de leugen regeert

Tenminste eenmaal heeft voormalig koningin Beatrix waarheid gesproken en dat was toen zij voor het lieve vaderland verklaarde: ‘De leugen regeert.’

De VVD heeft dus gewonnen met 33 zetels. Nou mensen zodra het getal 33 tevoorschijn komt dan weten we hoe laat het is. De vrijmetselarij, van het hoogste niveau, geeft daarmee te kennen de zaken totaal naar hun hand te kunnen zetten. Rutte is, hoe kan het ook anders, een 3e termijn gegeven om het karwei af te maken. Daarbij opgeteld dat het de 2e kamer verkiezingen betrof dan komen uit op 2×333= juist ja u ziet het al aan het het gebaar dat Rutte maakt 666.

De vraag is alleen door wie en voor wie. Niet voor ons burgers, dat is voor mij klip en klaar. Het klopt allemaal van geen kant. Met die verkiezing is volgens mij geknoeid en niet weinig ook.

Langzamerhand komen er hier in Nederland mensen die uit eigen ervaring kunnen vertellen hoe het er in de hogere regionen aan toe gaat, als je iets wilt bereiken. Kijkt u vooral naar wat Ronald Bernard daarover vertelt.

En de reactie van Richie van Boston op deze performance.

Hij is er niet helemaal zeker van of deze getuigenis van deze insider voormalig bankier Ronald Bernard wel zo spontaan is.

(edit: ik heb er een serie artikelen over geschreven: https://www.detaovantwitter.nl/?s=ronald+bernard )

Meester Spong laat weten dat we in Nederland goede wetten maken. De wietwet moet daar dan het voorbeeld van zijn. Dat er een wetsontwerp lag kwam als een verrassing en ook weer niet omdat ik vorig jaar al een idee kreeg dat er iets gaande was rondom de cannabis. Ik heb er een aantal artikelen over geschreven en er voor gewaarschuwd dat er iets dergelijks aan zat te komen.

https://www.detaovantwitter.nl/mediamindcontrol/de-geniepige-oorlog-tegen-medicinale-wiet/

en

https://www.detaovantwitter.nl/nwo/medicinale-wiet-wie-kent-haar-nog-niet/

Die wetswijziging kwam eerder dan verwacht. De wietwet heet eigenlijk ‘wet gesloten coffeeshopketen’.

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34165_initiatiefvoorstel_bergkamp

In die wet staan een paar principe afspraken namelijk, dat er een vergunningenstelsel komt voor telers en coffeeshophouders. Zowel de telers als de coffeeshophouders moeten worden gescreend door justitie en als die groen licht geeft dan kan de gemeente een gedoogcontract aangaan met de plaatselijke coffeeshophouder. Letwel, het is dus aan de burgemeester van de plaats om de gedoogconstructie wel of niet toe te passen.

Die gedoogconstructie behelst staatstoezicht op de coffeeshops. De voorwaarden waaronder een vergunning wordt verleend en gedoogcontract wordt aangegaan moeten nog nader worden ingevuld. Tja. De Coffeeshophouder en de teler blijven strafbaar maar met het gedoogcontract op zak worden ze niet vervolgd.

Wat moet u zich voorstellen bij een gesloten systeem? Zoiets als een gesloten inrichting. Een gevangenis dus. Ik las dat er een ondernemer is die wel brood ziet in het telen van wiet in, hoe kan het ook anders, lege gevangenis.

Er is absoluut geen enkele vrijheid om buiten dit systeem om te gaan. Doe je dat wel dan ben je je vergunning kwijt. Bovendien moeten alle huidige coffeeshophouders eerst nog door het screeningspoortje zien te komen. Dat noemen ze in organisatieland een saneringsoperatie.

Er zijn al wat mensen die de bui zien hangen. Nouja in ieder geval Eric Donk van JDTV. Ik zou hem bijna sympathiek gaan vinden, omdat hij praktisch de enige is die me liked en retweet. Hoe dan ook, ik heb mn best gedaan op twitter om iets duidelijk te maken, maar of het bij mijn medeburgers over is gekomen weet ik niet. Bij de politici wel want mijn kleine dialoog met mevrouw Bergkamp van D66 werd een paar keer weggemodereerd onder de rubrieken #wietwet en #mediwiet. Met name de dagen voor de verkiezing en de verkiezingsdag zelf. Om de dialoog te lezen moet u de tweet aanklikken.

Zoals altijd zijn er de voor -en de tegenstanders die elkaar bevechten. Als twee vechten om een been dan gaat de derde er mee heen. En die derde partij laat niet van zich horen maar dat is ongetwijfeld diegene die de cannabismarkt wil overnemen, want wij brave burgers krijgen in de gaten dat cannabis een geweldig medicijn is en dat moet worden gestopt. De VVD minister had de ziektekostenverzekeraars in december al de opdracht gegeven om wietolie uit het basispakket te halen.

De verzekeraars lieten via de media weten dat zij de wietolie ook niet gingen vergoeden uit de alternatieve zorg. U mag wel allerlei homeopathische middelen opvoeren, maar geen wietolie. Maar goed dan is er nog het gedoogbeleid. De mensen zouden thuis 5 wietplanten mogen telen. Er zijn steeds meer patienten die dat doen.

Het OM is het daar niet mee eens en dus is er een verkliklijn om mensen aan te geven. Soms gedragen de politieagenten zich ‘fatsoenlijk’ maar het kan er blijkbaar ook zeer hard aan toe gaan. De meest verschrikkelijke verhalen lees je dan.

Het is van een triestheid. Ik heb er geen woorden voor. Wat worden mensen toch gekoeioneerd. Ziek of gezond het maakt de staat niet uit, de staat en al die (wannebee) politici geven niet thuis.

3 gedachten aan “de leugen regeert”

 1. Ik heb de ontwikkelingen rond deze Ronald Bernard van de Blije Bank nu een tijdje aangezien en het begint er toch op te lijken dat deze meneer met dit onthullende interview een wereldwijde tweede pizzagate heeft gestart.

  De moeilijkheid is dat Ronald Bernard wel het nodige beweert op dat terrein, overigens nog wel meer dingen en passant waar de focus niet zo op is komen te liggen, maar hij komt niet met concrete onderbouwingen op basis waarvan het e.e.a. kan worden geverifieerd. Ik hoopte op een vervolg maar dat is er tot nu toe niet van gekomen. Het lijkt erop dat dit optreden eenmalig is geweest.

  Ik krijg een soort van déjà gevoel. Pizzagate en een huilende acteur van een Alex Jones van Infowars, die na een tijdje zijn excuses aanbood en dat hele pizzagate als een ballon liet leeglopen. Terwijl er m.i. wel degelijk iets aan de hand is.

  Ik krijg hier hetzelfde idee. Eerst heel veel aandacht genereren met behulp van het linke loetje van onze alternatieve media Micha Kat.

  https://revolutionaironline.com/breaking-twee-dagen-na-deze-site-staat-het-kinderoffer-interview-met-bankier-bernhard-op-infowars/

  Micha Kat die triomfantelijk aankondigt dat zelfs Alex Jones het interview op zijn tvkanaal heeft gebracht. Maar diezelfde Kat brengt ook alvast de nodige twijfel naar voren mbt Ronald Bernard, uiteraard ook zonder onderbouwing, laat staan bewijsvoering. Dat is zo ongeveer zijn visitekaartje, maar dat terzijde.

  Als we zijn lijn doortrekken dan moet de grote ontmaskering binnenkort volgen en dan is dat weer een overwinning van de ‘PP-elite’, immers het grote publiek zal dan in koor roepen: Zie je nu wel: het was niks, is niks en wordt niks. Ik heb me even verwonderd over dat PP-elite, zoals Micha Kat de klasse der elitepedofielen benoemt.

  Kortom, mensen van de Vrije Media en Ronald Bernard van de Blije Bank, je kunt het in feite niet maken om publiekelijk zo’n statement af te leggen en het daarbij te laten. Als dat wel het geval is dan was het opnieuw een meesterlijke zet en beslist geen bijdrage om de satanische praktijken van de pedo-elite aan te pakken, want het tegendeel wordt dan bereikt.

 2. Het is niet zo verwonderlijk dat er met zekere argwaan wordt gekeken naar de ontboezemingen van Ronald Bernard van de bank in oprichting De Blije Bank, want hij heeft het over de hoogste regionen en hij leeft. Nogal wat mensen hebben de hoogste prijs moeten betalen, hetzij omdat zij er uit wilden stappen, hetzij dat ze ontdekkingen wereldkundig wilden maken. Net als Kennedy en John Lennon, die als musicus een grote invloed had op het jongere publiek.

  Hier een deel van het interview dat hij gaf

  https://youtu.be/v7LglMasfdI

  „Ik denk dat dat onze samenleving wordt bestuurd door krankzinnige mensen voor krankzinnige zaken en doeleinden en ik denk dat ik daarvan al doordrongen was toen ik 16 was en 12 en nog jonger, maar ik gaf er heel mijn leven op verschillende manieren uiting aan.

  Nu ook als volwassene, maar ik kan het nu zo verwoorden dat ik denk dat we worden gestuurd door maniakken om maniakale motieven.

  Als iemand in staat is om op papier te zetten wat onze regering, de Amerikaanse regering en de Russen en China, etc. …wat die feitelijk proberen te doen, weten hoe en wat ze denken te doen, dan ben ik blij, maar ik denk dat ze allemaal waanzinnig zijn, weet je.

  Ik ben bereid om het risico te nemen om als krankzinnig te worden weggezet ( to be put away) voor het naar buiten brengen van wat er krankzinnig aan is.”

  Was getekend,
  John Lennon

  Hij kan het niet meer navertellen.

 3. In het interview verwijst Ronald Bernard naar de Protocollen van Zion en geeft het advies aan de kijkers en luisteraars om dat boek toch vooral helemaal te lezen. Blijkbaar was dat voor hem een eyeopener voor het krijgen van inzicht in de machtsverhoudingen in de wereld.

  En dan komt er onmiddellijk een reactie op het interview op barracudanls.blogspot.nl de website van een zekere Jan Libbenga.

  De eerste reactie is van de redactie die de redactie een tip en vervolgens een verwijzing geeft.

  Die allereerste reactie(in het kader van de eerste klap is een daalder waard) onder een artikel is communicatief gezien typisch een voorbeeld van ‘mindcontrol’

  Van Barracudanls over Ronald Bernard van de Blije Bank

  De eerste klap: “Over jodenhaat gesproken.”
  Het is bij wijze van spreken voor een groot deel van het publiek meteen de genadeklap, want wie wil nou geassocieerd worden met “jodenhaat”, nietwaar. Joost Niemöller van de nieuwe realist kan er over meepraten. Hij reageerde in paniek op een ‘alt-right’? artikel, ik citeer ook maar, van een website, waar zijn naam blijkbaar werd genoemd.

  https://joostniemoller.nl/2017/04/weerzinwekkend-nederlandse-altright-website-stelt-jodenlijst-samen/

  Ik heb deze website niet bekeken. Heb ook geen belangstelling voor ‘jodenlijsten’, want de materie is daarvoor veel te complex en het heeft een averechts effect blijkt maar weer.

  Terug naar de tip van de redactie aan zichzelf, want op basis waarvan wordt in het geval van Ronald Bernard het etiket jodenhater aan hem gegeven?

  Omdat Ronald Bernard verwijst naar De protocollen van Zion. Hij zegt daarover dat we als publiek niet alleen een uittreksel daarvan zouden moeten lezen. maar het geheel. Het heeft hem erg veel inzicht gegeven in hoe de verhoudingen, in de wereld van de machthebbers, liggen.

  De redactie maakt er van dat Bernard verwijst naar de beruchte vervalsing De Protocollen van de Wijzen van Zion.

  Maar daarover zijn de meningen wereldwijd zeer verdeeld en wordt nu verwezen naar de gebeurtenissen die zich ontrollen exact volgens plan zoals verwoord in die protocollen. Met andere woorden de protocollen bewijzen zichzelf door de gebeurtenissen in de tijd voor wie er oog voor heeft uiteraard.

  https://youtu.be/wBgD-WbZfJg

  Hieronder een Nederlandse vertaling:

  https://wimjongman.nl/artikelen/protocollen.pdf

  Het is duidelijk dat er nogal wat mensen zijn die er geen belang bij hebben dat er ruchtbaarheid aan die frappante gelijkenis tussen protocollen en de ontwikkelingen in de tijd wordt gegeven. De mensen die ook maar een suggestie in de richting van ‘de joden’ doen worden meteen getackeld en weggezet als antisemitisch. Maar er is geen houden meer aan. Het zal een keer besproken moeten worden.

  Dat gezegd hebbende: Ik wil graag geloven in de oprechtheid van Ronald Bernard, maar daarvoor is dit interview niet genoeg.

  DVM-TV van Irma Schiffers

Reacties zijn gesloten.