het draait om uw verdiencapaciteit

We staan op de vierde plek op de wereldranglijst voor wat betreft de schulden van de huishoudens. Drie landen gaan ons voor: Zwitserland, Denemarken en Australie. We leven in een staat van schuldenslavernij, immers de schulden, meestal in de vorm van een hypotheek, hangen als een molensteen om onze nek.

De Nederlandse burger is in het verleden en wordt in het heden nog altijd gestimuleerd om schulden te maken, immers dat houdt de economie gaande. Er wordt dan ook wat (af)gebouwd in de landen met een hoge schuld per huishouden. Prachtige huizen zie je in Zwitserland, Denemarken en Nederland weet ik uit eigen ervaring. Australie zal niet anders zijn. Maar kom je nu in landen als, pak ‘m beet, Peru waar ik net ben geweest. Een land dat niet voor komt op deze lijst dan krijg je een heel ander beeld. Wat u ziet zijn huizen die niet af zijn. Een ‘af’ huis is een uitzondering. En daarmee wordt impliciet het grote verschil aangegeven tussen een westerse samenleving, zoals de onze, waar huishoudens schulden maken om in een kant en klaar huis te gaan wonen en een samenleving als Peru, waar huishoudens beter gezegd families stukje bij beetje geld bij elkaar leggen en sparen om daarmee te bouwen aan hun huis en bezit, het familiebezit.

Maar waarom kunnen wij ons blijkbaar permitteren om zoveel schulden te maken? Dat was vanwege de opgebouwde sociale zekerheid. In plaats van geld bij elkaar te leggen als familie, legden we geld bij elkaar als natie. Zo werden nationale spaarpotten gecreeerd met na verloop van tijd enorme geldbedragen voor als we ziek worden, voor als we oud worden, voor als we gehandicapt raken of werkloos. Ach zo mooi geregeld en zo sociaal. Eén nadeel, zo’n grote pot met geld is zeer aantrekkelijk voor gouddieven en opportunisten die er zulke leuke dingen mee konden doen. Er zijn ook vreemde wisseltrucs uitgehaald, waardoor de geldstromen nauwelijks meer te volgen zijn. Reorganisaties en privatisering van overheidsdiensten zijn bij uitstek de momenten geweest om geld te laten wegstromen. En niet vergeten dat met het privatiseren van overheidsdiensten de WOB en daarmee de controle buiten werking werd gesteld.

Om te zorgen voor voldoende input, wordt de verdiencapaciteit opgevoerd en de output afgeroomd. Veel van dat gespaarde geld wordt door bureaucraten uitgegeven aan allerlei zaken die weinig van doen hebben met de algehele welvaart en het welbevinden van de spaarders, maar meer met het bestedingspatroon van de bureaucraten en laten we ze grootverdieners noemen. Om die standaard hoog te houden moet er worden verdiend. Zo simpel is dat verhaal. Alle overheidsmaatregelen zijn er daarom op gericht om de verdiencapaciteit op te voeren onder de noemer van participatie en worden de uitkeringen uit de nationale spaarpotten, die zoals we weten beslist niet worden gespekt door de grootverdieners, aan de burgers belemmerd.

In feite komt het er op neer dat onder de noemer van maatschappelijke verantwoordelijkheid de mensen weer worden teruggeworpen op de oude sociale systemen van vrijwilligerswerk en noaberdienst.

De babyboomers zijn de mensen die het meest hebben bijgedragen aan het vullen van de spaarpotten, hebben er ook een tijdje van kunnen profiteren. Maar nu wordt voorgesteld alsof de jongere generatie moet werken en zorgen voor -en financieel bijdragen aan de sociale voorzieningen voor de ouderen. Zoals dat dus ging voordat we  als natie een sociaal verzekeringsstelsel hadden. Zoals het heden ten dage nog altijd gaat in al die landen zonder een nationaal sociaal stelsel. Landen als  Peru, Turkije die niet voorkomen op de bovenstaande lijst van schuldenlanden.

De mensen in die landen kijken op tegen Zwitserland, Duitsland, Nederland. Dat zijn de rijke landen. Kijk maar naar de huizen. Maar om die huizen te bewonen heb je verdiencapaciteit nodig. Kun je de hypotheek niet meer betalen dan sta je op straat. En als je geluk hebt heb je een verzekering afgesloten, als die al niet wordt geeist. Verzekeringen zijn booming business.

Volgens de Europese Unie mankeert het aan de verdiencapaciteit. Dat is vanwege de vergrijzing. De Europese Unie stimuleert daarom immigratie.

Document 1:
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%20REPORT%20A6-2009-0251%200%20DOC%20XML%20V0%2F%2FNL

Document 2:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52008DC0359

Het geld dat de westerse mens heeft gespaard en via belastingen afdraagt wordt gebruikt om te investeren in immigratie en de beoogde verdiencapaciteit op langere termijn. Veel van die immigranten zijn afhankelijk en sommigen zijn blijvend afhankelijk van de sociale spaarpotten. Het gaat dan ook niet om hen maar om hun kinderen.

Ongetwijfeld zijn er veel van hen harde werkers en betalen belasting. Wat die mensen daarmee doen is sparen.  Ze gaan geen schulden aan. En zijn ze Islamitisch dan is het aangaan van schulden bij een bank, laat staan het betalen van rente een heel moeilijk gegeven. Ze bouwen, zoals ze dat geleerd hebben, in gezamenlijkheid hier aan hun bestaan en ook daar, in het land van herkomst, aan het bestaan. Ook aan een huis voor hun achtergebleven familie. Ze sparen ook voor hun ouwe dag, wanneer de tijd rijp is om terug te keren.

Het pensioen zal geen bijdrage leveren aan de Nederlandse economie, maar in het land van herkomst worden uitgegeven. Dat kunnen zij want zij hebben meerdere nationaliteiten. Dat is het verhaal. Hun loyaliteit ligt bij de familie, niet bij Nederland als natie.

Nog niet zo lang geleden sprak ik een Pakistaanse man in de trein.

https://hetisnamelijkzo.wordpress.com/2016/11/30/een-hollander/

Een stukje daaruit:

“Nogal wat van die zogenaamde vluchtelingen grossieren in verblijfsvergunningen, zo vertelde hij, Italie, Oostenrijk, Duitsland, Nederland en ga zo maar door.

“Het eerste wat de nieuwkomers hier in Nederland doen is een fiets ‘aanschaffen’. Als in een opvangcentrum 400 vluchtelingen zijn dan zijn er minstens 500 fietsen” We wisselden een blik van verstandhouding uit. Meer was niet nodig om elkaar te begrijpen.

“Wat ik niet begrijp is dat die mensen, zodra ze een permanente verblijfsvergunning hebben of een paspoort, dat ze dan weer op vakantie gaan naar hun land van herkomst.”

“Dat komt omdat ze alle verblijfsvergunningen en paspoorten mogen houden. Wat denkt u dat ze doen als hier in Nederland de oorlog uitbreekt. Denkt u dat zij de Nederlanders gaan helpen? Dan vluchten ze terug naar hun eigen land. Denkt u dat ze ooit de mensen in Nederland gaan helpen? ”

Tja. De man was openhartig en eerlijk, maar het blijft deprimerend. Dat is hen niet kwalijk te nemen. Degenen die verantwoordelijk zijn moeten we  ergens anders zoeken.

Boodschap van Timmermans aan Baybasin

Toespraak Timmermans over diversiteit

“Diversiteit wordt nu in sommige delen van Europe gezien als een bedreiging. Diversiteit gaat gepaard met uitdagingen. Diversiteit is de lotsbestemming van de mensheid. Er zal, zelfs in de meest afgelegen gebieden op deze planeet, geen plek zijn waar geen diversiteit voor is weggelegd. Dat is waar de mensheid naar op weg is. En deze politici die aan hun kiezers een maatschappij voor ogen houden, exclusief samengesteld uit mensen van één cultuur, proberen een toekomst te schetsen gebaseerd op een verleden dat nooit bestond. Daarom zal die toekomst nooit worden gerealiseerd.

Europe zal divers zijn, net als alle andere delen van de wereld . De enige vraag is hoe we met deze diversiteit omgaan. En mijn antwoord daarop is: Door ervoor te zorgen dat onze waarden bepalen hoe we met verscheidenheid omgaan en niet door waarden op te offeren door diversiteit te weigeren. Dat zal ons als maatschappij naar de verdoemenis brengen. Als we dit niet tot een goed einde brengen dan geloof ik eerlijk gezegd dat Europa niet meer het Europa zal blijven dat we hebben gebouwd. Europa zal niet langer een plek zijn van vrede en vrijheid.”

Aldus Timmermans. Hoewel ik er nu aan twijfel of Baybasins politieke streven naar de vorming van een Verenigde Staten van Koerdistan de enige reden is voor zijn gevangenschap hier in Nederland, blijft een vrij Koerdistan voor de Koerden, in het licht van deze toespraak van Timmermans, en de invloed van Turkije op de Europese Unie, schat ik een droom.

https://www.detaovantwitter.nl/huseyin-baybasin/baybasin-en-zijn-droom-de-verenigde-staten-van-koerdistan/

Begin vorig jaar schreef ik aan Baybasin het volgende:
“En terwijl jij strijdt, beter gezegd inzet, voor de identiteit van het Koerdische volk en de bevrijding van Koerdistan, worden onze grenzen open gezet en moeten we onze identiteit stukje bij beetje inleveren.”

Ik heb er het volgende artikel over geschreven:
https://www.baybasin-report.nl/huseyin-baybasin/baybasin-en-de-koerdische-identiteit/

Ach en Timmermans heeft het niet van een vreemde. Zo origineel is hij nu ook weer niet.

Hier te vinden:
https://yournewswire.com/john-kerry-says-prepare-for-new-world-order-borderless-world/

Nog een citaat van John Kerry
“The future demands from us something more than a nostalgia for some rose-tinted version of the past that did not really exist in any case,” he said. “You’re about to graduate into a complex and borderless world.”

Nou dat doet toch sterk denken aan wat Timmermans zegt:

“En deze politici die aan hun kiezers een maatschappij voor ogen houden, exclusief samengesteld uit mensen van één cultuur, proberen een toekomst te schetsen gebaseerd op een verleden dat nooit bestond. Daarom zal die toekomst nooit worden gerealiseerd.”

#Baybasin en de Rijksschatbewaarders

Bij de Roestige Spijker

https://www.deroestigespijker.nl/page/module/het-is-schandalig-dat-de-doofpot.html

En ja, het is toch zo beste lezers, kom er maar eens om tegenwoordig. Hoe dichter je bij de schat komt hoe groter de hond en hoe harder die blaft. In de tegenwoordige tijd is dat vormgegeven middels de bureaucratie van de regelgeving, beter gezegd prikkelgeving ofwel de systeemdictatuur die de ambtenaren moeten handhaven en toepassen op ons burgers. De bestuurders hebben zich op veilige afstand gezet. De tijdrovende WOB moet volgens Donner worden afgeschaft zodat onze bestuurders zich uitsluitend bezig kunnen houden met de regie. En niet hun tijd moeten verdoen aan nationaal gekissebis maar verlost daarvan ons kunnen vertegenwoordigen op het internationale veld.

baphomet in werkkamer premier RutteOns parlement kent uiteraard ook zn geheime genootschap. In de wandelgangen door de overige parlementariers gekscherend de sectie stiekem genoemd. Alleen de uitverkoren fractievoorzitters mogen toetreden tot dit geheime genootschap, dat regelmatig samenkomt in de ronde torenkamer van de premier, stel ik mij zo voor, maar niet eerder dan nadat plechtig de eed is afgelegd en allen dit bezegelden met de vinger op de mond, en een eensluidend: Ssssssssst. FullSizeRender

 

 

 

Wee degene die het dan nog waagt om zonder toestemming uit de school te klappen.

Baybasin en de rijksschatbewaardersDie geheime genootschappen zijn niet anders dan, voor de gewone man, het werk, de sportclubs, de muziekvereniging en de kerk, hun sociale netwerk.

Sommige banen en lidmaatschappen van clubs opereren op wereldniveau en sommigen komen niet buiten de grenzen van het dorp. En zou je iemand uit zo’n dorp vragen of hij of zij zich wereldburger voelt, tja waar heb je’t over? Maar vraag je het Maxima, kijkend naar haar netwerk, ja die voelt zich in de eerste plaats wereldburger, daarna Europeaan en dan pas Nederlander.

Wereldburgerschap valt en staat bij de wijze waarop je je vrij kunt bewegen door die wereld. Met de step kom je niet ver, met de fiets al iets verder en als je de beschikking hebt over een vliegtuig dan ligt de wereld aan je voeten. Voor bedrijven is het summum van die vrijheid, grenzeloosheid. TTIP is dan ook het neusje van de zalm voor de wereldveroveraars.

Genootschappen en vooral geheime genootschappen zijn door de tijd heen prachtige instituten geweest om elkaar informeel te ontmoeten, geheime informatie te delen, te netwerken en aan schaalvergroting te doen. Een kennis van mij heeft een tijd gewerkt voor de Verenigde Naties en hij vertelde, de wereld wordt erg klein als je presidenten in de gangen tegenkomt. En ook om elkaar onder controle te houden:

Schaalvergroting is altijd een beproefde methode geweest om je macht te vergroten. Vroeger via het veroveren van grondgebieden en het onderwerpen van de plaatselijke bevolking. En dan via handel, de VOC kennen we uiteraard. Nu gaat het via de Europese Unie en de grote verdragen zoals het vrijhandelsverdrag TTIP, waarvan, nu het in vergevorderd stadium is, en eigenlijk niet meer terug te draaien, de shocking implicaties voor de soevereiniteit van naties en de consequenties voor de gewone burger,  duidelijk worden.

Dpiramide_van_maslow_roland_2e nieuwe wereldorde is dan ook een economische wereldorde, die alles met handel en geld en bezit te maken heeft en geen sociale orde betreft. Alles moet worden vercommercialiseerd, zelfs het water. Het heeft niets met de behoeften van de gewone mens te maken. Niets met menswaardigheid en niets met de rechten van de mens. De rechten van de mens  zijn via internationale verdragen, wetten en regelgeving ondergeschikt gemaakt aan het financiele en economische belang van een selecte groep.

De mensen die behoren tot de machtselite, komen elkaar overal weer tegen, in allerlei clubs, in groter of in kleiner verband: de Verenigde Naties, de diplomatie, Bilderberg, Loges, EU, NGO’s, overlegorganen, liefdadigheid, in de commissie dit en de commissie dat en ook in de meer geheime clubs, waar alleen de uitverkorenen kunnen toetreden.  Baybasin vertelde daarover in één van de interviews die hij gaf bij Talk2Myra. Hij had het over de netwerken en de clubs en in het bijzonder the pedophile partyclub. Wat die verenigingen en clubs allemaal gemeen hebben is geheimhouding. Geheimhouding is de plicht, vaak ook via chantage afgedwongen. De geheimen verdedig je met huid en haar en zoniet dan word je outcast, zoals Baybasin is overkomen toen hij uit de school klapte over de Heroinehandel van de overheden. Dat werd door de Rijksschatbewaarders niet op prijs gesteld.

En dan meldt zich hier een ridder

Wie heeft je dat wijs gemaakt? Het is een sprookje. Het is de magie van de macht.

Want er bestaat geen oude wijsheid, noch oude kennis die niet gedeeld zou mogen worden met iedereen. Alleen misdaad floreert in chaos en het geheim.

Who benefits is de vraag die we telkens weer moeten stellen.

L.D. Broersma

 

baybasin en de hoer van babylon

In augustus 2000 werd in New York het startsein gegeven voor de Millenium topconferentie waarbij meer dan 150 staatshoofden en regeringsleiders met elkaar spraken over globalisering (de Nieuwe Wereld Orde) en solidariteit onder de spreuk “De Verenigde Naties in de 21e eeuw.” Zo goed als alle wereldleiders, waaronder Clinton, Poetin, de Chinese leider Jiang Zemin, Tony Blair, Chirac en andere hotemetoten waren op deze bijeenkomst present. Op 29 augustus 2000 kwamen onder auspiciën van de Verenigde Naties ook nog eens 1000 voormannen van de grootste religies op aarde bijeen. Onder hen waren christenen, joden, moslims, hindoes en boeddhisten. De geestelijke leiders spraken over maatregelen om “Vrede” te brengen in crisisgebieden, de armoede te bestrijden en milieuvervuiling tegen te gaan. Het was allemaal vrede, geluk en voorspoed wat de klok sloeg.

De praktijk is weerbarstig zullen we maar zeggen want vrede, geluk en voorspoed wordt ons gebracht met donder en geweld en afbraak.

Veel eerder, al in 1995 werd op een gelijksoortige conferentie openlijk over de ‘Nieuwe Wereld Orde’ gesproken. In het jaar dat Baybasin, na Brussel, ook in Den Haag bezig was met het oprichten van het Koerdisch parlement in ballingschap. Die acties waren vloeken in de kerk van  de bouwmeesters van de nieuwe wereldorde, het nieuwe Babylon.

Europese toren van babel IMG_2990

 

 

 

 

 

 

Het initiatief was  en is zeker nu als zodanig ten dode opgeschreven. Het mocht en mag niet zo zijn. Het past niet in de plannen voor deze wereld.

abdullah_oecalanFoute Folder van de Free Baybasin MovementEr zijn twee voormannen voor vrij en autonoom Koerdistan, Öcalan van de PKK, ter linkerzijde,die onafhankelijkheid via strijd wilde afdwingen. En de pacifist Baybasin ter rechterzijde, zoals hij wordt afgebeeld door de Free Baybasin Movement hier in Nederland. Beiden zijn gevangen gezet en strijden volgens mij een hopeloze strijd. Beide mannen zitten een levenslange gevangenisstraf uit.

EU-logoHeel interessant is de wijze waarop de ster wordt afgebeeld, achter de PKK strijder en de ster in de vlag van de Europese Unie. In het oorspronkelijke ontwerp van de Europese vlag staat het nog op dezelfde manier afgebeeld namelijk als pentagram met 1 punt naar boven gericht.

imagesDe vijfpuntige ster met de punt naar boven is het ‘magisch’ symbool dat staat voor het menszijn. Waarbij het bewustzijn domineert over de materie.

imagesMaar wordt de ster omgedraaid dan domineert de materie over het bewustzijn en is het bewustzijn onderworpen aan het teken van het beest ofwel Baphomet.

logo-europese-unieErgens moet de omkering zijn begonnen. Heel keurig en subtiel in het voorbeeld links. Er zijn ook heftiger voorbeelden te vinden zoals die van de republikeinse partij in Amerika.

Overal zie je nu dat het pentagram omgekeerd verschijnt zonodig met dreiging van donder en geweld. awd-angry-white-dude-president-2016-t-shirt-logo-366x366Kijkt u eens naar dat logo van een republikein in Amerika waar we de omkering en de dreiging letterlijk zien. Er wordt geen liefde gepredikt maar angst gezaaid in de harten van de mensen.

Ons bewustzijn, ons kritisch bewustzijn wordt voortdurend bedreigd via de media, de scholen, het werk.

Wat van oorsprong goed was wordt van kwaad tot erger, in de nietsontziende hang naar de heerschappij over de aarde en haar volkeren, door de bouwmeesters van het nieuwe Babylon, de nieuwe wereldorde, een financieel-economische orde, met behulp van de legers. En wil je carrière maken dan zul je moeten toetreden tot een geheim genootschap, zelfs in het leger:

Daarmee zeg ik niet dat de politici die ons vertegenwoordigen in de Europese Unie allemaal Vrijmetselaars zijn. Zeker niet, maar de architecten erachter zijn het beslist. En er zullen ongetwijfeld vrijmetselaars zijn die het allemaal goed bedoelen voor zichzelf en de maatschappij, maar die behoren dan ook niet tot de innercircles van de bouwmeesters.

Het maakt niet uit waar je woont of waar je bent, je kunt the new world order niet ontvluchten. Je kunt je er hoogstens af en toe aan onttrekken.  Ikzelf kijk nauwelijks tv. Ik wil het allemaal niet zien, die rotzooi.

De poster van de Europese Unie laat niets aan de verbeelding over: “Many tongues, one voice.” Allemaal de neuzen gericht in de gewenste richting. Wat wel kan is afstand nemen en er alles aan doen om je menselijke waardigheid te behouden. President Kennedy, ik mag wel zeggen, de beroemdste ‘complotgekkie’ van de wereld heeft geprobeerd ons te waarschuwen voor de bouwmeesters met zijn beroemde speech voor de journalistiek. Veertien dagen later werd hij vermoord.

president kennedy

Newt Gingrich maakt er tegenwoordig ook geen geheim meer van dat je bij de club moet horen wil je succes hebben in je carriere. Zeker even luisteren naar wat hij daarover zegt in verband met de kandidatuur van Donald Trump voor het presidentschap.

Er is een merkwaardig verschil tussen hoe het nieuws van een aanslag wordt gebracht. De aanslagen die werkelijk het werk zijn van terrorisme, bijvoorbeeld op de markten van de steden in het midden oosten, halen nauwelijks de voorpagina van het nieuws, ondanks de vele doden. Maar de aanslagen die de kenmerken dragen van de georchestreerde rituele slachtingen der vrijmetselarij daarentegen wel. Zoals we recent weer meemaken in Parijs, vrijwel meteen gevolgd door een tsunami aan gedetailleerde informatie, die uitsluitend bedoeld is om via angst en chaos, het mandaat te verkrijgen voor vergaande maatregelen, om het volk aan zich te onderwerpen. En als Frankrijk de aldus verkregen rechtvaardiging heeft verkregen om de oorlog te verklaren aan Isis in Syrie, dan zijn de andere leden van de Europese Unie verplicht om mee te doen.

En dan moet ik weer denken aan de brief van Baybasin, die schrijft:

“You can never make yourself feel ‘at home’ whilst in prison. I may be here physically, but mentally I am not in prison, this is the way that I deal with it.”

En zo kunnen wij er ook mee dealen, met deze hoer van Babylon*.

Because we are free spirits after all! 

En mocht u denken dat de vrijmetselarij alleen haar invloed doet gelden in het buitenland. Dan moet u kijken en luisteren naar het volgende fragment uit de laatste uitzending van Pauw en Witteman, waar “terrorisme deskundige” Beatrice de Graaf een opvallende ontboezeming deed over hoe zij door de vrijmetselarij hier in Nederland werd belaagd en bedreigd. Onder meer dreigden de vrijmetselaars hun invloed, bij de universiteit waar Beatrice werkt, aan te wenden om haar te laten ontslaan. Na deze ontboezeming keek Maarten van Rossum verschrikt naar de presentators maar gelukkig bracht Gerard Spong redding door direct over te schakelen naar een ander onderwerp.

*Volgens de openbaring van Johannes is de hoer van Babylon een satanisch ‘religieus’ systeem  dat zal heersen over alle rassen, volken, stammen en talen en vol zal zijn van gruwelen en onreine dingen. Alle koningen van de aarde hoereren met haar. Ze heeft zich met de wereldleiders verbonden en zelfs een grote eigen politieke macht ontplooit.

19-01-2016: recent kwam ik deze video tegen die ik uitermate verhelderend vind.

Must see!…