out of the box

Een aantal jaren geleden las ik over de platte aarde theorie. Ik was super verbaasd dat er al zoveel over werd geschreven en was verschenen op YouTube. En daarna las ik over veel meer theorieën. Zo heb je de holle aarde theorie en dan hierboven de theorie van Godgevlamste, waarin hij stelt dat de aarde veel groter is dan wordt onderwezen. Ik vind het fascinerend al die denkbeelden en wie weet welke waarheden daarin te vinden zijn. Dankzij deze theorieën ben ik er in ieder geval van overtuigd dat NASA van alles doet, maar niet waarover zij met ons communiceren.