Aben speelt iene miene mutte met Baybasin

Mijn moeder zei vroeger altijd: Als je ergens geen verstand van hebt ga dan te rade bij mensen met ervaring. Ik denk met zeer warme gevoelens en bewondering aan haar. Dus ja juridisch heb ik natuurlijk geen kaas gegeten van al die rechtszaken, vonnissen, arresten en herzieningsverzoeken, dus ik mag graag mensen die er verstand van hebben lezen. Daarvan zijn er op het web niet zoveel en dan kom je al gauw uit bij een unieke figuur als voormalig Raadsheer Wicher Wedzinga. Ik mag Wicher wel met zijn gevoel voor unsterstatement.

op Abens conclusie van september 2012 :

Het onderzoek moet zich richten op aanwijzingen van manipulatie van het bewijsmateriaal en de eventuele mogelijkheden daarvoor dmv audiotechnisch onderzoek.

reageert hij als volgt:

In de zaak van Baybasin zal dus de kernvraag moeten zijn of een ander deskundigenoordeel ernstige twijfels oproepen aan de juistheid van het oordeel van de deskundige(n) waarop de bewezenverklaring berust. Zijn de tapverslagen op basis waarvan Baybasin is veroordeeld betrouwbaar genoeg? Dat hangt samen maar valt niet samen met de vraag naar de manipulaties van de taps. De vraag waarom het draait is dan niet of aangetoond kan worden dat de audioverslagen of de schriftelijke tapverslagen daadwerkelijk zijn gemanipuleerd, maar of de lezing waarvan de rechter destijds is uitgegaan betrouwbaar genoeg is. Ik hoop dat AG Aben daarmee rekening houdt. Zijn conclusie houdt op dit punt namelijk niet over.

Het gaat in feite om wat de rechters hebben geconcludeerd. Is dat wel juist geweest op basis van de bewijsvoering van het OM. Toch vindt Aben het nodig om het onderzoek toe te spitsen op juist die tapverslagen, met opzet?

Ik hoop dat AG Aben daarmee rekening houdt, oppert Wicher Wedzinga, want anders komt het niet verder dan het afwegen van de ene deskundige tegen de ander, en ja dan zal Ton Derksen, hoewel hij ontstekend werk heeft verricht, aan het kortste eind trekken, vreest Wicher.

Daar kan ik heel duidelijk over zijn Wicher. Na wat ik heb gelezen, is het de bedoeling dat Baybasin aan het kortste eind trekt met het onderzoek van Derksen, al is dat nog zo goed en wetenschappelijk verantwoord. Het doet er niet toe: Barbertje moet blijven hangen. (Lees ook svp mijn artikel voor een alternatief: The Rolling Stones.)

Het hele pleidooi van deze meneer Aben is zo vooringenomen, zo manipulatief van opzet, lees mijn vorige artikel hier over, dat wanneer Wicher beweert dat de conclusie niet overhoud, ik zelfs ernstig begin te twijfelen aan het niveau van de gehele rechterlijke macht, immers dit zijn de producten van het hoogste niveau.

Maar heel goed gezien van Wedzinga dat Abens eindconclusie op dat punt niet overhield. Daar is hij ook helemaal niet mee bezig. Als je het goed leest dan is hij uitsluitend bezig met het herstellen van de reputatie van de staat.

1. het gewicht van de zaak
2. de aard van de beschuldiging aan de Nederlandse overheid
3. de twijfels die door het overlegde materiaal kunnen worden opgeroepen.

Nu is Bas van den Heuvel voor Aben aan zet, als deskundige, à raison van € 500.000, las ik en persoonsbeveiliging à la Wilders??? Moet ik daar vertrouwen in krijgen als zijnde iemand die onafhankelijk onderzoek gaat doen in deze Herzieningszaak? Natuurlijk niet. Er is geen sprake van onafhankelijkheid.

De conclusie van Aben laat zo’n duidelijke onwil- om werkelijk aan waarheidsvinding te doen- zien, je kan net zo goed het spelletje Iene Miene Mutte met Baybasin spelen. En zoals wij allen nog van vroeger weten is Iene Miene Mutte altijd de baas, als je er maar voor zorgt dat je aan zet blijft. Maar Aben durft ’the final blow’ blijkbaar nog niet uit te delen. Hij doet er nu al vier jaar over.

Lees ook het meest recente artikel: Docudrama: Baybasin-Demmink en het publiek

en ook het artikel waar ik na verloop van tijd een andere kijk op Aben heb gekregen.

https://www.baybasin-report.nl/herzieningsverzoek/baybasin-en-de-a-g-aben/

2 gedachten aan “Aben speelt iene miene mutte met Baybasin”

  1. Twijfel aan de deskundigheid en deskundigheid van de rechterlijke macht?
    Een aantal jaren geleden, toen ik mij begon te informeren over de zaak Marianne Vaatstra, werd mij pijnlijk duidelijk dat onze rechterlijke macht een roedel chanteerbare dames en heren is.
    Chanteerbaarheid ivm kennis van- en mededaderschap inzake internationale drugshandel, kinderhandel, pedofilie op hoogste niveau. Inmiddels is het hele overheidsapparaat besmet.
    Als dat onder het tapijt moet worden gehouden, dan moeten er wel slachtoffers vallen. En Baybasin is zo’n slachtoffer. Misdadig wat men deze man aandoet. Maar hij is mijn held.

  2. Inderdaad.

    Ons rechtsysteem en haar rijksdienaren hebben het Baybasin geflikt, hebben het deze Steringa geflikt, hoewel die om weet ik wat voor reden vrede heeft met zijn veroordeling lijkt wel, Lucia de B. en de man van de Deventerzaak, en wie weet wie nog meer. Hoe meer ik mij er, net als jij, in verdiep hoe meer het besef tot me doordringt hoe ongelooflijk doortrapt dit is en bekokstoofd is en wordt door in feite een kleine mafiose groep binnen de overheid, die door benoemingen, wijzigingen in de organisatiestructuur, het toekennen van bevoegdheden en d.m.v. regelgeving, allen binnen dit rechtssysteem aan zich (heeft) verplicht. Dat is het verhaal en de situatie in ons land. Om dat om te keren, dat is geen eenvoudige zaak. En dat heeft Baybasin haarfijn in de gaten.

Reacties zijn gesloten.