Baybaşin en de tuchtzaak tegen Wladimiroff

In mijn werkzame leven ging ik in het begin van mijn loopbaan in het organisatieadvieswerk mee met zo’n ouwe rot in het vak om een opdracht binnen te halen, zoals dat heet.  Dan was ik na zo’n bespreking bij de klant helemaal enthousiast. ‘Het was zo’n goed gesprek, dat kon niet meer missen’, gaf ik dan mijn eerste indruk. Mijn ervaren collega temperde meteen de feestvreugde en zei dan: “De opdracht is niet eerder binnen dan dat de handtekeningen zijn gezet.” En zo was het. Vandaar misschien dat ik door die ervaring niet direct sta te juichen over de getoonde euforie met betrekking tot de uitspraak in de tuchtzaak die Baybaşin heeft aangespannen tegen Wladimiroff. Onderdeel a betrof de rol van Buruma en b Wladimiroff als de advocaat van Demmink in de art.12 procedure ivm de verkrachtingszaak die zijn advocaat namens de Turkse mannen tegen Demmink had aangespannen. De één weet het nog mooier voor te stellen dan de ander.

“LOL:Baybasin wint van Micha Wladimiroff” en “Uitspraak opent deuren.” Het klinkt als muziek , maar ik las de uitspraak toch met beduidend minder enthousiasme.

Die winst is dus beperkt. Nuchter bezien, zeer beperkt. Met het gegrond verklaren van de ‘schijn’ van belangenverstrengeling is in ieder geval, weliswaar impliciet, bevestigd dat Wladimiroff heeft ‘gelogen’ toen hij beweerde nooit voor Baybaşin te hebben gewerkt. En ik kan mij voorstellen dat dat voor Baybaşin een erkenning inhield. Maar dan?

Gewonnen aan geloofwaardigheid?   Was dat de inzet van de tuchtklacht? Hoe dan ook, niet de geloofwaardigheid van Baybaşin is hier van belang, maar de leugenachtigheid van Wladimiroff, immers als hij liegt over zijn rol als advocaat van Baybaşin, dan kon hij ook wel eens hebben gelogen, althans niet de waarheid hebben verteld zeggen wij dan, over zijn rol in die toelatingscommissie CEAS. Dat is m.i. de oogst van deze exercitie en in die zin vind ik de opmerking van Rein Gerritsen over consilience of inductions heel mooi.

Over toeval gesproken: dan denk ik weer aan de mogelijkheid, wellicht vergezocht, maar toch niet ondenkbaar, dat hij Wladimiroff e.e.a. met de Raad heeft voorbeproken in die ruim twintig minuten die hij met zijn advocaat in de kamer met hen heeft doorgebracht. Wij zaten met de advocaat van Baybaşin voor de deur te wachten al die tijd. En wij moesten geloven dat zij aan de andere kant ook niets anders deden dan wachten op het moment dat Baybaşin werd ‘aangevoerd’.  De voorzitter vroeg nog toen wij binnen mochten komen aan de advocaat: “Is Baybasin al aangevoerd?” Een dergelijke vraagstelling van de voorzitter komt bij mij als hoogst ongeloofwaardig over.  Blijkbaar ben ik de enige die er over valt want niemand anders heeft het erover.

Ik heb wel mijn bedenkingen. De Raad heeft de rol van Wladimiroff in die TCEAS niet verder inhoudelijk willen toetsen omdat de redelijke termijn was verstreken. Daar kwam de Raad zelf niet op, het werd als bezwaar ingebracht door de advocaat van Wladimiroff en er werd meteen, zo weet ik mij te herinneren, gretig en nadrukkelijk op gereageerd, vandaar mijn wantrouwen dat er iets is voorgesproken tussen de raad en Wladimiroff. Baybaşin werd aansluitend meteen door de voorzitter geconfronteerd met de vraag: ‘Waarom niet eerder?’

Op zich is dat een interessante en relevante vraag, want inderdaad, waarom heeft zijn advocaat indertijd, toen het speelde in 2010, geen actie ondernomen? “Uit de overgelegde stukken en over en weer ingenomen stellingen blijkt dat het klager in het voorjaar van 2010 bekend was dat verweerder in de TCEAS zitting had of zou hebben. De klacht daarover dateert van 20 februari 2014” Baybaşin kon geen antwoord geven. En zijn advocaat hield zich stil. Is daar dan niet over nagedacht? Of was het toen niet interessant?

En waarom werd het dan in 2014 ineens wel interessant? “Bij de klaagschriften (…) is een schrijven gevoegd van de advocate van beide klagers (…) waarin wordt opgemerkt dat tussen beide zaken en de procedures in de zaak Baybasin een directe link bestaat. Bij het Bossche hof is thans nog een ontnemingsprocedure aan de orde met betrekking tot Baybasin, terwijl in de hoofdzaak Baybasin momenteel een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad loopt.”

Telkens wordt door de advocaat van B., maar ook door Poot&Co, benadrukt dat er een ‘directe’ link bestaat, tussen de zaak Baybaşin en de zaak van de verkrachte Turkse mannen. Dat is ronduit vreemd te noemen, immers Baybaşin zelf heeft in één of meerdere van zijn radio optredens bij Talk2Myra juist het tegendeel beweerd namelijk, dat er in feite geen link is tussen die twee zaken. Hijzelf ziet het als twee afzonderlijke zaken. Daar ben ik het mee eens.

Het betreft niet een directe link, maar een (veronderstelde nog te bewijzen) indirecte link, in de vorm gegoten van ‘het complot’, waarbij de Nederlandse staat door de Turkse staat zou zijn gechanteerd met de pedocriminele handel en wandel van Demmink. Het pleidooi van zijn advocaat was m.i. opnieuw teveel gericht op het complot, waar Wladimiroff vervolgens meesmuilend op reageerde.

Helaas wilde de advocaat na een eerdere toezegging, mij geen inzage meer geven in de wederzijdse pleidooien ter zitting. Ik had het graag nog eens rustig bekeken achteraf. Zo langzamerhand vraag ik me af of Baybaşin eigenlijk wel weet wat er namens hem wordt beweerd en ondernomen, immers het is allemaal in het Nederlands.

In ieder geval heb ik al vanaf 2012 zowel bij Vrij Nederland als bij De Roestige Spijker geschreven dat deze jacht op Demmink die, terecht of onterecht, door zijn advocaat en Poot&Co zo is ingezet, niet in het voordeel van het ontkrachten van zijn veroordeling zelf is, in tegendeel. Het heeft eerder averechts gewerkt.

Mijn commentaren hebben in de aanpak niet veel kunnen veranderen, Baybaşin wordt er telkens met de haren bij gesleept. En dat geldt andersom ook voor Demmink. Niet dat ik hiermee beweer dat Demmink geen bemoeienis heeft gehad met zijn arrestatie en detentie, beslist niet.

Ik heb hem gevraagd wie hem in 2007 op het idee heeft gebracht om Demmink aan te klagen voor het verkrachten van de Turkse jongens indertijd. “Tegen de volgens de Turkse autoriteiten gechanteerde topambtenaar van Justitie deed hij tevens aangifte wegens pedofilie. Voorlopig zonder succes. Het Landelijk Parket weigerde een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen deze aangifte. Een daarop volgende klacht van Baybasin tegen deze weigering tot vervolging werd op 17 oktober 2008 door het Gerechtshof te ’s Gravenhage afgewezen.”

Hij beweerde dat hijzelf dat initiatief had genomen, maar ik geloof het niet. Hij moet op het idee zijn gebracht. In ieder geval was deze aanklacht nodig voor Poot&Co om, zoals Poot het zelf noemde, de jacht op Demmink te openen.

Op 4 juni 2010, nadat zijn verzoek bij de TCEAS op niets was uitgelopen, ging de media campagne  van Poot&Co van start: “Met het gisteren gepresenteerde boek ‘De Demmink Doofpot’ belandt de geruchtmakende affaire rondom de ontwikkelingsmaatschappij Chipshol in een nieuwe fase.” , lees ik in hun eerste artikel.

Poot&Co hebben er nooit een geheim van gemaakt dat zij uit waren op de 20 miljard. Vandaar ook dat ik de fractievoorzitters gevraagd heb om nu juist de Shipsholaffaire te onderwerpen aan een parlementaire enquete.

De pedofiele strapatsen van Demmink, interesseerde Poot&Co helemaal niet, zo verkondigde hij nog niet zo lang geleden in de Volkskrant doodleuk. Baybaşin interesseert ze ook niet. En dat zeg ik,  hij wordt gewoon opgevoerd als het Poot&Co in hun jacht op Demmink zo uitkwam.

Ook nu moest Baybasin weer komen opdraven, immers de tuchtklacht was naar aanleiding van de artikel12 procedure, waar Wladimiroff optrad als Demminks advocaat, niet naar aanleiding van de rol van Wladimiroff in de TCEAS. Dat is er aan toegevoegd en ik neem aan, dat hij daarom er in mee is gegaan. En juist op dat punt heeft hij bakzijl gehaald.  Dat moet een grote teleurstelling voor hem zijn.

“Het is de plicht van de klager om te motiveren waarom hij de klacht niet eerder heeft ingediend. Dat heeft hij niet gedaan terwijl niet is gebleken van omstandigheden die meebrengen dat klager desondanks in zijn klachten zou moeten worden ontvangen. Het voorgaande leidt ertoe dat klager in zijn klacht voor wat onderdeel a betreft niet ontvankelijk is.”

Aldus de Raad van Discipline, die om die reden er niet toe over is gegaan om de rol van Wladimiroff in het TCEAS inhoudelijk te toetsen, als ze dat al ooit hadden gewild. Wat is dan concreet de winst voor hemzelf? De ‘schijn’ van belangenverstrengeling? Zijn geloofwaardigheid? De winst is zo mager en het bewijzen van het complot is zo’n grote omweg, dat daarmee Baybaşin van zn levenslang niet vrij zal komen, althans dat is mijn idee.

Dat twitter dialoogje met Rein Gerritsen levert wel een paar nieuwe inzichten. Nu blijkt dat Wladimiroff over het ene heeft gelogen, kan het zijn dat hij ook over zijn rol in het TCEAS heeft gelogen, om precies te zijn, zich als een draaikont om de waarheid heen heeft gedraaid. Wat dat betreft lijkt de juridische wereld als twee druppels op de politiek. Allemaal draaikonten, ze konden Hollandse derwisjen zijn.

Maar goed, wie kan A-G Aben overtuigen om Wladimiroff en Buruma alsnog onder ede te (laten) verhoren, over wie nu precies betrokken waren bij de beslissing van het TCEAS om de getuigenverhoren af te blazen? Volgens de advocaat van B. heeft Buruma zelf verklaard dat die beslissing door Wladimiroff werd ingegeven. Dat bewezen te krijgen is in het belang van Baybaşin, immers die getuigen wilden verklaringen af leggen over het vervalsen van de tapbestanden. Daar is hij op veroordeeld, en daar moet de focus op gericht blijven. Je moet niet te hoog willen grijpen en een complot willen bewijzen. Nu Turkije heeft aangegeven ruimhartig te willen meewerken als er verzoeken komen vanuit Nederland, biedt dat perspectief.

17 gedachten aan “Baybaşin en de tuchtzaak tegen Wladimiroff”

 1. Beste Lidy,
  Het is mij een doorn in het oog dat je “the queen of justice” van Baybasin in diskrediet brengt.
  Met vr. groet,
  Myra

 2. Beste Myra, je mag mij altijd weerspreken en hier vertellen hoe het dan wel zit.

 3. Meerdere mensen hebben je dingen uitgelegd maar je blijft bij je eigen complotten.
  Je twijfelt nu zelfs aan de oprechtheid van Baybasin.
  Eerder aan Langedoen, Gerritsen, Hofstede, Berkenbosch, Rubenstein en weet ik wie nog meer.
  Wens je alle succes verder.

 4. Meerdere mensen hebben mij dingen uitgelegd? Maar geen antwoord gegeven op vragen die ik heb, want vragen worden overgeslagen is mijn ervaring en/of er wordt inhoudelijk niet op in gegaan.

  “Hij beweerde dat hijzelf dat initiatief had genomen, maar ik geloof hem niet. Hij moet op het idee zijn gebracht.”

  Dat geeft jou het idee dat ik niet geloof in zijn oprechtheid.
  Ik zal het woordje hem vervangen voor het, zodat er wat dat betreft verder geen misverstanden kunnen ontstaan. Bedankt Myra.

  Het mag dan zo zijn dat Baybasin oprecht gelooft dat hij degene is die het initiatief heeft genomen om voor de Turkse mannen een aanklacht in te dienen tegen Demmink wegen pedofilie, maar dat is dan nadat hij informatie toegespeeld heeft gekregen. Ik plaats zijn initiatief dus in die context.

 5. De informatie dat JD als verdachte is aangemerkt voor pedofilie in Turkije kwam vanuit de Turkse overheid nadat Baybasin hier veroordeeld was.
  De Turkse jongens hebben zelf aangifte gedaan, dat kan ook niemand anders voor ze doen.
  Je bent slim en hebt veel kennis over de zaak. Het is dus niet nodig om andere mensen in diskrediet te brengen. Dat was mijn punt.

 6. Dat is niet juist Myra.

  Baybasin heeft eerst zelf aangifte tegen Demmink gedaan wegens pedofilie. Toen deze aangifte werd geseponeerd is hij een artikel 12 procedure gestart. Dat is afgewezen. Pas daarna zijn de Turkse mannen gestart met een artikel 12 procedure.

  Het lijkt me niet dat de Turkse overheid hem heeft gesuggereerd een aangifte wegens pedofilie tegen Demmink te doen.

  Je kunt het hier nalezen
  https://www.bs-foundation.nl/aangifte-door-baybasin/

  Nog even ter aanvulling: De Turkse Overheid klinkt formeel. Wat ik gelezen heb betreft het een aantal ambtenaren, werkzaam of werkzaam geweest binnen de Turkse overheid, die op persoonlijke titel verklaringen af wilden leggen en wellicht nog steeds.

 7. Het is wel juist wat ik zeg, je leest niet goed of ik schrijf niet duidelijk. In ieder geval loopt de communicatie steeds niet goed.

 8. Ik begrijp nu wat je bedoelt: Baybasin kan niet ‘namens’ de Turkse mannen aangifte doen of een artikel 12 procedure starten. Uiteraard, zo bedoelde ik het ‘voor’ ook niet. Ik zal proberen zorgvuldiger te formuleren.

 9. Lidy,

  voor alle duidelijkheid. Tijdens mijn bezoeken aan Baybasin neem ik de inhoud van mijn boek woord voor woord met hem in het Engels door, omdat hij en ik willen dat er een door hem geautoriseerde versie verschijnt. Waar het Engels niet toereikend is en Turks of Koerdisch vereist, maak ik gebruik van vier vertalers Turks, drie Koerdische vertalers (die ieder op z’n minst twee Koerdische dialecten beheersen) en één vrouw die alle Koerdische dialecten, ook dat uit Lice, beheerst. Twijfel ik dan nog over de juistheid van de vertaling dan kan ik de hulp inroepen van professor Martin van Bruinessen, die mij, in sommige zaken, zeer behulpzaam was en is.
  Dus ieder woord wordt met Baybasin doorgenomen, met aandacht voor het kleinste detail. Hij corrigeert de interpunctie, de chronologie, zijn rol en de juiste uitleg van de context. Zo weten we nu ook hoe we Trial by Silence moeten lezen, waarvan de tekst, op de keper beschouwd, uitermate belastend voor hem moet overkomen. En alle ‘feiten’ worden daarbij gecheckt, nogmaals gecheckt en dan nog eens op een van de twee voorgaande methoden onafhankelijke manier.

  Ik weet echter niet of mijn boek, na dat van Ton, Baybasin vrij zal krijgen. Het zal, hopelijk, een steentje bijdragen. Intussen geloof ik wel in wat ik aan het doen ben.

 10. Dit vind ik nou eens een fijn bericht, Rein. Bedankt voor je toelichting.

  stand 4 november 2015

  publicatie boek over Baybasin /rein gerritsen

  boek Rein Gerritsen over Baybasin in het engels

 11. Overigens Rein zie ik jou niet in het rijtje dat Myra noemt thuishoren. Dan heb ik nog wel een paar andere namen van mensen, die m.i. wel tot de company behoren of door Poot&Co zijn beïnvloed. Maar goed jij weet hoe het zit.

  De hele mediacampagne van de heren Poot is sneaky ingekleed met een aantal toeleveranciers, immers er wordt altijd verwezen naar een ander medium. Ook ik ben door de heer Poot senior gevraagd me in te zetten voor zijn mediacampagne, maar ik heb daar beleefd voor bedankt en hem meteen toegezegd mijn commentaren op zijn sites voor het publiek kenbaar te maken. Daar heb ik dan ook uitgebreid gebruik van gemaakt.

  Ik heb de heren Poot op hun eigen sites geconfronteerd en vragen gesteld, maar dan laten ze het volledig afweten. Behalve die ene keer, nog niet zo lang geleden, dat de moderator, who ever that may be, zich haastte me te vertellen dat Micha Kat geen redacteur was van De Roestige Spijker, toen ik dat eens even opgooide. Maar verder is alles vrijwel anoniem. De redacteuren kunnen ook wel eens de journalisten, de bloggers zijn van weet ik welk medium.

  De heren Poot heb ik door hun mediacampagne, dmv de advertenties, de interviews in de bladen, en de alternatieve media, leren kennen als de fortuinjagers.

  Complotten zeggen mij niet zoveel, smerig spel op hoog niveau wel. En het ging om veel geld. Ik zeg met opzet ging, want alles wijst er op dat de buit binnen is gehaald. Ik ben er vrijwel van overtuigd dat vorig jaar tijdens de operette van de getuigenverhoren de deal is gesloten. Daarna werd de aftocht geblazen.De website rond de Shipsholaffaire is inmiddels al opgeheven. Je onopvallend terugtrekken is nog een hele kunst. Het kan rigoureus of door een website of blog gewoon stukje bij beetje op te schonen, tot het moment daar is om het hele blog met alle informatie te laten verdwijnen om één of ander kul argument, zoals het publiek dat niet wil doneren.

  Kijk op de websites van de heren Poot hoe ze, heel af en toe, spraken en schreven over Baybaşin. Hij werd opgevoerd, uitsluitend om hun jacht op Demmink en de miljarden kracht bij te zetten. Vele mensen dachten daardoor dat Baybaşin wellicht de ‘kwade’ genius achter de jacht op Demmink was, immers hij was toch die zware crimineel, de Pablo Escobar van Europa, die nog steeds vanuit zijn cel de boel bestierde. Maar zo is het niet. De heren Poot zijn de motor achter de campagne en daar hebben ze nooit een geheim van gemaakt.

  Ze hebben niets, maar dan ook helemaal niets voor Baybaşin noch voor de rechtsstaat gedaan. Dat lijkt misschien zo, dat willen Poot&Co het publiek wellicht laten geloven, maar ik heb concreet niets gevonden en er een totaal andere kijk op.

  Baybasin is gebruikt of hij zich dat nu bewust is of niet, of zijn advocaat zich dat bewust is of niet. Ton Derksen heeft daarentegen wel concreet iets voor de zaak van Baybaşin gedaan met zijn onderzoek en het schrijven van het boek Verknipt bewijs. Heel verstandig en integer aangepakt.

  Zelfs spionnen werden door de heren Poot ingezet, maar nimmer zijn ze met een bewijs uit eigen onderzoek publiek gegaan. Nee altijd die verwijzing naar artikelen van anderen, die ook veel suggereerden en zich ook weer beriepen op bronnen. Een grote bijkans onontwarbare kluwen. Heel smerig spel is publiekelijk uitgespeeld, zo kijk ik er tegen aan.

  Baybaşin heeft Demmink op de kaart gezet, door zijn aangifte tegen Demmink wegens pedofilie. De andere onderdelen van zijn aangifte, want er waren meer zaken, zijn daarmee besmet geraakt. Tot op de dag van vandaag ettert dat door in de zaken die Baybasin aanspant. Wie heeft hem op welke wijze daartoe overhaald? Blijft voor mij een intrigerend moment, want het is wel een cruciaal moment geweest voor het verdere verloop. Wat is de rol van de heren Poot, van Micha Kat, van Langendoen?

  Langendoen heeft zich dan nu eindelijk een beetje uitgesproken over de zaak en in de krant toegegeven dat het accent teveel op Demmink is komen te liggen ten koste van Baybaşin. Nou dat is dan een beginnetje. Als Baybaşin vond dat het zijn plicht was actie te ondernemen tegen het onrecht dat de Turkse mannen door Demmink was aangedaan, dan is hij in zn eigen valkuil als hulpverlener gestapt.

  Tot nu toe ben ik er altijd van uit gegaan dat de advocaat van Baybaşin, door de heren Poot en de Roestige Spijker is misbruikt onder wellicht mooie voorwendsels. Ik heb geen enkele reden om iets anders te denken. Maar ipv dat zij Baybaşin daarmee op de kaart zette is Demmink op de kaart gezet. Daar heb ik met mijn commentaren, in het hol van de leeuw zogezegd, en acties richting het Parlement tegenwicht aan willen geven. En nu met deze website, om ‘zijn’ zaak weer onder de aandacht van het publiek te brengen. Die boodschap heeft Langendoen in ieder geval goed begrepen.

 12. Blijkbaar bespreek ik hier een inconvenient truth, want de website en de artikelen worden weer eens via de shortlinks van ref.li en twitter onbereikbaar gemaakt met het plaatje van de koeien. Wie dat doet? En wie daartoe de mogelijkheden heeft? Tja.

 13. Ik heb een screenshot gemaakt van de afbeelding en deze hier geplaatst. En vervolgens krijgt de hele website deze achtergrond en wordt alles gecentreerd. Rara, hoe kan dat? Toch maar weer eens even de webbeheerder raadplegen.

  foto van koetjes

 14. Gelukkig de lay-out is weer normaal.
  Uiteraard had ik een mail gestuurd naar ref.li om er achter te komen wat er nu werkelijk aan de hand is, want voor mij was duidelijk dat dit geen sprake is van reclame. Er was inderdaad sprake van een hack. Dus het had niet specifiek met deze site te maken. En daar ben ik uiteraard weer erg blij mee.

  De ref.li shortener gebruik ik niet meer.

  Achteraf na de zaak ook via mijn statistiek bestudeerd te hebben, kwam ik er achter dat tussen 8 uur ’s avonds en 8 uur ’s morgens dit beeld werd getoond aan mensen die mij via twitter en deze shortlink probeerden te bereiken. Kijk en dan is het niet zomaar een hack maar sabotage. Daar is over nagedacht.

 15. Myra, het is wel degelijk juist wat je zegt. Het gaat om het rapport dat werd opgesteld n.a.v. het Susurluk ongeval in 1996. Er volgde een Turks onderzoek naar de verwevenheid van de politiek met de criminele “deep state”. Een buiten de publiciteit gehouden “aanvullend rapport” werd toegestuurd aan Baybasin. Hij heeft ook in Turkije betrouwbare politieke vrienden.
  De journalist Burham Kazmali ging op onderzoek uit en ontdekte dat de geruchten over de pedofilie van Demmink en de valse veroordeling van Baybasin op waarheid berustten. Hij spoorde de betrokken op. Langendoen heeft later in goed contact met Kazmali hetzelfde spoor gevolgd. Daarna hebben de twee verkrachte jongens, inmiddels mannen, ook in Nederland aangifte gedaan.
  Ongeveer te zelfder tijd dat Kazmali de boel ging onderzoeken, deed Baybasin zijn aangifte, gebaseerd op dat aanvullende rapport. Dat hij in deze aangifte het HELE complot uit de doeken deed, inclusief de pedofiele strapatsen van de chantabele Demmink, was zijn bewuste keuze.
  Zelf ben ik hem daar dankbaar voor, want in die aangifte stond precies hoe de hazen lopen! Had hij alleen gevochten voor zijn vrijheid, en niet voor het behoud van de rechtsstaat, dan was hij al lang vrij geweest!

Reacties zijn gesloten.