bronnen van inspiratie of indoctrinatie

Verbinding voelen

Er zijn niet zoveel mensen waarmee ik mij op het internet verbonden voel, toch zijn die er wel. Het zijn die mensen die de wereldfenomenen verkennen en hun bevindingen op een unieke wijze tastbaar en inzichtelijk maken voor hun medemens. Stuk voor stuk geven zij veel van zichzelf als bijdrage voor jouw weg van ervaren, ontdekken en concreet in het voordoen hoe het anders kan.

Assisted thinking

In de vorige afleveringen over de blije bank van Ronald Bernard kwam iemand, die zich purple abyss noemt, met de volgende kritiek:
“What is it with this “assisted thinking” that people like you think others are in need of?”

Hoewel het negatief werd bedoeld vond ik de terminologie “geassisteerd denken” eigenlijk heel mooi gevonden, als voormalig docent. Want dat is toch het ideaal dat je als opvoeder, onderwijzer, leraar etc. anderen assisteert bij hun denkproces of leerproces.

Alles dat meer is of verder gaat kun je wat mij betreft labelen met indoctrinatie, mind-control en nog erger de agressieve destructieve methoden van MK-Ultra.

Laten we de commercie, de politiek en media, of het nu mainstream of alternatief is, niet vergeten. Er is voortdurend sprake van beinvloeding van denkprocessen in een door belanghebbenden gewenste richting, en in hun belang.

Assisted thinking is in mijn optiek zo positief omdat het zichzelf bescheiden opstelt. In mijn hele leven heb ik het geluk gehad veel van juist de laatste categorie te ontmoeten. Mensen die ik nog altijd dankbaar ben.

LENS-Workshops: Effectief Leiderschap en Vernieuwende strategieën. 

In mijn werkzame leven heb ik bijvoorbeeld veel gehad aan een groep amerikanen die verbonden was aan een instituut met de naam ICA

https://www.ica-international.org

Samen met een aantal collega’s heb ik, eind jaren tachtig, hun methoden van samenwerken geintroduceerd in de Nederlandse werksetting.

LENS staat voor: Leadership Effectivenes and New Strategies. Tegenwoordig wordt vooral gewerkt met een vereenvoudigde versie ToP, viel me op. Hoe dan ook, Assisted thinking noemden zij facilitating. Met de methode maak je het de deelnemers mogelijk of gemakkelijker om te werken aan oplossingen voor gerezen problemen. Ik heb zo rond de vijftig workshops gegeven volgens die methode en heb later ook anderen daarin opgeleid. Werkelijk een prachtige tijd. Ik kijk er nog altijd met heel veel genoegen op terug.

Een term die nu ook nog wordt gebezigd in tal van organisaties is “tegenspraak”. Het organiseren van tegenspraak is eigenlijk het moeilijkst van al, zeker in een maatschappij die praktisch gezien geen tegenspraak duldt.

De pioniers en trendsetters van deze tijd voor mij

Het volgende verhaal over Jadav Peyeng raakt mij

De man die eigenhandig een bos plantte en een eiland redde

Cultuurvandalisme

Dan het volgende initiatief, omdat Nederlanders discrimineren en racisten zijn? Nee, het racismegedoe is een uitvinding van de verdeel -en heersers. Het merendeel van de bevolking is daar niet mee bezig.

Wat er nu gebeurt met het openzetten van de grenzen, en alle narigheid en onvrijheid die dat voor ons meebrengt,  is cultuurvandalisme. Maar daar zijn de mannen van “Gered Gereedschap” niet mee bezig. Zij herstellen oud gereedschap voor de mensen in Afrika, zodat die daar verder mee kunnen. Dat is toch prachtig en de manier!

Video’s

Zo kan ik nog veel meer initiatieven noemen die werkelijk voor en door mensen zijn. Dat is niet het merendeel van de grote liefdadigheidsinstellingen met hun marketingtechnieken. Die zijn uitsluitend voor zichzelf bezig.

Een uitzondering wil ik maken voor Brooke hospitals for animals, die ik hiernaast in een widget heb gezet. De veelal arme mensen in landen als Egypte en Pakistan verdienen de kost met hun dieren, maar zijn vaak te arm en te onwetend om hun dieren goed te verzorgen. Daar doet deze organisatie iets aan.

Ik ben in beide landen geweest en heb met eigen ogen kunnen zien hoe nodig dit is. Het is triest dat die hulp van ons moet komen, omdat die landen alles behalve armlastig zijn. Dat is het idee! De kwestie is dat het met het sociale gehalte van die landen bedroevend is gesteld en die kant  gaan wij ook op.  In het volgende artikel geef ik mijn zienswijze op die problematiek.

het draait om uw verdiencapaciteit

Dan de mensen op youtube; authentiek zichzelf en zo uniek in hun aanpak van bepaalde thema’s.

Lovely Rita

Fascinerend wat zij doet met bijbelteksten en gematria en zo lief. Ik sla geen enkele aflevering over. Op een unieke wijze leer ik via haar de Bijbel kennen en Jezus Christus met zijn ideeëngoed is voor mij met de dag belangrijker aan het worden.

Jewrassic Liars

Wat zal ik zeggen. Ik heb gewoon een zwak voor deze man. Hij legt alle schuld bij ‘de Joden’, maar wie zijn dat dan; ‘de joden’. Ik heb al zoveel soorten voorbij zien komen. Daar kan ik niet in meegaan en daarvoor wordt hij dan ook telkens weer van youtube verwijderd onder het mom van ‘jodenhaat’, maar dat ligt toch iets genuanceerder.

Hij geeft wel degelijk aan waar zijn ‘jodenhaat’ op is gebaseerd: hij vindt dat zijn Jezus Christus door ‘de joden’ belachelijk wordt gemaakt. Als hij dat dan analyseert aan de hand van nieuwsberichten via de krant of tv dan wordt hij kwaad. Hij is daarin authentiek, althans zo komt het bij mij over.  Ik ben niet ‘joods’ maar zou ik het zijn dan nog kon hij me niet beledigen.

Als het gaat om fake-news meent Jewrassic een aantal patronen te hebben ontdekt. Zo fascinerend dat ik hem het vloeken en tieren vergeef, hoewel ik er niet altijd tegen kan, moet ik zeggen. In de volgende video laat hij zien hoe Fakenews wordt geproduceerd. Die man is zo scherp in zijn observaties.

Regelmatig kom ik in de mainstreammedia zelf ook fakenieuws tegen.

Het fakenieuws is gruwelijk, gericht op het angstig maken van de mensen, en daarna zakt het weg in de vergetelheid.  Er zit beslist een organisatie achter het produceren van nepnieuws, wereldwijd.

Jewrassicliars maakt in zijn video’s inzichtelijk dat christenen belachelijk worden gemaakt en daar ben ik eens op gaan letten. En ja hoor:

Tot slot Rosette de la Croix

Wie ook scherp is in haar observaties is Rosette de la Croix. Zij is werkelijk uniek in het decoderen van films voor wat betreft de verborgen betekenissen: “truth lies in the code” stelt ze.

Ze schrijft ook:

“Remember that numbers are neutral. It’s the “magicians” behind the numbers that make them “good” or “bad”, so context is key.”

Of je het er nu mee eens bent of niet, het is een zo verrassende manier van kijken naar onze geschiedenis en het is grensverleggend, vind ik. ‘Out of the box thinking’ wordt het ook wel genoemd.

Daar kan ik dan weer verder mee, ik hoop u ook.

het draait om uw verdiencapaciteit

We staan op de vierde plek op de wereldranglijst voor wat betreft de schulden van de huishoudens. Drie landen gaan ons voor: Zwitserland, Denemarken en Australie. We leven in een staat van schuldenslavernij, immers de schulden, meestal in de vorm van een hypotheek, hangen als een molensteen om onze nek.

De Nederlandse burger is in het verleden en wordt in het heden nog altijd gestimuleerd om schulden te maken, immers dat houdt de economie gaande. Er wordt dan ook wat (af)gebouwd in de landen met een hoge schuld per huishouden. Prachtige huizen zie je in Zwitserland, Denemarken en Nederland weet ik uit eigen ervaring. Australie zal niet anders zijn. Maar kom je nu in landen als, pak ‘m beet, Peru waar ik net ben geweest. Een land dat niet voor komt op deze lijst dan krijg je een heel ander beeld. Wat u ziet zijn huizen die niet af zijn. Een ‘af’ huis is een uitzondering. En daarmee wordt impliciet het grote verschil aangegeven tussen een westerse samenleving, zoals de onze, waar huishoudens schulden maken om in een kant en klaar huis te gaan wonen en een samenleving als Peru, waar huishoudens beter gezegd families stukje bij beetje geld bij elkaar leggen en sparen om daarmee te bouwen aan hun huis en bezit, het familiebezit.

Maar waarom kunnen wij ons blijkbaar permitteren om zoveel schulden te maken? Dat was vanwege de opgebouwde sociale zekerheid. In plaats van geld bij elkaar te leggen als familie, legden we geld bij elkaar als natie. Zo werden nationale spaarpotten gecreeerd met na verloop van tijd enorme geldbedragen voor als we ziek worden, voor als we oud worden, voor als we gehandicapt raken of werkloos. Ach zo mooi geregeld en zo sociaal. Eén nadeel, zo’n grote pot met geld is zeer aantrekkelijk voor gouddieven en opportunisten die er zulke leuke dingen mee konden doen. Er zijn ook vreemde wisseltrucs uitgehaald, waardoor de geldstromen nauwelijks meer te volgen zijn. Reorganisaties en privatisering van overheidsdiensten zijn bij uitstek de momenten geweest om geld te laten wegstromen. En niet vergeten dat met het privatiseren van overheidsdiensten de WOB en daarmee de controle buiten werking werd gesteld.

Om te zorgen voor voldoende input, wordt de verdiencapaciteit opgevoerd en de output afgeroomd. Veel van dat gespaarde geld wordt door bureaucraten uitgegeven aan allerlei zaken die weinig van doen hebben met de algehele welvaart en het welbevinden van de spaarders, maar meer met het bestedingspatroon van de bureaucraten en laten we ze grootverdieners noemen. Om die standaard hoog te houden moet er worden verdiend. Zo simpel is dat verhaal. Alle overheidsmaatregelen zijn er daarom op gericht om de verdiencapaciteit op te voeren onder de noemer van participatie en worden de uitkeringen uit de nationale spaarpotten, die zoals we weten beslist niet worden gespekt door de grootverdieners, aan de burgers belemmerd.

In feite komt het er op neer dat onder de noemer van maatschappelijke verantwoordelijkheid de mensen weer worden teruggeworpen op de oude sociale systemen van vrijwilligerswerk en noaberdienst.

De babyboomers zijn de mensen die het meest hebben bijgedragen aan het vullen van de spaarpotten, hebben er ook een tijdje van kunnen profiteren. Maar nu wordt voorgesteld alsof de jongere generatie moet werken en zorgen voor -en financieel bijdragen aan de sociale voorzieningen voor de ouderen. Zoals dat dus ging voordat we  als natie een sociaal verzekeringsstelsel hadden. Zoals het heden ten dage nog altijd gaat in al die landen zonder een nationaal sociaal stelsel. Landen als  Peru, Turkije die niet voorkomen op de bovenstaande lijst van schuldenlanden.

De mensen in die landen kijken op tegen Zwitserland, Duitsland, Nederland. Dat zijn de rijke landen. Kijk maar naar de huizen. Maar om die huizen te bewonen heb je verdiencapaciteit nodig. Kun je de hypotheek niet meer betalen dan sta je op straat. En als je geluk hebt heb je een verzekering afgesloten, als die al niet wordt geeist. Verzekeringen zijn booming business.

Volgens de Europese Unie mankeert het aan de verdiencapaciteit. Dat is vanwege de vergrijzing. De Europese Unie stimuleert daarom immigratie.

Document 1:
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%20REPORT%20A6-2009-0251%200%20DOC%20XML%20V0%2F%2FNL

Document 2:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52008DC0359

Het geld dat de westerse mens heeft gespaard en via belastingen afdraagt wordt gebruikt om te investeren in immigratie en de beoogde verdiencapaciteit op langere termijn. Veel van die immigranten zijn afhankelijk en sommigen zijn blijvend afhankelijk van de sociale spaarpotten. Het gaat dan ook niet om hen maar om hun kinderen.

Ongetwijfeld zijn er veel van hen harde werkers en betalen belasting. Wat die mensen daarmee doen is sparen.  Ze gaan geen schulden aan. En zijn ze Islamitisch dan is het aangaan van schulden bij een bank, laat staan het betalen van rente een heel moeilijk gegeven. Ze bouwen, zoals ze dat geleerd hebben, in gezamenlijkheid hier aan hun bestaan en ook daar, in het land van herkomst, aan het bestaan. Ook aan een huis voor hun achtergebleven familie. Ze sparen ook voor hun ouwe dag, wanneer de tijd rijp is om terug te keren.

Het pensioen zal geen bijdrage leveren aan de Nederlandse economie, maar in het land van herkomst worden uitgegeven. Dat kunnen zij want zij hebben meerdere nationaliteiten. Dat is het verhaal. Hun loyaliteit ligt bij de familie, niet bij Nederland als natie.

Nog niet zo lang geleden sprak ik een Pakistaanse man in de trein.

https://hetisnamelijkzo.wordpress.com/2016/11/30/een-hollander/

Een stukje daaruit:

“Nogal wat van die zogenaamde vluchtelingen grossieren in verblijfsvergunningen, zo vertelde hij, Italie, Oostenrijk, Duitsland, Nederland en ga zo maar door.

“Het eerste wat de nieuwkomers hier in Nederland doen is een fiets ‘aanschaffen’. Als in een opvangcentrum 400 vluchtelingen zijn dan zijn er minstens 500 fietsen” We wisselden een blik van verstandhouding uit. Meer was niet nodig om elkaar te begrijpen.

“Wat ik niet begrijp is dat die mensen, zodra ze een permanente verblijfsvergunning hebben of een paspoort, dat ze dan weer op vakantie gaan naar hun land van herkomst.”

“Dat komt omdat ze alle verblijfsvergunningen en paspoorten mogen houden. Wat denkt u dat ze doen als hier in Nederland de oorlog uitbreekt. Denkt u dat zij de Nederlanders gaan helpen? Dan vluchten ze terug naar hun eigen land. Denkt u dat ze ooit de mensen in Nederland gaan helpen? ”

Tja. De man was openhartig en eerlijk, maar het blijft deprimerend. Dat is hen niet kwalijk te nemen. Degenen die verantwoordelijk zijn moeten we  ergens anders zoeken.