de verslavende werking van de 3 wereldreligies

De laatste tijd heb ik een behoorlijk aantal Youtubefilmpjes bekeken over de bevindingen van een groep Afro-Amerikanen die het publiek wijzen op hun ware oorsprong en ware geschiedenis in relatie tot de drie wereldreligies jodendom, christendom en de islam.

Gaan de Afro-Amerikanen ons bevrijden van de indoctrinatie en verslavende werking van de leer van de thora, bijbel en koran?

Zij tonen ons de bron en bakermat van waaruit de schrijvers van deze boeken en stichters van deze religies hebben geput, namelijk de geschiedenis van Egypte en in het bijzonder Ethiopie.

Ze wijzen het publiek op de tegenstellingen in de leer van de religies. Ik kom er zeker op terug maar kijk en luister alvast:

en de volgende

https://youtu.be/2f7-VTydhJA

Buitengewoon interessant.