Baybasin en de foute rechters

Ruim een maand (februari 2015) geleden:

In de telegraaf:Sanctiemogelijkheden om ‘foute’ rechters te straffen.

“Opstelten wil meer sanctiemogelijkheden invoeren, zoals schorsing of korting op het salaris. De NVvR ( het is niet waar) drong ook zelf aan op meer mogelijkheden. De Kamer wil echter nog verder gaan en stuurt aan op onder meer gedwongen overplaatsing en demotie voor ‘foute’ rechters. Maar ook die wensen zal de minister eerst voorleggen aan de Raad van State. Het debat is geschorst en gaat pas verder als de antwoorden van de Raad klaar zijn en het kabinet daarop gereageerd heeft. Het amendement van Van der Steur is voor de NVvR als een donderslag bij heldere hemel gekomen, meldde voorzitter Maria van de Schepop. Als het voorstel wordt aangenomen, heeft „de overheid straks de mogelijkheid om rechtstreeks in te grijpen in de rechterlijke macht”. „Het instemmingsrecht van de vakbond beschermt onafhankelijke rechters en officieren tegen de willekeur van de politiek. Rechters, officieren, maar ook burgers moeten er toch niet aan denken dat de rechtsstaat niet meer onafhankelijk is?“

Dus vdr Steur wilde als parlementarier nog strengere straffen, zelfs gedwongen verplaatsing. Kwam dat even goed van pas voor Ivo. Dan sputterde de goede man voor het lieve vaderland een beetje tegen, ging het aan zn maatje Donner bij de Raad van State voorleggen. Nou die bralt ook nog wat nietszeggende taal en zo wordt de nieuwe wet er doorheen gejast. Kijk dat noemen ze nu ‘samenwerken’.

“Rechters, officieren, maar ook burgers moeten er toch niet aan denken dat de rechtsstaat niet meer onafhankelijk is?“

Nee maar de praktijk is dat het al zeer slecht gesteld is met die zogenaamde onafhankelijkheid. De rechterlijke macht was met het invoeren van de wet op de organisatie van de rechterlijke macht al niet meer onafhankelijk. Ivo Opstelten was daarover zeer duidelijk toen hij beweerde:

“De gerechtsbesturen moeten gereorganiseerd worden. De indeling van de politie, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak moeten op elkaar aansluiten om effectiever en efficiënter te kunnen samenwerken.”

Het komt er op neer dat kleine besturen de taken ofwel de rechtszaken kunnen verdelen onder de rechters. De overheid heeft met die wet de mogelijkheid om rechtstreeks in te grijpen in de rechterlijke macht, merkt de voorzitster van de NVvR mevrouw Van de Schepop terecht op. Dat is namelijk ook de bedoeling, zo kun je ook ‘lastige’ rechters op een zijspoor zetten.

Met het laatste wetsvoorstel worden de puntjes op de i gezet. De Tweede kamer heeft het gedaan, immers een meerderheid wilde het, onder aanvoering van Van der Steur en, zo lezen we hierboven in het telegraafartikel, de rechters willen het zelf ook. Komt dat even goed uit!

De realiteit is dat een selecte groep ambtenaren door deze wetgeving alle macht naar zich toe heeft getrokken.

En dan is er Harry.

Met deze uitspraak zegt hij wellicht onbedoeld nog veel meer, namelijk dat ons rechtssysteem: ondoorzichtig is, zich niet laat controleren en door en door gecorrumpeerd is met de wet in de hand.

Deze erkenning is een mijlpaal, immers Harry Borghouts was ooit de hoogste ambtenaar bij het Ministerie van, toen nog, Justitie. Hij weet van de hoed en de rand.

Ik ben erg benieuwd wat de nieuwe Minister van Justitie en Veiligheid Van der Steur gaat doen. Gaat hij werkelijk de puntjes op de i zetten en het laatste beetje onafhankelijkheid bij de rechterlijke macht weghalen? Nou, eerlijk gezegd, ik denk het wel om te voorkomen dat de onderste stenen boven komen, want er zijn natuurlijk  wel meer stenen, die niet boven mogen komen. Bijvoorbeeld Baybasin.

Lees ook:
Baybasin tegenover de denktank van de staat en

de stille staatsgreep

7 gedachten aan “Baybasin en de foute rechters”

 1. Van der Steur heeft altijd al samengewerkt met Opstelten en Teeven. De belofte is steevast kwaliteitsverbetering. De aanleiding immer iemand uit de beroepsgroep die al dan niet terecht wordt opgevoerd als het ‘voorbeeld” waarom dat hoogst noodzakelijk is.

  Duidelijk is dat, hoe mooi het ook allemaal klinkt, de beroepsgroepen allemaal onder de zogenaamde ‘kwaliteitscontrole’ van de overheid komen.

 2. za 14 feb 2015, 05:30
  ’Rechters brave ambtenaren’

  AMSTERDAM –
  Hij was ruim dertig jaar „met buitengewoon veel passie” rechter. Sinds 1998 als vicepresident van het gerechtshof in Leeuwarden. Maar als Klaas Mollema nu zou moeten kiezen voor zo’n loopbaan, dan is het twijfelachtig of hij dezelfde keus zou maken. De kwaliteit van de rechtspraak loopt volgens hem achteruit. „Ik vrees dat we ons over vijf of tien jaar tijdens een parlementaire enquête afvragen hoe het zó mis heeft kunnen gaan.”

  Dat is de bedoeling van de huidige wetgeving op de organisatie van de rechterlijke macht: brave werknemers hadden we al door de flexibilisering van de arbeidsmarkt, nu nog brave rechters, brave advocaten, brave ambtenaren.

  Braaf, braaf, brave slaven van de macht!…
  Wie baas is bakt koek en je zult maar honger hebben.

  Mollema is net op tijd vertrokken. Ik hoop dat hij nog een tijd kan genieten van zijn pensioen.

 3. Oudrechter Ingelse:

  “Natuurlijk is het een wens van de maatschappij om de rechtspraak efficiënt in te richten en daar moeten we alles aan doen. Maar bureaucratisering loert. En ook centralisering. Rechterlijke besturen krijgen en nemen steeds meer invloed. Centrale regievoering komt eraan. Er moet gewaakt worden voor het sluipenderwijs afkalven van de onafhankelijkheid. Dat gebeurt namelijk ook als men weliswaar de onafhankelijke rechter koestert en een eigen terrein gunt, maar tegelijk vriendelijk en beslist bepaald werk van zijn schouders neemt en concentreert in centrale besluitvormingsmechanismen. In dit verband: al die nadruk op doorlooptijden is ook overdreven. Ja, we moeten snel en efficiënt werken, maar rechtspraak kost ook tijd. Leg dat wat vaker uit en herhaal dat; en herhaal dat nog eens.”

  “En wat betreft de rechtsbijstand van advocaten”, brandt Ingelse nog even na: “Ik vind het fout dat iedereen straks mogelijk eerst langs het Juridisch Loket moet alvorens hij een advocaat mag raadplegen.”

  Zie verder:
  https://www.mr-online.nl/juridisch-nieuws/26253-scheidend-ok-voorzitter-peter-ingelse-kostendekkende-rechtspraak-absurd-idee

  O zo waar, maar het is al zover heen. Hoe wil je dit nog terugdraaien? De maatschappij wil het? Nee dat wordt ons wijsgemaakt. Wie zijn die fluisteraars van het ministerie?
  Het wordt zo sneeky ingevoerd.

  Nog even en we kunnen speken over het rechtssyndicaat ipv de rechtsstaat.

 4. Over het toezicht op de advocaten:

  ” Jarenlang getouwtrek over de nieuwe advocatenwet waarin dit toezicht zou worden geregeld was het gevolg. De Nederlandse Orde van Advocaten, gesteund door – onder andere – de Hoge Raad en de top van het Openbaar Ministerie, heeft zich hier fel tegen verzet. Uiteindelijk kwam dit toezicht er niet. Maar de voorgenomen wetswijziging zegt wel iets over de visie van het departement op de advocatuur.”

  https://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2015/03/25/de-togacolumn-een-nieuw-begin-op-justitie/

  Blijkbaar is er dan toch weer een sneeky manier gevonden als we Ingelse mogen geloven om het via het juridisch loket controle uit te oefenen.

 5. Donner heeft het zo’n 5 jaar geleden al aangezwengeld in zijn Montesquieu lezing en in een lezing in het kader van de persvrijheid, en nu dus eindelijk voor elkaar.

  https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vis7adyj6psi/nieuws/minister_donner_aanpak_europese?ctx=viqzdztb5br0

  https://www.doxisklantportal.nl/infomanagement/nieuwe-ontwikkelingen-wet-openbaarheid-van-bestuur

Reacties zijn gesloten.