met duivels genoegen

Een week geleden zag ik een video over het masonic humiliationritual ofwel het vrijmetselaars vernederingsritueel dat Trump moest ondergaan.

https://youtu.be/jRFKQT_7XB4

Het deed me denken aan het ontgroenen, dat recent in ons land zo in opspraak is gekomen, vanwege een aantal uit de hand gelopen ontgroeningen waarbij studenten zelfs terechtkwamen in het ziekenhuis.

Het tijdschrift Qoute somt elf gangbare ontgroeningsrituelen onder studenten op:

https://www.quotenet.nl/Nieuws/De-11-opmerkelijkste-ontgroeningsrituelen-onder-studenten-160944

De rituele vernedering is een cultus die je overal in de wereld ziet. Skull en bones is wel het bekendst of moet ik zeggen beruchtst mbt het ontgroeningsritueel voor een aantal ‘uitverkoren’ studenten met bekende namen als van de Bushes.

https://youtu.be/SmHwf4V-4Z4

In Nederland kennen we uiteraard ook bekende studentenverenigingen zoals Minerva, waarvan de leden over het algemeen een geweldige loopbaan tegemoet zijn gegaan. Blijkbaar zijn lessen in nederigheid een eerste vereiste om carriere te kunnen maken.img_1548

Hoewel voor de gewone man en vrouw andere lessen in nederigheid zijn weggelegd. Zo zag ik in Tibet mannen en vrouwen langs de weg, op weg naar Lhasa, zich voortbewegen op een wel zeer vernederende wijze.images Ik heb nog een brief naar de Dalai Lhama geschreven met het verzoek om een einde te maken aan die vreselijke martelgang. Uiteraard nooit een een reactie op gekregen, maar ik vond het mijn plicht hem er op te wijzen, dat je zo niet met mensen om mag gaan. Niet gewoon rechtop lopend maar al vallend, gestrekt liggen en dan weer opstaan en dat dagen en maanden achtereen tot aan het klooster in Lhasa. Het is beslist niet verheffend. dsc03911In tegendeel het is vernederend. Ook in Portugal zag ik het fenomeen. Op de knieen naar Maria om genade te vragen.

 

Wat maken ze de mens toch in godsnaam wijs, denk ik dan. Nederigheid als middel om je te verheffen? Die gedachte alleen al is een contradictio in terminis.

 

Hoe dan ook dat kan nimmer de bedoeling zijn van ons leven en welzijn. In deze vormen van nederigheid is geen eer te behalen. Dat voel ik diep van binnen. Deze rituelen zijn bedacht door mensen die het met andere mensen niet het beste voor hebben. Met duivels genoegen:

https://youtu.be/92WJx9eVUBU

En dan is er nog Angelina Jolie die over haar initiatie vertelt

https://youtu.be/vkXS946P4sQ

de ontmanteling van de naties

Het streven naar een nieuwe wereldorde gaat dmv het ontmantelen van de naties. Sommige mensen zien daarin de belofte van een duizendjarig rijk van vrede en voorspoed. Maar hoe krijgen de machthebbers dat voor elkaar?

https://youtu.be/Wi3zokcCtzI

1.DONDER en GEWELD, gezien alle oorlogen. Ik ben niet zo’n fan van Alex Jones. Hij is mij te schreeuwerig, maar in het volgende filmpje legt hij de vinger op de zere plek.

De oorlogen worden aan ons verkocht als humanitaire oorlogen. Hij beschrijft de UN-ambassadeur Angelina Jolie die nu zo in de belangstelling staat. Ik kan me nog herinneren dat onze soldaten in Afganistan daar waren om humanitaire redenen. Oja ook Nederland loopt vooraan om middels donder en geweld humanitaire hulp te bieden, uiteraard op verzoek van de Verenigde Naties.

Koningin Maxima werkt voor de Verenigde Naties. De NOS schrijft over de twee carrieres van Maxima:

https://weblogs.nos.nl/evenementen/2014/03/06/de-twee-carrieres-van-koningin-maxima/

“Het koningschap van Willem-Alexander is geen duobaan en Máxima vervult de goeddeels representatieve functie van koningin dan ook als ‘vrouw achter de man’. Tegelijk opent deze Nederlandse ‘bijbaan’ voor de Nederlands/Argentijnse Máxima veel deuren bij de uitoefening van haar mondiale hoofdfunctie bij de Verenigde Naties. Daarin moet ze als ‘speciale pleitbezorger van de VN-secretaris generaal’ financiële diensten voor met name mensen en bedrijfjes in achtergebleven gebieden meer en beter toegankelijk maken.”

Een zelfde Maxima die het Nederlanderschap ter discussie stelde in 2010.

2. Een PROPAGANDApraatje voor de dingen die nog komen moesten, namelijk het open zetten van de grenzen.

Praktisch komt het er op neer dat de sociale verbanden zoals we die kenden, door gedeelde normen en waarden, in straten, wijken, dorpen, steden, landen, worden afgebroken en daarmee de sociale controle. Het wordt nu verkocht als noodzakelijk en niet te ontkomen diversity.

https://www.detaovantwitter.nl/uncategorized/boodschap-van-timmermans-aan-baybasin/

In zijn toespraak als commissaris bij de Europese Unie hield hij zijn gehoor het volgende voor:

“Verscheidenheid wordt nu in sommige delen van Europe gezien als een bedreiging. Verscheidenheid gaat gepaard met uitdagingen. Maar verscheidenheid is de lotsbestemming van de mensheid. Er zal, zelfs in de meest afgelegen gebieden op deze planeet, geen plek zijn waar geen verscheidenheid voor is weggelegd. Dat is waar de mensheid naar op weg is. En deze politici die aan hun kiezers een maatschappij voor ogen houden, exclusief samengesteld uit mensen van één cultuur, proberen een toekomst te schetsen gebaseerd op een verleden dat nooit bestond. Daarom zal die toekomst nooit worden gerealiseerd.

Europe zal verscheiden zijn, net als alle andere delen van de wereld . De enige vraag is hoe we met deze verscheidenheid omgaan. En mijn antwoord daarop is: Door ervoor te zorgen dat onze waarden bepalen hoe we met verscheidenheid omgaan en niet door waarden op te offeren door verscheidenheid te weigeren. Dat zal ons als maatschappij naar de verdoemenis brengen. Als we dit niet tot een goed einde brengen dan geloof ik eerlijk gezegd dat Europa niet meer het Europa zal blijven dat we hebben gebouwd. Europa zal niet langer een plek zijn van vrede en vrijheid.”

Een citaat van John Kerry
“The future demands from us something more than a nostalgia for some rose-tinted version of the past that did not really exist in any case,” he said. “You’re about to graduate into a complex and borderless world.”

Dat doet toch sterk denken aan wat Timmermans zegt:

“En deze politici die aan hun kiezers een maatschappij voor ogen houden, exclusief samengesteld uit mensen van één cultuur, proberen een toekomst te schetsen gebaseerd op een verleden dat nooit bestond. Daarom zal die toekomst nooit worden gerealiseerd.”

En dan is daar Obama.

Er zijn heel wat Amerikanen die geloven dat Obama opteert voor een derde termijn of mogelijk door de Verenigde Naties aangesteld gaat worden als die almachtige soeverein.

En wat te denken van de volgende dreigementen. Het gaat weer lekker:

https://youtu.be/AnefGPHty8c