wat er mis is en dat is de onrechtmatige arrestatie in 1995. Toen is het grote bedrog, en het drama in zoveel bedrijven begonnen.

– door ldbroersma op woensdag 16 oktober 2013 om 09:34
Belanrijk om hier ook nog even te vermelden dat Ton Hofstede van de website het haagse complot een WOBverzoek heeft ingediend voor een afschrift van het internationaal arrestatiebevel van Baybasin. De uiterste datum waarop de overheid aan dit verzoek moet voldoen is al bijna verstreken.

– door ldbroersma op zaterdag 19 oktober 2013 om 12:24

Ik lees weer een heel interessante reactie in van Fatma op het blog van Het Haagse Complot, en ik citeer:

‘Demmink moet zelf levenslang krijgen.
Ook als duurt dat niet meer zo lang.
Iedere dag minder is een belediging aan Turkije.’

‘Nederland doe wat. Excuses voor Turkije, net als voor Rusland.’

Beste Fatma, ik kan me je boosheid voorstellen, maar excuses aan Turkije? Het land dat er in de eerste plaats voor gezorgd heeft dat Baybasin is veroordeeld?

Het land dat de buitenlandse pedofielen ten dienste heeft gestaan door zijn meest kwetsbare kinderen, namelijk de straatkinderen, bij hen af te leveren en als zodanig op te offeren?

Nee beste Fatma, Turkije van nu heeft heel wat goed te maken. Dat kunnen ze doen door het geheime dossier, waarin ook hun eigen rol in het verleden naar voren komt, te openbaren.

Daar hebben zowel het Nederlandse -en het Turkse volk en niet in de laatste plaats de slachtoffers, recht op.

– door ldbroersma op zaterdag 19 oktober 2013 om 13:10
Laat president Erdogan bewijzen dat hij geen deal heeft gesloten noch met Beatrix noch met Rutte noch met enig andere vertegenwoordiger van de Nederlandse staat om dat dossier dicht te houden, door het nu zonder omwegen en zonder achterhouden van stukken, te overhandigen aan het OM en tegelijkertijd ook aan de advocaat Van der Plas. Want dat het dossier bestaat mogen we zonder meer aannemen van de Turkse onderzoekers, die meldden geen toegang te hebben gekregen.

– door ldbroersma op donderdag 23 januari 2014 om 14:15
Ton Hofstede heeft in samenwerking met Baybasin en zijn advocaten de staat om opheldering gevraagd aangaande zijn arrestatie in 1995. Nu dus een belangrijke hoorzitting op 28 januari aanstaande:

Hoorzitting  arrestatie Baybasin.

Een heel belangrijke hoorzitting en moment omdat m.i. daarmee indertijd het bedrog is begonnen en de teloorgang van onze rechtsstaat.

Dankjewel Ton, dat jij dit op je hebt genomen, want het gaat niet alleen om Baybasin en het onrecht dat hem is aangedaan, want daar ben ik beslist van overtuigd door wat ik inmiddels heb gelezen, het gaat om ons allemaal.

– door ldbroersma op woensdag 12 februari 2014 om 07:38

Wat een prachtige berichten zijn er toch.

Ton Derksen die het zogenaamde bewijsmateriaal tegen Baybasin heeft onderzocht, die tapverslagen, en tot de coclusie is gekomen dat die inderdaad voor 100% vals zijn.

Hij stelt vervolgens in het nog uit te komen boek dat de rechters zijn voorgelogen. Dan mogen die rechters wat mij betreft ook op de wall of shame, vooral rechter Davids waar ik het eerder over had, want die hebben zich dan laten voorliegen. En ik vermoed opzettelijk.

Maar zo niet, dan mankeert er toch werkelijk iets aan het traject waarheidsvinding. Misschien moeten de rechters eens beginnen met beide oren uit te spuiten en te luisteren en ook de verdediging een kans geven, want daar mankeert het nogal aan. Bovendien zou een cursus: hoe schrijf ik een helder vonnis/arrest, hoe je die dingen ook noemt, niet verkeerd zijn.

Maar voordat ik chagrijnig wordt, is er natuurlijk nog meer heuglijk nieuws te melden namelijk de ontdekking dat er inderdaad heel erg gesjoemeld is met de arrestatie van Baybasin in 1995, zoals Ton Hofstede nu aan het blootleggen is.

Ach meneer Rubinstein, ik ben zelfs een beetje gelukkig vandaag. Niet dat ik dat anders niet ben, maar u begrijpt zeker wel wat ik bedoel.

– door ldbroersma op dinsdag 18 februari 2014 om 13:43

Heeft u het al vernomen? De banden van Nederland en Turkije zijn bezegeld door Timmermans met de belofte dat Nederland voor toetreding van Turkije tot de EU zal stemmen, daarmee nemen ze in de EU een uitzonderingspositie in. Waarom? En de vraag is wat de Turkse overheid hier tegen over heeft gesteld, de belofte om de dossiers gesloten te houden ? Partners in crime. Nee dat is voor het oplossen van deze zaken geen positief teken, hoewel, laten we eerlijk zijn, het was te verwachten.

– door ldbroersma op donderdag 20 maart 2014 om 08:08

Heeft u de serie Knutselen met bewijs gelezen op HHC?

Werkelijk bewonderingswaardig wat Ton Hofstede hier presteert. Ik kan wat bedenken maar hij geeft er handen en voeten aan. En dat is wat telt.

Ongelooflijk belangrijk wat deze man voor ons land en het herstel van het recht en de rechtsstaat doet.

En wat blijkt, die aardige meneer Corstens die ik twee jaar geleden een brief schreef over Baybasin, die heeft ook zo zn aandeel gehad in de zaak Baybasin. Hij behoorde tot de rechters die uitlevering van aan Turkije in 1996 fiatteerden. Hij had er alle belang bij dat die wetswijziging erdoor kwam, dat de Hoge Raad mag onderzoeken totdat de burger een ons weegt en in dit geval Baybasin.

Ergens heb ik in deze reactiedraad geschreven dat 1995 het jaar is dat het drama in zoveel bedrijven is begonnen. Hoe het afloopt weten we niet, maar laat het duidelijk zijn dat niet alle burgers voor de gek gehouden kunnen worden. En er zijn moedige burgers zoals de heren Poot en Ton Hofstede die verder gaan en de waarheid stukje bij beetje tevoorschijn halen.

Ton Hofstede opereert zo als het lijkt in zn eentje. Ik denk dat hij erg veel openlijke steun nodig heeft en verdient. Ik sta uiteraard vierkant achter hem. En de journalist Henk Rijkers geeft hem ook een welverdiend podium bij het Katholiek Nieuwsblad. Dat geeft deze burger moed.
———————————————————————————

Tot zover mijn commentaren bij De Roestige Spijker. Behalve dat ik hoopte dat mijn vragen en opmerkingen zouden worden opgepikt door Van der Plas, hoopte ik daarmee ook bezoekers aan het denken te zetten.

Later kreeg ik in de gaten dat de website van De Roestige Spijker zorgvuldig uit Google en overige zoekmachines, dus de mainstream werd gehouden. Dat is toch heel bizar voor een website die zelfs rechtszaken begon om meer publiciteit te krijgen. Maar blijkbaar geen aandacht wilde genereren voor Baybasin. Ook op de verzamelstaat Nieuwe Media Nieuws geen vermelding van deze website, wel van de Demminkdoofpot en nog een aantal sites die ik rangschik onder Poot &Co. Daar is over nagedacht.

En toen sloeg ook t.a.v. Ton Hofstede bij mij de twijfel toe. Dat kwam door dit artikel. De inhoud daarvan gaf mij heel erg te denken:

https://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5291-turkije-heeft-nederland-in-houdgreep-vanwege-affaire-demmink-baybasin

Ik schreef bij de Roestige Spijker daar, nadat ik er een  periode over na had gedacht, het volgende over:

“Er is nu een man die zegt voor Baybasin te strijden. Dat doet hij sedert juli vorig jaar (2013) en in no time heeft hij zich een vertrouwenspositie weten te verwerven bij Baybasin. Hij doet dan ook goede dingen en ontdekt het nodige, heeft wonderbaarlijk toegang tot belastende bewijzen mbt de staat, die ontlastend zijn voor Baybasin. ik heb het over Ton Hofstede van HHC. En toch liegt deze man over bepaalde op het eerste gezicht onbelangrijke details.En dan denk ik, waarom? Heeft hij een te groot ego? Ik merk die dingen op en sla het op in mijn geheugen. En nu denk ik, de man maakt zich tot medestander. Hij profileert zich, door zijn inzet voor Baybasin, als bedreiging en slachtoffer van de Turkse -en Nederlandse staat. Hij verplicht op een verhulde wijze Baybasin aan zich door zijn ‚strijd’ voor hem en wat hij daar persoonlijk voor opoffert. En ik heb die man geprezen. Er klopt iets niet aan deze plotselinge ster aan het firmament. Maar wie is zijn opdrachtgever? Het is zo complex, dat ik me afvraag of ik er met mijn beperkte achtergrondkennis wel goed aan doe mij te mengen in deze materie met mijn beschouwingen. Het brengt misschien juist de verkeerde mensen op ideeën. Begrijpt u meneer Feijen? We zullen zien hoe de zaken zich verder ontwikkelen.”

Hofstede is in zeer korte tijd opgenomen in de kring van Van der Plas, De Roestige Spijker, en uiteraard Baybasin, die hij omschrijft als zn vriend voor het leven, die hij omstreeks juli 2013 voor het eerst in de gevangenis heeft bezocht en ontmoet. Hij heeft zich in no time binnen die groep een vertrouwenspositie verworven of hij had die al. En dat laatste is schat ik zo eerder het geval.  Maar goed dat wil niet zeggen dat hij voor Baybasin geen goede dingen heeft gedaan. Het Wobverzoek mbt die arrestatie in 1995 is ontzettend belangrijk.  Toch blijft ook hij heel sterk gericht op de aandachtsgebieden van Micha Kat en de heren Poot&Co.

https://www.hethaagsecomplot.nl/website.htm?tab0

Over tal van zaken ben ik totaal anders gaan denken, met name over de Demminkkwestie in relatie tot de zaak Baybasin, de beroemde complottheorie, maar niet over Baybasin zelf en zijn veroordeling op basis van de ten laste legging. Ik vrees dat ik ook tot vervelens toe heb gehamerd om terug te gaan naar die tenlastelegging in een hernieuwde zakelijkheid.

Met heel veel interesse heb ik naar de interviews met hem geluisterd. Daar heb ik in feite het meeste van opgestoken. Niet dat ik met alles eens was, of ik ben er naderhand toch anders over gaan denken. Hij heeft wat mij betreft verkeerde adviseurs gehad met het op de kaart zetten van de Demminkkwestie, en de complottheoretische weg, op basis van dat aanvullende geheime Turkse rapport dat hem in handen werd gespeeld eind 2006. Maar het kan zijn dat hij zelf die keuze heeft doorgedrukt. Hij is er in gestonken, terwijl anderen ermee aan de haal zijn gegaan en er van hebben geprofiteerd. En velen hebben zich voor het karretje laten spannen of hebben bewust er aan meegewerkt onder de noemer van het tegengaan van kindermisbruik.

Dat is mijn visie en die heb ik grondig onderbouwd. Ik begrijp best dat het voor hemzelf en zijn advocatenteam en anderen die ik hier heb genoemd niet leuk was om die visie te lezen of te horen. Dat heb ik dan ook mogen ondervinden.

Ik hoop werkelijk dat de man recht wordt gedaan. Deze website is niet opgezet namens hem, maar voor hem. Zijn zaak is voor mij een ontwikkelingsgeschiedenis geworden, waar ik vanaf begin 2011 mee bezig ben geweest door het delen van mijn bevindingen op het internet.  Ik hoop dat het zn nut heeft gehad en nog zal hebben. In ieder geval ben ik blij te lezen dat zijn arrestatie in 1995 een onderwerp is geworden in de bespreking met Aben.

Niet voor niets kwam hij daarmee in zijn eerste interview met Talk2Myra en bleef hij er op hameren in praktisch elk interview, maar ook in de rechtszaken waar ik bij aanwezig was.

Zo belangrijk is die periode, zo verzwegen in de media en door tal van mensen weggedrukt. Daar wil(de) men het liever niet over hebben om wat voor reden of (lands en/of eigen)belang dan ook. Ik heb me er niets maar dan ook niets van aangetrokken, meneer Baybasin. Ik heb goed naar jou geluisterd, en het steeds weer opnieuw onder de aandacht gebracht: het jaar 1995

L.D.Broersma

Eén gedachte over “#Baybasin en het jaar 1995”

 1. op 4 januari 2014 geef ik bij HHC de volgende reactie:

  ldbroersma moderator_hhc • 2 years ago
  Wat heb je dat toch mooi uitgelegd en wat lees ik dit toch graag 🙂

  Dus iedereen kan een WOB verzoek indienen. Nou dan heb ik er twee in de maak, Ik wil namelijk graag weten hoe die wet tot stand is gekomen waardoor de Hoge Raad zelf onderzoek mag gaan doen, zonder tijdslimiet. De wet die 1 dag voor de geplande zitting mbt het herzieningsverzoek mbt Baybasin in werking is getreden.

  En in de tweede plaats de tot standkoming van de wet die het rechters mogelijk maakt om een levenslange straf op te leggen.*

  9-2-2001 is Baybasin namelijk tot 20 jaar veroordeeld.
  31-7-2002 tot levenslang in een hogerberoep zaak
  21-10- 2003 tot levenslang in een cassatiezaak.

  In 2003 is ook de wet* aangenomen, voor de uitspraak in cassatie, de precieze datum kan ik helaas niet vinden, waar levenslang ook inderdaad levenslang werd. Vandaar dat Baybasin geen uitzicht heeft op vrijlating.

  (* toevoeging. Eindelijk ben ik er achter hoe het zit. Die wetswijziging had betrekking op terroristen. Voor Baybasin had het dus niets uitgemaakt )

  Rondom deze wet is indertijd weer een propaganda gevoerd alsof deze wet gekomen is als antwoord op kritiek van de burgers. Nou dan wordt het voor mij interessant. Alle rapporten van deskundigen zijn daarbij terzijde geschoven, ook het feit dat Nederland binnen Europa zeer is afgeweken op dit punt, las ik.**

  (**toevoeging: en die opmerking klopt nog steeds )

  Kortom ik wil wel eens weten wanneer, waarom, door wie en voor wie???? Dat laatste betreft uiteraard mijn argwaan. Dus als je mij wilt helpen met een voorbeeld hoe je dit kunt aanpakken, dan ga ik daar mee aan de slag.

  ps: heeft uiteraard nu geen haast. Je hebt je aandacht nodig voor de zaak die nu aan de orde is.
  —————————————————

  Ik schrijf daar dat die wetswijziging voor Baybasin niets had uitgemaakt. Maar dat is bij nader inzien niet juist. Ik vrees dat dit het tweede scenario was, immers voor Turkije was Baybasin nog altijd gekenmerkt als terrorist ivm het opzetten van een Koerdisch Parlement in Ballingschap.

  In dat verband is het artikel van Kees van der Plas, voorzitter van de BSS foundation interessant, als hij schrijft:

  “Op 27 maart 1998 organiseerde Murat Basesgioglu, de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, in allerijl een persconferentie. Die dag was in Nederland de vermogende Koerdische zakenman Hüseyin Baybasin gearresteerd. De minister eiste de eer voor zichzelf op: “Wij hebben Baybasin gearresteerd” zo zei hij letterlijk. En hij kon ook precies uitleggen waarom: “Baybasin ondersteunt met grote sommen geld de Koerdische TV-zender Med-TV, het Koerdisch parlement in ballingschap en de PKK. Dat hebben we nu een halt toegeroepen.” 1

  Het Nederlandse Openbaar Ministerie legde het iets anders uit: Baybasin was gearresteerd omdat hij de leider was van een ongekend groot misdaadconcern. Men had vijf maanden zijn telefoon afgeluisterd. Hij verdiende miljoenen met drugshandel en minstens twee keer had hij met zijn autotelefoon in codetaal vanuit Nederland een opdracht tot moord gegeven, in de Verenigde staten en in Turkije.

  https://www.bs-foundation.nl/site/wp-content/media_en_files/2015/08/De-lange-arm-van-Ankara.pdf

  Met die wetswijziging kon Baybasin eventueel ook nog als terrorist worden aangemerkt en als zodanig veroordeeld worden tot een levenslange gevangenisstraf. Het was blijkbaar niet nodig, maar de wet is toen voorafgaande aan de behandeling en uitspraak in cassatie, onder voorzitterschap van de rechter Davids in 2004, aangepast.

  Altijd nuttig en handig in toekomstige voorkomende gevallen.

  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2004-290.html

  De moeilijkheid is dat er zo gerommeld wordt met data.
  Zo lees ik in wikipedia dat het beroep in cassatie in 2004 werd verworpen:
  “De uitspraak van de rechtbank werd in hoger beroep door het hof in Den Bosch op 7 oktober 2004 bevestigd, waarmee de levenslange gevangenisstraf van Baybaşin bleef staan. Zijn beroep in cassatie is door de Hoge Raad verworpen.”

  En dan is de datum van de wetswijziging van 24 juni 2004 daar aan voorafgaand passend.

  In het tijdsoverzicht bij de BSStichting wordt de datum van cassatie gesteld op 2003. Zeer verwarrend voor een argeloze lezer.

  “Oktober 2003​​
  Het beroep in cassatie wordt door de Hoge Raad verworpen.”

  zie https://www.bs-foundation.nl/2887-2/

  Slordigheidje? Het vergt nogal wat concentratie en tijd om die tijdsvolgorde helder te krijgen. Dat is een ding dat zeker is.

Reacties zijn gesloten.