met duivels genoegen

Een week geleden zag ik een video over het masonic humiliationritual ofwel het vrijmetselaars vernederingsritueel dat Trump moest ondergaan.

https://youtu.be/jRFKQT_7XB4

Het deed me denken aan het ontgroenen, dat recent in ons land zo in opspraak is gekomen, vanwege een aantal uit de hand gelopen ontgroeningen waarbij studenten zelfs terechtkwamen in het ziekenhuis.

Het tijdschrift Qoute somt elf gangbare ontgroeningsrituelen onder studenten op:

https://www.quotenet.nl/Nieuws/De-11-opmerkelijkste-ontgroeningsrituelen-onder-studenten-160944

De rituele vernedering is een cultus die je overal in de wereld ziet. Skull en bones is wel het bekendst of moet ik zeggen beruchtst mbt het ontgroeningsritueel voor een aantal ‘uitverkoren’ studenten met bekende namen als van de Bushes.

https://youtu.be/SmHwf4V-4Z4

In Nederland kennen we uiteraard ook bekende studentenverenigingen zoals Minerva, waarvan de leden over het algemeen een geweldige loopbaan tegemoet zijn gegaan. Blijkbaar zijn lessen in nederigheid een eerste vereiste om carriere te kunnen maken.img_1548

Hoewel voor de gewone man en vrouw andere lessen in nederigheid zijn weggelegd. Zo zag ik in Tibet mannen en vrouwen langs de weg, op weg naar Lhasa, zich voortbewegen op een wel zeer vernederende wijze.images Ik heb nog een brief naar de Dalai Lhama geschreven met het verzoek om een einde te maken aan die vreselijke martelgang. Uiteraard nooit een een reactie op gekregen, maar ik vond het mijn plicht hem er op te wijzen, dat je zo niet met mensen om mag gaan. Niet gewoon rechtop lopend maar al vallend, gestrekt liggen en dan weer opstaan en dat dagen en maanden achtereen tot aan het klooster in Lhasa. Het is beslist niet verheffend. dsc03911In tegendeel het is vernederend. Ook in Portugal zag ik het fenomeen. Op de knieen naar Maria om genade te vragen.

 

Wat maken ze de mens toch in godsnaam wijs, denk ik dan. Nederigheid als middel om je te verheffen? Die gedachte alleen al is een contradictio in terminis.

 

Hoe dan ook dat kan nimmer de bedoeling zijn van ons leven en welzijn. In deze vormen van nederigheid is geen eer te behalen. Dat voel ik diep van binnen. Deze rituelen zijn bedacht door mensen die het met andere mensen niet het beste voor hebben. Met duivels genoegen:

https://youtu.be/92WJx9eVUBU

En dan is er nog Angelina Jolie die over haar initiatie vertelt

https://youtu.be/vkXS946P4sQ